Παρακέντηση με υπερηχογραφική καθοδήγηση

Η παρακέντηση ογκιδίων με καθοδήγηση υπερήχων είναι μια εύκολη και σύντομη εξέταση, κατά την οποία ο ιατρός ακτινολόγος μελετά την περιοχή ενδιαφέροντος με υπέρηχο (π.χ θυρεοειδή) και εντοπίζει την πιο ύποπτη περιοχή.
Ειδικός ιατρός κυτταρολόγος εισάγει στο σημείο αυτό βελόνα αιμοληψίας, της οποίας η πορεία παρακολουθείται υπερηχογραφικά, ώσπου η άκρη της να εισέλθει στο ογκίδιο το οποίο χρήζει βιοψίας. Στη συνέχεια αναρροφάται υλικό, μονιμοποιείται με κατάλληλη τεχνική και αποστέλλεται για κυτταρολογικό έλεγχο.
Τα αποτελέσματα του FNA (βιοψία) αποστέλλονται στον εξεταζόμενο σε 48ώρες.
Η μέθοδος δε χρειάζεται καμία προετοιμασία πλην της αποφυγής λήψης ασπιρίνης ή αντιπηκτικών (όπου δύναται), καθώς υπάρχει η πιθανότητα να δημιουργηθεί αιμάτωμα στο σημείο της παρακέντησης, ενώ δεν υπάρχει κανένας περιορισμός μετά το τέλος της εξέτασης.

 

  • Δυνατότητα εξυπηρέτησης όλο το 24ωρο,365 ημέρες το χρόνο
  • Υψηλής τεχνολογίας & αξιοπιστίας μηχανήματα υπερήχων
  • Διαγνωστική ακρίβεια επιπέδου 95-98%(& σε μη ψηλαφητές βλάβες)
  • Αποτελέσματα εντός 48 ωρών
  • Ανώδυνη και εύκολη εξέταση

Η συγκεκριμένη εξέταση ενδείκνυται για

  • οζίδια θυρεοειδούς,
  • ογκίδια μαστού,
  • λεμφαδενικές διογκώσεις,
  • δερματικά
  • υποδόρια ογκίδια