ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΣΕ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΣΕ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Αξιολόγηση της εποχικής γρίπης

Γεώργιος Θεοχάρης1, Ευρυδίκη Βουλουμάνου2, Πέτρος Ραφαηλίδης2,3, Ματθαίος Φαλάγγας2,3,4

 1. SOS Ιατροί, Αθήνα, Ελλάδα
 2. Άλφα Ίδρυμα Βιοϊατρικών Επιστημών (AIBS), Αθήνα, Ελλάδα
 3. Τμήμα Ιατρικής, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα, Ελλάδα
 4. Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιακή Ιατρική Σχολή, Tufts, Βοστώνη, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ

Μελέτη για τεστ εποχικής γρίπης

Περίληψη

Υπόβαθρο

Η γρίπη είναι μια σημαντική κλινική οντότητα με υπολογίσιμη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Η χρήση ενός γρήγορου τεστ κατά τη διάρκεια της εποχικής γρίπης και κατά τη διάρκεια των πανδημιών γρίπης μπορεί να βοηθήσει αρκετά στην έγκαιρη ανίχνευση των κρουσμάτων γρίπης και να επιτρέψει συνεπώς μια κατάλληλη αντιμετώπιση της.

Σκοπός

Να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας σχετικά με τη χρήση ενός γρήγορου διαγνωστικού τεστ για την εποχική γρίπη τύπου Α και Β.

Μέθοδοι

Συλλέξαμε συστηματικά και αναλύσαμε στοιχεία που αφορούν τη χρήση ενός γρήγορου διαγνωστικού τεστ για την εποχική γρίπη τύπου Α και Β σε ασθενείς με συγκεκριμένα αναπνευστικά συμπτώματα που αναζήτησαν τις ιατρικές υπηρεσίες ενός δικτύου γιατρών που εκτελεί κατ’ οίκον επισκέψεις στην περιοχή της Αττικής, Ελλάδα.

Αποτελέσματα

Από το σύνολο των 16.335 επισκέψεων που έγιναν κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου, οι 3412 (20.8%) ήταν για συμπτωματολογία από το αναπνευστικό/γρίπη. Από τους παραπάνω ασθενείς οι 197 (5.7%) εξετάσθηκαν για γρίπη. Για τους 184 ασθενείς που είχαμε δεδομένα, το 97 (52.7%) αυτών είχαν θετικό τεστ για γρίπη. Στατιστικώς σημαντικά περισσότερα αντιγριπικά φάρμακα (οσελταμιβίρη) και λιγότερα αντιβιοτικά χορηγήθηκαν στους ασθενείς με θετικό τεστ, συγκριτικά με αυτούς που είχαν αρνητικό τεστ. Επίσης, το τεστ φαίνεται ότι επηρέασε την κλινική απόφαση των ιατρών, αφού οι ιατροί που χρησιμοποίησαν το τεστ συστηματικά χορήγησαν στατιστικώς σημαντικά περισσότερα αντιγριπικά φάρμακα (οσελταμιβίρη) και λιγότερα αντιβιοτικά συγκριτικά με τους ιατρούς που δεν χρησιμοποίησαν το τεστ.

Συμπέρασμα

Η χρήση ενός γρήγορου τεστ για την εποχική γρίπη τύπου Α και Β στους ασθενείς με συγκεκριμένα συμπτώματα του αναπνευστικού που αναζήτησαν τις ιατρικές υπηρεσίες κατ’ οίκον στην περιοχή της Αττικής, Ελλάδα, ενθαρρύνει τη στοχευμένη χρήση της αντιγριπικής θεραπείας, καθώς επίσης και τη μείωση της περιττής αντιβιοτικής θεραπείας σε ασθενείς με θετικό αποτέλεσμα στο τεστ γρίπης.
Λέξεις κλειδιά: γρίπη, διαγνωστικό τεστ, αντιική θεραπεία, oseltamivir, γρίπη των χοίρων.

Εισαγωγή

Η γρίπη είναι μια σημαντική κλινική οντότητα με υπολογίσιμη νοσηρότητα και θνησιμότητα.1-3 Η γρίπη είναι επίσης ένα σημαντικό βάρος στην κοινότητα καθώς συνδέεται τόσο με τις άμεσα αυξανόμενες ιατρικές δαπάνες από τις εισαγωγές σε νοσοκομεία, τις συνταγογραφήσεις φαρμάκων και τις επισκέψεις εξωτερικών ασθενών,4,5 όσο και με τις έμμεσες δαπάνες από τη συστηματική αποχή από την εργασία εργασίας ή την απουσία από το σχολείο και τη μειωμένη παραγωγική ικανότητα.6,7
Τα κλινικά συμπτώματα της γρίπης τείνουν να επικαλύπτονται με τα συμπτώματα άλλων αναπνευστικών νόσων, κυρίως ιογενών λοιμώξεων, σε παιδιά και ενήλικες.8-10 Αυτό καθιστά την κλινική διάγνωση της γρίπης προβληματική. Κατά συνέπεια, ένα γρήγορο τεστ που επιτρέπει την έγκαιρη αναγνώριση ασθενών με γρίπη έχει πολλά πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης των περιττών αντιβιοτικών συνταγών, των εισαγωγών σε νοσοκομείο και της μετάδοσης γρίπης, καθώς επίσης του οικονομικού κόστους της γρίπης.

Επιπλέον, η έγκαιρη διάγνωση της γρίπης μπορεί να επιτρέψει την κατάλληλη χρήση αντιικών. Η βιβλιογραφία παρέχει αποδεικτικά στοιχεία της χρήσης γρήγορων τεστ για την ανίχνευση της γρίπης σε ασθενείς με αναπνευστικά συμπτώματα στις διάφορες περιοχές, κυρίως στα παιδιά.11-18

Στην πανδημία A/H1Ν1, η χρήση ενός γρήγορου τεστ μπορεί να βοηθήσει αρκετά στην έγκαιρη ανίχνευση των περιπτώσεων γρίπης και να επιτρέψει συνεπώς μια κατάλληλη θεραπεία. Σε αυτήν τη μελέτη επιδιώξαμε να συλλέξουμε συστηματικά και να αναλύσουμε τα στοιχεία που αφορούν τη χρήση ενός γρήγορου διαγνωστικού τεστ για την εποχική γρίπη τύπου Α και Β σε ασθενείς με συγκεκριμένα συμπτώματα του αναπνευστικού που αναζήτησαν τις ιατρικές υπηρεσίες ενός δικτύου γιατρών που εκτελεί κατ’ οίκον επισκέψεις στην περιοχή της Αττικής, Ελλάδα.

Μέθοδοι

Κριτήρια συμμετοχής

Επιλέξιμοι ασθενείς για τη συμμετοχή τους σε αυτήν τη μελέτη ήταν ασθενείς όλων των ηλικιών που αναζήτησαν τις ιατρικές υπηρεσίες των SOS Ιατρών στη περιοχή της Αττικής, Ελλάδα, κατά το χρονικό διάστημα 01/01/2009 έως 30/05/2009 και παραπονέθηκαν για αναπνευστικά, παρόμοια με αυτά της γρίπης, συμπτώματα όπως είναι πυρετός > 38ο C, βήχας, φαρυγγαλγία, ρινική καταρροή, μυαλγίες, κεφαλαλγία ή κούραση κατά την κρίση του ιατρού.

Συλλογή δειγμάτων και διαδικασία εξέτασης

Ένα ρινικό έκκριμα λήφθηκε κατά τη διάρκεια της κατ’ οίκον επίσκεψης από τον παθολόγο που επισκέφθηκε τους επιλέξιμους ασθενείς. Το τεστ που χρησιμοποιήθηκε ήταν το “Influ A&B Uni-Strip – Dry Swabs (C-1512)”, το οποίο κατασκευάζεται από την Coris BioConcept .

Συγκεκριμένα, αυτό το τεστ είναι μια διαγνωστική εξέταση οξείας φάσης που επιτρέπει την ανίχνευση της γρίπης τύπου Α και Β σε υγρά εκκρίματα καθώς αποτελείται από δύο πλευρές που ευαισθητοποιούνται με ένα μονοκλονικό αντίσωμα συγκεκριμένο για τη γρίπη τύπου Α και Β, αντίστοιχα. Άμεσα μετά τη λήψη δείγματος από το ρινικό έκκριμα βυθιζόταν σε 15 σταγονίδια ή σε 500ml του απομονωτή DS. Το Influ A&B Uni-Strip βυθιζόταν έπειτα άμεσα σε αυτό το διάλυμα. Μετά από 15 λεπτά επώασης τα αποτελέσματα διαβάζονταν σε υγρές λουρίδες.

Ερμηνεία των αποτελεσμάτων του τεστ

Για κάθε μια από τις δύο πλευρές της συσκευής, εάν η γραμμή 1 (ανώτερη) εμφανιζόταν, το τεστ θεωρούνταν αρνητικό, εάν η γραμμή 2 εμφανιζόταν, το τεστ θεωρούνταν θετικό. Εάν καμία γραμμή δεν εμφανιζόταν, το τεστ θεωρούνταν άκυρο και το δείγμα επανελεγχόταν.
Διαχείριση ασθενών

Στην εισαγωγή του γρήγορου τεστ για τη γρίπη ως πρόσθετου διαγνωστικού εργαλείου που επιτρέπει τη διαφοροποίηση των ασθενών με γρίπη από εκείνους που δεν έχουν γρίπη, και συνεπώς συμβάλλει στην κλινική λήψη απόφασης, οι SOS Ιατροί (κυρίως οι παθολόγοι) ανταποκρίθηκαν ως εξής: α) μια ομάδα γιατρών αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το τεστ συστηματικά (ομάδα Α), β) μια ομάδα γιατρών χρησιμοποίησε το τεστ περιστασιακά (σε λιγότερο από το 15% των αντίστοιχων κατ’ οίκον επισκέψεων) (ομάδα Β) και γ) μια ομάδα γιατρών δεν χρησιμοποίησε το τεστ καθόλου (ομάδα Γ). Ο επισκεπτόμενος παθολόγος γνώριζε τα αποτελέσματα του τεστ γρίπης που εκτελέσθηκε κατά τη διάρκεια της κατ’ οίκον επίσκεψης. Η απόφαση σχετικά με τη θεραπεία του ασθενούς αφέθηκε στην κρίση του επισκεπτόμενου παθολόγου. Συγκεκριμένα, οι επιλογές θεραπείας ήταν: αντι-ική αγωγή, αντι-γριπική αγωγής, αντιβιοτική αγωγή, συμπτωματική θεραπεία ή οι κατάλληλοι συνδυασμοί. Η παρακολούθηση της υγείας των ασθενών που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη εκτελέσθηκε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ασθενή.

Συλλογή και ανάλυση δεδομένων

Συλλέξαμε προοπτικά, κατά τη διάρκεια της περιόδου που μελετήσαμε, τα στοιχεία σχετικά με το όνομα, την ηλικία (σε έτη), την περιοχή και την αιτία κλήσης του ασθενούς, το όνομα του επισκεπτόμενου ιατρού, το αποτέλεσμα του τεστ γρίπης (θετικό/ αρνητικό, γρίπη A/B σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος), τη χορηγηθείσα αγωγή (αντιβιοτική/αντι-ική/συμπτωματική/άλλη ή συνδυαστική), την άμεση εισαγωγή σε νοσοκομείο (την ίδια μέρα με την κατ’ οίκον επίσκεψη), καθώς επίσης και το χρόνο απυρεξίας (ημέρες μετά τη χορήγηση αγωγής/επίσκεψη).

Συγκρίσεις έγιναν μεταξύ των αντιγριπικών και αντιβιοτικών φαρμάκων που χορηγήθηκαν, καθώς επίσης και μεταξύ των εισαγωγών σε νοσοκομείο των ασθενών που εξετάστηκαν για τη γρίπη και εκείνων που δεν εξετάστηκαν για τη γρίπη. Αντίστοιχες συγκρίσεις εκτελέσθηκαν επίσης μεταξύ των υποομάδων των ασθενών με θετικό και εκείνων με αρνητικό αποτέλεσμα στο τεστ γρίπης. Όλες οι συγκρίσεις εκτελέσθηκαν με τη χρήση του λογισμικού OpenEpi.19

