Αποτελεσματικότητα και ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας κατ’ οίκον

Μιχάλης Οικόνομου BSc, MD, PhD,Γαστρεντερολόγος, Αντιπρόεδρος ΕΕΕΕΙ

Ιδρυτικός  πυρήνας:   SOS ΙΑΤΡΟΙ

Σκοπός: ανάπτυξη, προώθηση, εκπαίδευση, έρευνα

2 Μοντέλα Επείγουσας Ιατρικής

 • Αμιγές ενδονοσοκομειακό μοντέλο: Αμερική
 • Μικτό ενδονοσοκομειακό  & εξωνοσοκομειακό μοντέλο: Ευρώπη

Πρότυπο εξωνοσοκομειακής  παροχής ιατρικών υπηρεσιών: Γαλλία

Βασικός πυλώνας: Η ιατρική εξέταση στο σπίτι του ασθενούς - Παροχή υγείας κατ΄οίκον

 • Δικαίωμα
 • Παροχή
 • Λύση

Αποσυμφόρηση των νοσοκομείων: μια αναγκαιότητα

10.000-12.000 κλήσεις δέχεται καθημερινά το ΕΚΑΒ στην Αττική, εκ των οποίων μόλις οι 1.000-1.200 απαιτούν την αποστολή ασθενοφόρου
Περίπου το 30% των ΤΕΠ    →   εξιτήριο αυτομάτως
Ενδεικτικά:

Εφημερία Τζάνειο Νοσοκομείο ΤΕΠ
1.200 περιστατικά    →      180-200 εισαγωγές

Στο ΠΕΠΑΓΝΗ (Κρήτη) σε έναν χρόνο ΤΕΠ
74.800 περιστατικά   →     15.000 εισαγωγές

Η δικαίωση της Επείγουσας Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής

Διεθνώς: Μόνο το 12% από τα επείγοντα περιστατικά που φτάνουν στα νοσοκομεία χρειάζονται πραγματικά νοσηλεία

SOS ΙΑΤΡΟΙ: Μόλις στο 9% των ασθενών που εξέτασαν οι SOS ΙΑΤΡΟΙ συστήθηκε εισαγωγή στο νοσοκομείο όπως προκύπτει:

 • 24ωρη εφημερία
 • 15 χρόνια
 • Εξωνοσοκομειακή Ιατρική στην Ελλάδα

1993 SOS Ιατροί στην Αθήνα
15 έτη – 500000 κλήσεις – 200000 επισκέψεις ασθενών κατ’ οίκον
2007: 36000 επισκέψεις

Αποτελεσματικότητα

 • 91% επίλυση προβλήματος κατ’ οίκον
 • 9 στους 10 ασθενείς των SOS Ιατρών δηλώνουν ικανοποιημένοι
 • 8 στους 10 ασθενείς θεωρούν ότι η προσέλευση του γιατρού ήταν έγκαιρη (<1hr) li="">

Ευελιξία

 • Ταχεία ανταπόκριση σε κλήση ασθενούς από ιατρό ειδικότητας
 • Διαθεσιμότητα όλο το 24ωρο, 365/6 ημέρες
 • Αυτοχρηματοδοτούμενη υπηρεσία
 • Ποιοτικός έλεγχος παρεχομένων υπηρεσιών
 • Διαρκής κρίση ιατρών δικτύου

Ερευνητικοί Στόχοι 

Οι κύριοι ερευνητικοί στόχοι συνοψίζονται ως εξής:

 • Καταγραφή των  στάσεων και της συμπεριφοράς των ατόμων σε περιπτώσεις ασθένειας ή έκτακτου προβλήματος υγείας
 • Διερεύνηση των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν σήμερα τα άτομα σε περιπτώσεις ασθένειας ή έκτακτου προβλήματος υγείας
 • Βαθμός ικανοποίησης από την εξυπηρέτηση τους μέχρι σήμερα όσον αφορά τις ασθένειες και τα έκτακτα προβλήματα υγείας
 • Εξέταση της Γνώσης της Γραμμής 1016 – SOS Ιατροί
 • Εξέταση της Xρήσης της Γραμμής 1016 - SOS Ιατροί
 • Εξέταση της πρόθεσης χρήσης της Γραμμής 1016 - SOS Ιατροί
 • Διερεύνηση των λόγων θετικής ή αρνητικής πρόθεσης χρήσης των  SOS Ιατρών
 • Τι κάνουν σε περιπτώσεις ασθένειας ή έκτακτου προβλήματος υγείας (Βάση: όλοι – Ν=600)

Σε ποιες περιπτώσεις ασθένειας ή έκτακτου προβλήματος υγείας απευθύνονται σε Ιατρό – Αυθόρμητα (Βάση : όλοι – Ν=600)

Συνολική Ικανοποίηση (ΜΟ 1-5) (Βάση : Όλοι – Ν=600)

Ικανοποίηση από το κόστος  (Βάση : Όλοι – Ν=600)

Για ποιο λόγο κάλεσαν του Ιατρούς SOS (Βάση : Όσοι έχουν καλέσει του Ιατρούς SOS – Ν=71)

Αξιολόγηση συνολικής εξυπηρέτησης από το Συντονιστικό Κέντρο (Βάση: Όσοι έχουν καλέσει του Ιατρούς SOS – Ν=71)

Αξιολόγηση του χρόνου που μεσολάβησε μέχρι την επίσκεψη (Βάση: Όσοι έχουν καλέσει του ΙατρούςSOS – Ν=71)

Αξιολόγηση συνολικής εξυπηρέτησης από τον Ιατρό της επίσκεψης (Βάση: Όσοι έχουν καλέσει του Ιατρούς SOS – Ν=71)

Προφορικό Follow up

Χρονική Περίοδος : 31/3/2008 έως 31/10/2008

Σύνολο περιστατικών: 5805

Γραπτό Follow up

Χρονική Περίοδος  : 01/8/2006 έως 7/2/2008

Σύνολο  αποστολών: 27.800

Απαντητικότητα: 2301 (8,3%)

Ήρθε ο γιατρός έγκαιρα  στο  σπίτι  σας;                                                                       90,69%
Σας δόθηκαν σαφείς οδηγίες για το πρόβλημα της υγείας σας;                               94,39%
Ο SOS Ιατρός σας άφησε γραπτή διάγνωση;                                                                  89,61%
Νοσηλευτήκατε σε νοσοκομείο ή κλινική μετά την εξέταση του γιατρού μας;   17,47%
Χρειαστήκατε διαγνωστικές εξετάσεις στο σπίτι για το πρόβλημά σας;             18,99%

Συμπεράσματα

Αυξημένη ικανοποίηση ασθενών από την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον
50% ασθενών > 65 ετών
Ανάγκη αποσυμφόρησης ΤΕΠ - Οικονομικό κόστος

 • Νέες υπηρεσίες που αποτελούν ενδιάμεσες μορφές ανάμεσα στην κλασσική νοσοκομειακή και κλασσική πρωτοβάθμια περίθαλψη.
 • Ποιοτικός έλεγχος και εκπαίδευση των ιατρών απαραίτητο εργαλείο στην ανάπτυξή τους.