Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ είναι ειδικευμένοι ιατροί που μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα των εκτάκτων περιστατικών. Ο ιατρικός εξοπλισμός, η τήρηση της ιατρικής δεοντολογίας, η συνεχής αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και η συσσωρευμένη εμπειρία των SOS ΙΑΤΡΩΝ στην κατ' οίκον νοσηλεία και στην επείγουσα ιατρική μέσω συνεχούς επιμόρφωσης, είναι στοιχεία που βοηθούν στην αποφυγή της συχνά άσκοπης παραπομπής των ασθενών στο νοσοκομείο, αλλά και στην πληρέστερη αντιμετώπισή τους στο σπίτι.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