ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ S.O.S. ΙΑΤΡΩΝ

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ S.O.S. ΙΑΤΡΩΝ

Περίληψη μελέτης των S.O.S. ΙΑΤΡΩΝ στο 26ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Μάϊος 2000

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Έλεγχος της ικανοποίησης των ασθενών στις κατ' οίκον ιατρικές επισκέψεις: Η εμπειρία των S.O.S. ΙΑΤΡΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Ι. Μαρίνου, Κ. Κοσμοπούλου, Π. Παπαδανιήλ, Ι. Κατερίνης, Μ. Δέδε, Γ. Τσουρούς, Μ. Θεοχάρη, Χ. Παμφίλης, Γ. Θεοχάρης

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ

Μελετήθηκε η ικανοποίηση σε 17.465 περιστατικά ( Μάϊος 1998 έως Σεπτέμβριο 1999), με δύο τρόπους:

  • Με τηλεφωνική παρακολούθηση (follow-up) της έκβασης του περιστατικού σε ένα τυχαίο δείγμα ασθενών (γενική κατάσταση, κύρια νοσήματα, ανάγκη νοσηλείας, ικανοποίηση), από τους συντονιστές ιατρούς της εταιρείας τρεις ημέρες έως ένα μήνα μετά την επίσκεψη.
  • Με την αποστολή ερωτηματολογίων 18 ερωτήσεων 1-3 μήνες μετά την επίσκεψη, με βάση το οποίο οι ασθενείς απαντώντας ανώνυμα αξιολογούν όλη την οργάνωση της εταιρείας (σε ασθενείς που χρησιμοποιούν συχνά την εταιρεία αποστέλεται ένα ερωτηματολόγιο ανά 6 μήνες)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Προφορικό follow-up.

Σε σύνολο 17.465 περιστατικών όλων των ηλικιών, έγινε follow-up σε 5.321 (30,9%) και προκύπτει:

  • 4585 (86%) των ασθενών παρουσίασαν βελτίωση,
  • 647 (12,1%) στασιμότητα
  • 98 (1,83%) επιδείνωση
  • 796 (14,9%) χρειάσθηκαν νοσηλεία και
  • 5016 (94,2%) ήταν ικανοποιημένοι από τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Γραπτό follow-up.

Σε σύνολο 14.003 απαντητικών επιστολών, επεστράφησαν 2.002 (14,2 %) απαντημένα ερωτηματολόγια. Προκύπτει:

Οι 1908 (95,3%) ήταν ικανοποιημένοι από την διάγνωση και την προταθείσα φαρμακευτική αγωγή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η κατ' οίκον αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών συνοδεύεται από υψηλό βαθμό ικανοποίησης των ασθενών. Η αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας αντιμετωπίζεται πολύ θετικά από τους ασθενείς και πρέπει να αναπτυχθεί συστηματικά από τις υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα.