Καινοτομίες

Η επιτυχία και η αναγνώριση της εταιρίας SOS ΙΑΤΡΟΙ, της πρώτης ελληνικής εταιρίας ελεύθερων επαγγελματιών ειδικευμένων ιατρών, που λειτουργεί από το 1993, με αποκλειστικό αντικείμενο την παροχή κατ’ οίκον (ιατρείο στο σπίτι) ιατρικών υπηρεσιών όλο το 24ωρο, βασίζονται σε μία σειρά από καινοτομίες.

  • Εξειδίκευση των SOS ΙΑΤΡΩΝ στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών
  • Επίσκεψη από ειδικευμένο ιατρό στο σπίτι του ασθενούς
  • Συνεχής αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών και τήρηση ιατρικής δεοντολογίας
  • Υπερσύγχρονος ιατρικός εξοπλισμός που προσφέρει τη δυνατότητα για πολλές ιατρικές πράξεις στο σπίτι
  • Παροχή ιατρικών υπηρεσιών χωρίς την καταβολή ουδεμίας εγγραφής ή ετήσιας συνδρομής εκ μέρους του ασθενούς και πλήρως καθορισμένη αμοιβή των SOS ΙΑΤΡΩΝ
  • Ειδικός στόλος οχημάτων με φάρους  που εξασφαλίζουν την εύκολη μετακίνηση των SOS ΙΑΤΡΩΝ μέσα στην πόλη και τη γρήγορη πρόσβαση στο σπίτι του ασθενούς
  • Ενημέρωση τόσο του ασθενούς όσο και του θεράποντος ιατρού με σύνταξη λεπτομερούς ιατρικής γνωμάτευσης