Ελληνική Εταιρεία Εξωνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής

Ο τομέας της επείγουσας ιατρικής στο σπίτι, εκτός από αντικείμενο καθημερινής εμπειρίας, αποτελεί για τους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ χώρο έρευνας και επιστημονικής εξέλιξης.

Για το σκοπό αυτό οι SOS ΙΑΤΡΟΙ έχουν ιδρύσει την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας & Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής (ΕΕΕΕΙ).
Πρόκειται για την πρώτη αντίστοιχη επιστημονική εταιρία παγκοσμίως. Σε συνεργασία με έγκριτους επιστημονικούς φορείς, υλοποιεί έρευνες βασισμένες σε στατιστικές μελέτες και δείκτες υγείας.

www.eeeei.gr

E-mail: [email protected]
Τηλέφωνο: 210 8838543
Fax: 210 8212611