Αποτελέσματα

Κατά την διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου μελέτης, το δίκτυο των SOS Ιατρών εκτέλεσε ένα σύνολο 16.335 κατ’ οίκον επισκέψεων. Η αιτία κλήσης για 3412(20.8%) από τις 16.335 κλήσεις αναφερόταν σε αναπνευστικά/παρόμοια με τη γρίπη συμπτώματα. 823(24.1%).Από αυτές τις 3412 κατ’ οίκον επισκέψεις εκτελέσθηκαν από τους γιατρούς που αποτελούσαν την ομάδα Α, 1181(34.6%) κατ’ οίκον επισκέψεις εκτελέσθηκαν από τους γιατρούς που αποτελούσαν την ομάδα Β και οι υπόλοιπες 1408(41.2%) κατ’ οίκον επισκέψεις εκτελέσθηκαν από τους γιατρούς που αποτελούσαν την ομάδα Γ (τα στοιχεία παρουσιάζονται στον πίνακα 1.)
197(5.7%) ασθενείς από τους 3412 που δέχτηκαν κατ’ οίκον επίσκεψη για αναπνευστικά/παρόμοια με τη γρίπη συμπτώματα εξετάστηκαν με το γρήγορο τεστ γρίπης. Τα στοιχεία σχετικά με τον αριθμό ασθενών που εξέτασε κάθε ομάδα γιατρών παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Επιπλέον, συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία, τη διάγνωση, τη χορηγηθείσα, το χρόνο απυρεξίας και τις άμεσες εισαγωγές σε νοσοκομείο για όλους τους εξεταζόμενους ασθενείς παρουσιάζονται στον πίνακα 2.

Συμπέρασμα

Το κύριο εύρημα της μελέτης μας είναι ότι η χρήση ενός γρήγορου διαγνωστικού τεστ για την εποχική γρίπη τύπου Α και Β από ένα δίκτυο γιατρών που εκτελούν κατ’ οίκον επισκέψεις στη περιοχή της Αττικής, Ελλάδα, οδήγησε σε περισσότερες συνταγογραφήσεις αντιγριπικών (oseltamivir) και λιγότερα αντιβιοτικά χορηγήθηκαν στους ασθενείς που είχαν θετικό αποτέλεσμα στο τεστ γρίπης σε σύγκριση με εκείνους που είχαν μια αρνητικό αποτέλεσμα στο τεστ γρίπης δοκιμή. Επίσης, η εισαγωγή του γρήγορου τεστ σαν ένα επιπρόσθετο διαγνωστικό εργαλείο, είχε αξιοσημείωτη επιρροή στην κλινική απόφαση των ιατρών που συμμετείχαν στη μελέτη, μιας και οι γιατροί που χρησιμοποίησαν το τεστ συστηματικά χορήγησαν στατιστικώς περισσότερα αντιγριπικά συγκριτικά με τους ιατρούς που χρησιμοποίησαν το τεστ περιστασιακά ή καθόλου. Επιπλέον, οι γιατροί που χρησιμοποίησαν το τεστ συστηματικά χορήγησαν στατιστικώς λιγότερα αντιβιοτικά, συγκριτικά με τους ιατρούς που δεν χρησιμοποίησαν το τεστ καθόλου.

Η ακρίβεια των γρήγορων άμεσων διαγνωστικών τεστ στην ανίχνευση της εποχικής γρίπης έχει ήδη αξιολογηθεί σε διάφορες μελέτες που αναφέρονταν κυρίως σε παιδιατρικούς πληθυσμούς. Οι αναφερόμενες ευαισθησίες ήταν σχετικά υψηλές σε σύγκριση με τα σταθμισμένα τεστ αναφοράς, ενώ τα αναφερόμενα επίπεδα ευαισθησίας ποίκιλαν σημαντικά 15, 20-22. Επιπρόσθετα, ένας σημαντικός αριθμός μελετών έχουν αξιολογήσει την επίδραση της χρήσης ενός γρήγορου τεστ γρίπης στη λήψη απόφασης εκ μέρους του ιατρού και στη διαχείριση των ασθενών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αυτές τις μελέτες η χρήση ενός γρήγορου τεστ γρίπης στους ασθενείς με την γρίπη είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση περαιτέρω διαγνωστικών εξετάσεων και συνεπώς τη μείωση του ιατρικού κόστους. 11-14,23 Επιπλέον, η χρήση ενός γρήγορου τεστ γρίπης μείωσε τον αριθμό των αντιβιοτικών αγωγών.12, 14 Ομοίως, στη μελέτη μας ο αριθμός αντιβιοτικών που χορηγηθήκαν στους ασθενείς με θετικό αποτέλεσμα στο τεστ γρίπης ήταν στατιστικώς σημαντικά μικρότερος σε σύγκριση με εκείνον που χορηγήθηκε σε ασθενείς με αρνητικό αποτέλεσμα στο τεστ γρίπη. Σε αυτήν την εποχή των ανησυχητικά αυξανόμενων ποσοστών αντίστασης στα αντιβιοτικά, η μείωση της περιττής αντιβιοτικής θεραπείας (όπως σε ασθενείς με τις ιογενείς λοιμώξεις) είναι ένα ζήτημα μεγάλης σημασίας όσον αφορά τις προοπτικές της ιδιωτικής και δημόσιας υγείας.

