Εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση εν τω βαθει φλεβοθρομβώσεων

Πέππας Γ., Κουτσογιάννης Ι., Στεφανάτου Γ., Λαμπράκος Ε., Κρατημένος Π., Θεοχάρης Γ.

Σκοπός της Μελέτης "Εξωνοσοκομειακή Αντιμετώπιση Εν τω Βάθει Φλεβοθρομβώσεων"

 • Ανάλυση νοσηρότητας και τρόπων θεραπείας της εξωνοσοκομειακής αντιμετώπισης των εν τω βάθει φλεβοθρομβώσεων στην περιοχή της Αττικής από τους SOS Ιατρούς.
 • SOS Ιατροί : Εταιρεία παροχής επείγουσας εξωνοσοκομειακής ιατρικής όλο το 24ωρο που στελεχώνεται από ειδικευμένους ιατρούς.

Υλικά και Μέθοδοι

 • Αναδρομική Μελέτη
 • Αρχείο Εταιρείας SOS Ιατροί
 • Περίοδος 1/1/2003 – 31/12/2007
 • Σύνολο Περιστατικών 109349
 • Η διάγνωση τέθηκε με την χρήση Doppler /Triplex

Αποτελέσματα

Πενταετία 2003-2007 :

Σύνολο Περιστατικών 109349

Αριθμός εν τω βάθει φλεβοθρομβώσεων : 168 (0.15%)

Ηλικιακή ομάδα >60 ετών : Συχνότερη επίπτωση (70,2%)

65,5% γυναίκες

Επίπτωση : όχι εποχιακή κατανομή

 • Σε όλους τους ασθενείς συνεστήθη κατ’ αρχήν ενδονοσοκομειακή αντιμετώπιση
 • Ένα μεγάλο ποσοστό δεν επιθυμούσε εισαγωγή σε νοσοκομείο είτε λόγω μεγάλης ηλικίας είτε λόγω μειωμένης κινητικότητας
 • Σε ποσοστό 82.7% η αντιμετώπιση ήταν εξ ολοκλήρου εξωνοσοκομειακή, ενώ σε ποσοστό 17,3% ήταν ενδονοσοκομειακή.
 • Σε όλους τους ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν εξωνοσοκομειακά έγινε η ενημέρωση ότι σε περίπτωση δύσπνοιας ή θωρακικού πόνου, τότε πρέπει αμέσως να μεταβούν σε νοσοκομείο.
 • Σε όλους τους ασθενείς χορηγήθηκε κατ’ αρχήν αγωγή με χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη και ακολούθως κουμαρινικά αντιπηκτικά επί 3μηνου .
 • Παρακολούθηση με την μέτρηση INR αρχικά μέχρι ρυθμίσεως σε επίπεδα 2-4 και ακολούθως ανά 15ήμερο.
 • Κατεγράφη 1 επεισόδιο πνευμονικής εμβολής σε ασθενή που δεν ακινητοποιήθηκε επί 5ημέρου και η οποία εισήχθη σε νοσοκομείο.

Συμπεράσματα

 • Εμπειρία SOS Ιατρών : Η Εξωνοσοκομειακή Επείγουσα Ιατρική προσφέρει έγκαιρη αντιμετώπιση και θεραπεία στο 82,7% ασθενών με εν τω βάθει φλεβοθρομβώσεις.
 • Η εμπειρία μας δείχνει ότι η θεραπεία της εν τω βάθει φλεβοθρομβώσεως μπορεί να γίνει με ασφάλεια στο σπίτι.