Γίνε κι εσύ SOS ΙΑΤΡΟΣ

Αν είσαι ειδικευμένος Ιατρός με:

 • Κλινική εμπειρία στα επείγοντα
 • Όρεξη για δουλειά
 • Ενδιαφέρον βιογραφικό

μπορείς και επιθυμούμε να συνεργαστείς με τους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ.


Απαιτούμενα Προσόντα

 • Τίτλος ειδικότητας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Αναγνώριση τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής
 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ εξασφαλίζουν στον ιατρό

 • Εξαιρετικές οικονομικές αποδοχές
 • Ευέλικτο ωράριο εργασίας
 • Ενδιαφέρον αντικείμενο εργασίας
 • Ενεργή συμμετοχή σε επιστημονικές δραστηριότητες
 • Συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες της εταιρείας, π.χ. κάλυψη καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αερομεταφορές

Πώς εργάζεται ο SOS ΙΑΤΡΟΣ

 • Εντάσσεται στην ομάδα της ειδικότητας του
 • Αναλαμβάνει πρόγραμμα εφημεριών
 • Ειδοποιείται, κατά τη διάρκεια της εφημερίας του, από τον ιατρό του τηλεφωνικού κέντρου για επισκέψεις ασθενών κατ’ οίκον
 • Σπεύδει στο περιστατικό
 • Αμείβεται άμεσα από τους ασθενείς με προσωπική απόδειξη
 • Αποδίδει μέρος της αμοιβής στην εταιρεία

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή [email protected].

Εναλλακτικά, μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα επικοινωνίας μας εδώ και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί τους.

Η εταιρεία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια.

Μαρτυρίες νυν και πρώην εργαζόμενων ιατρών στην εταιρεία μπορείτε να βρείτε εδώ.