για το συντονιστικό κέντρο με αντικείμενο τη διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων από ασθενείς και τον συντονισμό των περιστατικών, αλλά και για την κάλυψη εκδηλώσεων.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Εμπειρία σε Τ.Ε.Π. θα εκτιμηθεί
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο
 • Ικανότητα οργάνωσης και διαχείρισης σε συνθήκες πίεσης
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Επιθυμητή γνώση Γαλλικών
 • Άριστη γνώση Η/Υ

Η εταιρεία εξασφαλίζει στο νοσηλευτή

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Δυναμικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στην [email protected].