Στη μελέτη μας, ο αριθμός των αντι-γριπικών που χορηγήθηκαν σε ασθενείς που είχαν θετικό αποτέλεσμα στο τεστ γρίπης είτε για γρίπη τύπου Α είτε για Β ήταν σημαντικά υψηλότερος έναντι εκείνων που είχαν ένα αρνητικό αποτέλεσμα στο τεστ γρίπης. Αυτά τα συμπεράσματα υπονοούν ότι η χρήση ενός γρήγορου τεστ και η ενημέρωση για θετικό αποτέλεσμα στο τεστ γρίπης συνέβαλε σε μια στοχευμένη χορήγηση αντι-γριπικών σε ασθενείς με συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίπης σε αυτό το συγκεκριμένο κλινικό πλαίσιο.

Η χρήση ενός γρήγορου και άμεσου τεστ γρίπης επιτρέπει μια έγκαιρη και κατάλληλη αντι-ική αγωγή και ταυτόχρονα μια μείωση της περιττής αντιβιοτικής θεραπείας. Ακόμα, κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι η χρήση του γρήγορου τεστ γρίπης μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε υπερβολική συνταγογράφηση αντι-ικών. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ιικών στελεχών που είναι ανθεκτικά στα διαθέσιμα αντιικά. 24

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στην εποχική γρίπη κατά την εξεταζόμενη περίοδο (χειμώνας 2009) στις ευρωπαϊκές χώρες, ανιχνεύθηκε ένα αρκετά υψηλό ποσοστό μικροβιακών στελεχών του ιού A/H1N1 (98%) ανθεκτικών στην οσελταμιβίρη.25 Οι ανωτέρω εκτιμήσεις έχουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία στη διάρκεια της τρέχουσας πανδημίας A/H1N1 όπου η εμφάνιση στελεχών A/H1N1 ανθεκτικών στο oseltamivir μπορεί να περιορίσει τη φαρέτρα των φαρμάκων ενάντια σε αυτόν τον ιό. Εντούτοις, η χρήση ενός γρήγορου και άμεσου τεστ θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανίχνευση περιπτώσεων γρίπης των χοίρων που θα επιτρέψει την κατάλληλη αντιική θεραπεία καθώς επίσης και την ανίχνευση ξεσπασμάτων επιδημίας της γρίπης των χοίρων σε συγκεκριμένο κλινικό πλαίσιο. Ακόμα κι αν το συγκεκριμένο τεστ που χρησιμοποιείται στη μελέτη μας είναι σε θέση να ανιχνεύσει τις περιπτώσεις γρίπης των χοίρων A/H1N1 (http://www.corisbio.com), καμία περίπτωση γρίπης των χοίρων δεν ανιχνεύθηκε στον πληθυσμό της μελέτης μας. Ειδικότερα, η πρώτη περίπτωση γρίπης των χοίρων αναφέρθηκε στις 18 Μαΐου 2009. Η αξιολογούμενη περίοδος μελέτης μας ήταν 01/01/2009 ως 30/05/2009.

Συμπερασματικά, η εμπειρία μας σχετικά με τη χρήση ενός γρήγορου διαγνωστικού τεστ για την εποχική γρίπη τύπου Α και Β σε ασθενείς με συγκεκριμένα αναπνευστικά συμπτώματα που αναζήτησαν τις ιατρικές υπηρεσίες ενός δικτύου γιατρών που εκτελεί κατ’ οίκον επισκέψεις στην περιοχή της Αττικής, Ελλάδα, δείχνουν ότι η χρήση του γρήγορου τεστ γρίπης είχε ως αποτέλεσμα μια στοχευμένη χρήση αντιγριπικών, καθώς επίσης και σε μια μείωση της περιττής αντιβιοτικής θεραπείας στους ασθενείς που είχαν ένα θετικό αποτέλεσμα στο τεστ γρίπης. Από αυτή την άποψη, ένα γρήγορο και άμεσο διαγνωστικό τεστ θα μπορούσε να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο κατά τη διάρκεια της εποχικής γρίπης και της τρέχουσας πανδημίας A/H1N1.

