Γίνε κι εσύ SOS ΙΑΤΡΟΣ

Αν είσαι ειδικευμένος Ιατρός με:

 • Κλινική εμπειρία στα επείγοντα
 • Όρεξη για δουλειά
 • Ενδιαφέρον βιογραφικό

μπορείς να συνεργαστείς με τους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ.

Στείλε τώρα το  βιογραφικό σου σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] 

ή συμπλήρωσε την online φόρμα.

 


Απαιτούμενα Προσόντα

 • Τίτλος ειδικότητας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Αναγνώριση τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής
 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στο χειρισμό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Κάτοχος Ι.Χ. ή μοτοσυκλέτας
 • Αναπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ομαδικό πνεύμα

 


Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ εξασφαλίζουν στον ιατρό

 • Εξαιρετικές οικονομικές αποδοχές
 • Ευέλικτο ωράριο εργασίας
 • Ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας
 • Ενεργή συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες
 • Συμμετοχή σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες της εταιρείας: αερομεταφορές
 • Κάλυψη συναυλιών
 • Δυνατότητα να γίνει μέτοχος της εταιρείας

 


Πώς εργάζεται ο SOS ΙΑΤΡΟΣ

 • Εντάσσεται στην ομάδα της ειδικότητας του
 • Αναλαμβάνει πρόγραμμα εφημεριών σε Αθήνα και Πειραιά( περιοχές, ωράρια)
 • Στην εφημερία του ειδοποιείται από τον ιατρό του τηλεφωνικού κέντρου για επισκέψεις ασθενών κατ’ οίκον
 • Σπεύδει αμέσως στο περιστατικό
 • Αμείβεται άμεσα από τους ασθενείς με προσωπική απόδειξη
 • Αποδίδει μέρος της αμοιβής στην εταιρεία

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή να συμπληρώσουν την online φόρμα.

Η εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια.