Εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση γαστρεντερίτιδας

Εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση γαστρεντερίτιδας

Θεοχάρης Γ., Κρατημένος Π., Κουτσογιάννης Ι., Λαμπράκος Ε., Στεφανάτου Γ., Πέππας Γ.

Εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση γαστρεντερίτιδας- Σκοπός Μελέτης

 • Ανάλυση νοσηρότητας και τρόπων θεραπείας της εξωνοσοκομειακής αντιμετώπισης της γαστρεντερίτιδας στην περιοχή της Αττικής από τους SOS Ιατρούς.
 • SOS Ιατροί: Εταιρεία παροχής επείγουσας εξωνοσοκομειακής ιατρικής όλο το 24ωρο που στελεχώνεται από ειδικευμένους ιατρούς.

Υλικό και Μέθοδοι

 • Αναδρομική Μελέτη
 • Αρχείο Εταιρείας SOS Ιατροί

Περίοδος 1/1/2003 – 31/12/2007
Σύνολο Περιστατικών 109349

Αποτελέσματα

 • Πενταετία 2003-2007 :

Σύνολο Περιστατικών 109.349
Αριθμός γαστρεντεριτίδων : 6971 (6,37%)

 • Ηλικιακή ομάδα 18-40 : Συχνότερη επίπτωση
 • 57,4% γυναίκες
 • Επίπτωση συχνότερη χειμώνα και άνοιξη
 • Αντιβίωση χορηγήθηκε σε 309 ασθενείς επί συνόλου 6971(4,4%)
 • Σε 199 ασθενείς (2,9%) χορηγήθηκε Σιπροφλοξασίνη
 • Σε ποσοστό 97,7% αντιμετώπιση εξ ολοκλήρου εξωνοσοκομειακή
 • 2,3% ποσοστό παραπομπής σε Νοσοκομείο

Συμπεράσματα

 • Εμπειρία SOS Ιατρών: Η Εξωνοσοκομειακή Επείγουσα Ιατρική προσφέρει έγκαιρη αντιμετώπιση και θεραπεία στο 97,7% ασθενών με γαστρεντερίτιδα.
 • Στην Ελλάδα, όπου οι κατ’ οίκον επισκέψεις αποτελούν κοινή πρακτική των Ελλήνων ιατρών, η οργάνωση συστημάτων επείγουσας εξωνοσοκομειακής ιατρικής θα συντελούσε στην αποφόρτιση των ΤΕΠ των Νοσοκομείων.