Παραπομπές

 1. Dushoff J, Plotkin JB, Viboud C, Earn DJ, Simonsen L. Mortality due to influenza in the United States--an annualized regression approach using multiple-cause mortality data. Am J Epidemiol 2006;163:181-7.
 2. Reichert TA, Simonsen L, Sharma A, Pardo SA, Fedson DS, Miller MA. Influenza and the winter increase in mortality in the United States, 1959-1999. Am J Epidemiol 2004;160:492-502.
 3. Thompson WW, Shay DK, Weintraub E, et al. Mortality associated with influenza and respiratory syncytial virus in the United States. JAMA 2003;289:179-86.
 4. Assink MD, Kiewiet JP, Rozenbaum MH, et al. Excess drug prescriptions during influenza and RSV seasons in the Netherlands: Potential implications for extended influenza vaccination. Vaccine 2008.
 5. Neuzil KM, Mellen BG, Wright PF, Mitchel EF, Jr., Griffin MR. The effect of influenza on hospitalizations, outpatient visits, and courses of antibiotics in children. N Engl J Med 2000;342:225-31.
 6. Keech M, Beardsworth P. The impact of influenza on working days lost: a review of the literature. Pharmacoeconomics 2008;26:911-24.
 7. Neuzil KM, Hohlbein C, Zhu Y. Illness among schoolchildren during influenza season: effect on school absenteeism, parental absenteeism from work, and secondary illness in families. Arch Pediatr Adolesc Med 2002;156:986-91.
 8. Bellei N, Carraro E, Perosa A, Watanabe A, Arruda E, Granato C. Acute respiratory infection and influenza-like illness viral etiologies in Brazilian adults. J Med Virol 2008;80:1824-7.
 9. Call SA, Vollenweider MA, Hornung CA, Simel DL, McKinney WP. Does this patient have influenza? JAMA 2005;293:987-97.
 10. Simoes EA. Overlap between respiratory syncytial virus infection and influenza. Lancet 2001;358:1382-3.
 11. Abanses JC, Dowd MD, Simon SD, Sharma V. Impact of rapid influenza testing at triage on management of febrile infants and young children. Pediatr Emerg Care 2006;22:145-9.
 12. Benito-Fernandez J, Vazquez-Ronco MA, Morteruel-Aizkuren E, Mintegui-Raso S, Sanchez-Etxaniz J, Fernandez-Landaluce A. Impact of rapid viral testing for influenza A and B viruses on management of febrile infants without signs of focal infection. Pediatr Infect Dis J 2006;25:1153-7.
 13. Bonner AB, Monroe KW, Talley LI, Klasner AE, Kimberlin DW. Impact of the rapid diagnosis of influenza on physician decision-making and patient management in the pediatric emergency department: results of a randomized, prospective, controlled trial. Pediatrics 2003;112:363-7.
 14. Esposito S, Marchisio P, Morelli P, Crovari P, Principi N. Effect of a rapid influenza diagnosis. Arch Dis Child 2003;88:525-6.
 15. Grijalva CG, Poehling KA, Edwards KM, et al. Accuracy and interpretation of rapid influenza tests in children. Pediatrics 2007;119:e6-11.
 16. Poehling KA, Zhu Y, Tang YW, Edwards K. Accuracy and impact of a point-of-care rapid influenza test in young children with respiratory illnesses. Arch Pediatr Adolesc Med 2006;160:713-8.
 17. Rodriguez WJ, Schwartz RH, Thorne MM. Evaluation of diagnostic tests for influenza in a pediatric practice. Pediatr Infect Dis J 2002;21:193-6.
 18. Rothberg MB, Fisher D, Kelly B, Rose DN. Management of influenza symptoms in healthy children: cost-effectiveness of rapid testing and antiviral therapy. Arch Pediatr Adolesc Med 2005;159:1055-62.
 19. Dean A, Sullivan K, Soe M. OpenEpi: Open Source Epidemiologic Statistics for Public Health, Version 2.2.1. Updated 2008/04/06 [cited 2008/09/18]; Available from: www.OpenEpi.com.
 20. Agoritsas K, Mack K, Bonsu BK, Goodman D, Salamon D, Marcon MJ. Evaluation of the Quidel QuickVue test for detection of influenza A and B viruses in the pediatric emergency medicine setting by use of three specimen collection methods. J Clin Microbiol 2006;44:2638-41.
 21. Uyeki TM. Influenza diagnosis and treatment in children: a review of studies on clinically useful tests and antiviral treatment for influenza. Pediatr Infect Dis J 2003;22:164-77.
 22. Uyeki TM, Prasad R, Vukotich C, et al. Low sensitivity of rapid diagnostic test for influenza. Clin Infect Dis 2009;48:e89-92.
 23. Poehling KA, Griffin MR, Dittus RS, et al. Bedside diagnosis of influenzavirus infections in hospitalized children. Pediatrics 2002;110:83-8.
 24. Weinstock DM, Zuccotti G. The evolution of influenza resistance and treatment. JAMA 2009;301:1066-9.
  www.eurosurveillance.org.

