Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων μας χρειαζόμαστε νέους επιστήμονες για να ενταχθούν στο δυναμικό μας ως ειδικευμένοι ιατροί για επισκέψεις κατ’ οίκον. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να σας συνδράμουμε στο δύσκολο ιατρικό σας έργο, λόγου χάρη μέσω των νοσηλευτικών μας υπηρεσιών.

Έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς οι συνεργάτες μας να διακατέχονται από όρεξη για δουλειά, σεβασμό για τον κάθε ασθενή και τις προσωπικές του ανάγκες, αλλά και από μια διαρκή επιθυμία εξέλιξής τους.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή [email protected]. Εναλλακτικά, μπορούν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην online φόρμα.

Η εταιρεία μας διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εχεμύθεια.

Μαρτυρίες νυν και πρώην εργαζόμενων ιατρών στην εταιρεία μπορείτε να βρείτε εδώ.

Επισκεφτείτε το προφίλ μας στα social media: LinkedIn & Facebook