Ιατρικά Συνέδρια / Δημοσιεύσεις

Η Ελληνική Εταιρία Επείγουσας Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ε.Ι.) σε συνεργασία με έγκριτους επιστημονικούς φορείς, υλοποιεί έρευνες βασισμένες σε στατιστικές μελέτες και δείκτες υγείας, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί στα πιο έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε ιατρικά συνέδρια της Ελλάδας και του εξωτερικού (Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Παγκόσμιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής, Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής).

Ιανουάριος 2019
Συνέντευξη Τύπου 22/01/2019
«25 Χρόνια SOS ΙΑΤΡΟΙ, ένα εξελισσόμενο μοντέλο της Ιατρικής κατ’ οίκον, με διεθνή απήχηση» (Ομιλία Γεώργιου Θεοχάρη)
Ιανουάριος 2019
Συνέντευξη Τύπου 22/01/2019
«25 Χρόνια SOS ΙΑΤΡΟΙ, ένα εξελισσόμενο μοντέλο της Ιατρικής κατ’ οίκον, με διεθνή απήχηση» (Ομιλία Μιχάλη Οικονόμου)
Μάιος 2018
Patient house calls in Attica and Thessaloniki, Greece (2005-2015): a model for out-ofhospital multispecialty emergency medicine
Σεπτέμβριος 2018
A Model for Out-of-Hospital Multispecialty Emergency Medicine: Accomplishments and Challenges
Πράγα, Οκτώβριος 2013
12ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παθολογίας
Επιπτώσεις της χρήσης οσελταμιβίρης σε επιπλοκές ασθενών με γρίπη: μια προοπτική μελέτη
Πράγα, Οκτώβριος 2013
12ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παθολογίας
Άσκηση της παθολογίας κατ’ οίκον (έξω από τους τοίχους του νοσοκομείου): Η εμπειρία της ομάδας παθολόγων των SOS Ιατρών στην εξωνοσοκομειακή επείγουσα ιατρική
Σαντιάγκο Χιλής, Νοέμβριος 2012
31ο Διεθνές Συνέδριο Παθολογίας
Μια συγκριτική μελέτη των επιδημικών κυμάτων της γρίπης κατά τη διάρκεια του 2011 και του 2012 βάσει του μοντέλου της εξωνοσοκομειακής επείγουσας ιατρικής των SOS Ιατρών στην Αθήνα, Ελλάδα.
Δουβλίνο, 27-30 Ιουνίου 2012.
14ο Παγκόσμιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής
Αθήνα, 5-8 Οκτωβρίου 2011
10ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Παθολογίας
Αθήνα, 5-8 Οκτωβρίου 2011
10ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Παθολογίας
Σιγκαπούρη, 9-12 Ιουνίου 2010
Διεθνές Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής
Ένα πρότυπο εξωνοσοκομειακής αντιμετώπισης της επιδημίας του ιού Η1Ν1v από τους SOS Ιατρούς στην Ελλάδα.
Αθήνα, 20-24 Μαΐου 2008
34° Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
Αθήνα, 20-24 Μαΐου 2008
34° Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
Αθήνα, 20-24 Μαΐου 2008
34° Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
Αθήνα, Δεκέμβριος 2008
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας"
Οκτώβριος 2006
4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής, Δημοσίευση στο αγγλικό ιατρικό περιοδικό "BMC Health Services Research"
Ανάλυση ιατρικών επισκέψεων κατ΄ οίκον στην περιοχή της Αττικής από τους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ.
Μάιος 1999
25ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό συνέδριο