ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ, ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ;

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ, ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ;

Γιώργος Θεοχάρης, Θοδωρής Σπυρόπουλος, Σπυρίδων Μπάρμπας, Ιωάννης Σαλπιγκτής, Γιώργος Πέππας

SOS ΙΑΤΡΟΙ Αθήνας, Ελλάδα

Ιστορικό: Η υπερπλήρωση των Τμημάτων Επειγόντων είναι ένα σημαντικό ιατρικό πρόβλημα λόγω των πολλαπλών αρνητικών συνεπειών της. Οι οργανωμένες, εξωνοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες μπορούν να αποτελέσουν μια λύση στην υπερπλήρωση των Τμημάτων Επειγόντων. Οι SOS Ιατροί, στην Αθήνα, είναι ένα δίκτυο εξειδικευμένων γιατρών που εκτελούν κατ' οίκον επισκέψεις έκτακτης ανάγκης, σε 24ωρη βάση.

Σκοπός: Να παρουσιάσουμε ένα μοντέλο επείγουσας και εξωνοσοκομειακής ιατρικής σύμφωνα με την εμπειρία των SOS ΙΑΤΡΩΝ και την επίδραση του στην αποφυγή εισαγωγών στα Τμήματα Επειγόντων.

Υλικό: Αναλύσαμε αναδρομικά για τα έτη 2009-2011 τα δεδομένα 101.596 ασθενών που εξετάστηκαν από τους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ, λαμβάνοντας υπ' όψιν το φύλο και την ηλικία των ασθενών, τις κύριες αιτίες κλήσης, τις τελικές διαγνώσεις και το ποσοστό εισαγωγών στο νοσοκομείο.

Αποτελέσματα: Από το σύνολο των 101.596 κατ' οίκον επισκέψεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης, περισσότερες γυναίκες αιτήθηκαν κατ' οίκον επισκέψεις σε σύγκριση με τους άνδρες (56,6% έναντι 43,4%). Οι ασθενείς άνω των 65 ετών αιτήθηκαν κατά 59,9% κατ' οίκον επισκέψεις και ακολουθούν οι ασθενείς ηλικίας 15-44 ετών (18,2%).Οι πιο συχνές αιτίες κλήσης ήταν: ο πυρετός σε 14.517 περιστατικά (14,3%),οι διάρροιες και ο έμετος σε 6578 περιστατικά (6,5%), το κοιλιακό άλγος σε 4791 περιστατικά (4,7%), ο βήχας σε 4372 περιστατικά (4,3%) και η ζάλη σε 3442 περιστατικά (3,4%).

Οι πιο συχνές διαγνώσεις ήταν: οι λοιμώξεις του αναπνευστικού σε 13.169 περιστατικά (12,9%), η γαστρεντερίτιδα σε 5468 περιστατικά (5,4%), η υπέρταση σε 3210 περιστατικά (3,2%), ο ίλιγγος σε 3033 περιστατικά (3%).

Επείγουσα εισαγωγή σε νοσοκομείο χρειάστηκαν μόνο 5.212 ασθενείς (5,1%).

Συζήτηση: Το κύριο εύρημα της μελέτης μας είναι ότι κατ' οίκον επισκέψεις μπορούν να αποτελέσουν μια λύση στην υπερπλήρωση των Τμημάτων Επειγόντων. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς μας ήταν άνω των 65 ετών και το ποσοστό εισαγωγής σε νοσοκομείο ήταν μόνο 5,1%. Συγκρίνοντας τα ευρήματά μας με αυτά του Οργανισμού Επιτήρησης των Νοσοκομείων και της Περιπατητικής Ιατρικής Φροντίδας (ΗΠΑ), παρατηρούμε ότι το 15,5% των ασθενών που επισκέφθηκαν τα Τμήματα Επειγόντων στις ΗΠΑ ήταν άνω των 65 ετών και το γενικό ποσοστό εισαγωγής σε νοσοκομείο ήταν 15%.

Συμπέρασμα: Σύμφωνα με την εμπειρία των SOS ΙΑΤΡΩΝ, οι κατ' οίκον επισκέψεις που οργανώνονται σε 24ωρη βάση μπορούν να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος άσκησης της επείγουσας ιατρικής, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους, και μπορούν να περιορίσουν την υπερπλήρωση των Τμημάτων Επειγόντων.