Συντομογραφίες: Δ/Α: Δεν αναφέρεται
*: Στις περιπτώσεις που τα στοιχεία αναφέρονταν σε ασθενείς λιγότερους από δέκα, τα ποσοστά δεν καταγράφηκαν στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1. Πλήθος κατ' οίκον επισκέψεων και τεστ γρίπης που διενεργήθηκαν από τις 3 ομάδες ιατρών που συμμετείχαν στην έρευνα μας.
Πλήθος κατ' οίκον επισκέψεων (%) Πλήθος ασθενών που εξετάστηκαν (%)
Ομάδα A: Ιατροί που χρησιμοποίησαν το τεστ          συστηματικά (n=7) 823 (24.1) 163 (83.5)
Ομάδα B: Ιατροί που χρησιμοποίησαν το τεστ περιστασιακά (n=8) 1181 (34.6) 34 (17.2)
Ομάδα C: Ιατροί που δε χρησιμοποίησαν το τεστ (n=) 1408 (41.2) 0 (0)
Σύνολοl 3412 197

 

Πίνακας 2. Στοιχεία των ασθενών που συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη μας *
Ασθενείς που εξετάστηκαν Ασθενείς που δεν  εξετάστηκαν Όλοι οι αξιολογούμενοι ασθενείς
(n=197)
Θετικό τεστ Αρνητικό τεστ
Χαρακτηριστικά ασθενών
Πλήθος [Θήλεα] 3215 [1526] 3412 []
Μέση ηλικία (σε έτη) 53.9
n/N (%) n
Διάγνωση
Γρίπη 58
Ιογενής λοίμωξη αναπνευστικού 260
Λοίμωξη ανωτέρου αναπνευστικού 548
Λοίμωξη κατωτέρου αναπνευστικού 630
Αμυγδαλίτις 148
Εμπύρετο 309
Ιογενής λοίμωξη 758
Μέση ωτίτις 4
Μη αλλεργική ρινίτις 14
Κολπίτις 81
Λαρυγγίτις 5
Οξεία βρογχίτις 314
Τραχειοβρογχίτις 30
Πνευμονία 54
Χορηγηθείσα αγωγή
Anti-allergic drugs 37
Anti-asthmatic drugs 107
Antibiotics 1154
Anti-fever drugs/analgesics 165
Nasal anticongestants 144
Anti-cough drugs 160
Anti-influenza agents (oseltamivir) 25 25
Oral antiseptics 22
Corticosteroids 39
Other 53
NR 1021
Χρόνος απυρεξίας (σε μέρες)
≤ 3
4-Ιουλ
> 7
NR
Άμεση εισαγωγή σε νοσοκομείο
Ναι
Όχι
Δ/Α
Ιατροί που χρησιμοποίησαν το τεστ συστηματικά Ιατροί που χρησιμοποίησαν το τεστ περιστασιακά Ιατροί που δε χρησιμοποίησαν το τεστ Τιμή P
Πλήθος ασθενών 823 1181 1408
Αντιβιοτικά
Αντιγριπικά (oseltamivir)