Εξωνοσοκομειακή επείγουσα ιατρική και κατ' οίκον επισκέψεις

Περίληψη μελέτης των S.O.S. ΙΑΤΡΩΝ στο 25ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Μάϊος 1999

Εξωνοσοκομειακή επείγουσα ιατρική και κατ' οίκον επισκέψεις: Η εμπειρία των S.O.S. ΙΑΤΡΩΝ

Συγγραφείς: Χ. Παμφίλης, Γ. Θεοχάρης, Ε. Γαλανού, Α. Πετσίνη, Μ. Βασιλοπούλου, Ε. Ξυδιά, Κ. Καπόγιαννης, Ε. Ελληνα

Σκοπός

Οι κατ' οίκον επισκέψεις αποτελούν κοινή πρακτική των Ελλήνων γιατρών. Παράλληλα παγκόσμια η εξωνοσοκομειακή επείγουσα ιατρική αναπτύσσεται ραγδαία. Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση της αντιμετώπισης κατ' οίκον επειγόντων περιστατικών από τους SOS IATΡΟΥΣ.

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ είναι μία εταιρεία με αντικείμενο την παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας κατ' οίκον 24 ώρες το 24ωρο. Στελεχώνονται από ειδικευμένους ιατρούς όλων των βασικών ιατρικών ειδικοτήτων. Παρόμοιες εταιρείες υπάρχουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης

Υλικό - Μέθοδοι

Μελετήθηκαν 10.281 περιστατικά από τον Σεπτέμβριο του 1997 έως τον Αύγουστο του 1998. Οι ασθενείς ήσαν Έλληνες και τουρίστες, οι οποίοι αντιμετωπίσθηκαν οίκοι από τους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ για επείγον πρόβλημα της υγείας τους. Έγινε μελέτη των διαγνώσεων και της ανάγκης νοσηλείας.

Αποτελέσματα

Από τα 10.281 περιστατικά ήταν:

  • Έλληνες τα 9.170
  • Τουρίστες τα 1.111.
  • Η μέση ηλικία όλων των ασθενών ήταν 50,2.
  • Ένα 61% των επισκέψεων αφορούσε γυναίκες.

Η συχνότερη ώρα κλήσεως των ασθενών ήταν η 11η πρωϊνή.

Αντιμετωπίσθηκαν προβλήματα όλων των ειδικοτήτων με συχνότερα:

  • τις λοιμώξεις του αναπνευστικού 16,2 %
  • τις λοιμώξεις του γαστρεντερικού 4,9 %
  • τη διαταραχή άγχους και τη διαταραχή πανικού 3,9 %
  • τις υπερτασικές κρίσεις 3,4 %
  • τις ουρολοιμώξεις 2,7 %.

Οι συχνότερες αιτίες κλήσης ήταν: ο πυρετός, η δύσπνοια και το προκάρδιο άλγος.

Σε ένα 10,2 % των περιστατικών συστήθηκε νοσηλεία αλλά μόνο το 5,2 % των ασθενών νοσηλεύθηκε.

Συμπεράσματα

Η εξωνοσοκομειακή επείγουσα ιατρική, με βάση την εμπειρία των SOS ΙΑΤΡΩΝ, προσφέρει έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία στο 90% των εκτάκτων προβλημάτων υγείας και συνοδεύεται από υψηλό βαθμό ικανοποίησης (θα ανακοινωθεί σε επόμενο Συνέδριο).

Η πλειοψηφία των ασθενών ήταν γυναίκες και ηλικιωμένοι άνω των 60 ετών.

Τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίσθηκαν ήταν: τα αναπνευστικά, τα γαστρεντερολογικά, τα καρδιοαγγειακά. Μόνο σε ένα μικρό ποσοστό 10% συνεστήθη νοσηλεία σε νοσοκομείο.

Η εξειδίκευση των ιατρών στην επείγουσα ιατρική και η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων πάνω στην κατ' οίκον ιατρική φροντίδα κρίνεται απαραίτητη για την καθημερινή ιατρική τους πράξη.