ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ματθαίος Φαλάγγας1,2,3 MD, MSc,DSc, Γεώργιος Πέππας1,4 MD, PhD, Δημήτριος Ματθαίου1, MD, Δρόσος Καραγεωργόπουλος1, MD, Νικόλαος Καραλής,5 Γεώργιος Θεοχάρης4 MD

  1. Άλφα Ινστιντούτο Βιοιατρικών Μελετών (ΑΙΒΕ), Αθήνα, Ελλάδα
  2. Τμήμα Παθολογίας, Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Αθήνα, Ελλάδα
  3. Τμήμα Παθολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Tufts, Βοστώνη, Μασσαχουσέτη, ΗΠΑ
  4. SOS Ιατροί, Αθήνα, Ελλάδα
  5. Εθνικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

Σε ένα πληθυσμό που περιλαμβάνει κυρίως ασθενείς μεγάλης ηλικίας, η αυξημένη θερμοκρασία και μειωμένη σχετική υγρασία σχετίζονται με αύξηση των ουρολοιμώξεων.

Στόχος Μελέτης

Αρκετές λοιμώξεις του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος έχουν εποχική κατανομή. Στην παρούσα μελέτη εξετάζουμε το κατά πόσον οι λοιμώξεις του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος σχετίζονται με μετεωρολογικές παραμέτρους.

Μέθοδος

Μελετήσαμε αναδρομικά την συσχέτιση του εβδομαδιαίου ποσοστού των κατ’ οίκον επισκέψεων με το σύνολο των κατ’ οίκον επισκέψεων (εξαιρουμένων των λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος), που έγιναν από τους SOS Ιατρούς στην Αττική κατά το διάστημα 1/11/2000 – 18/1/2005, με τη μέση εβδομαδιαία θερμοκρασία και υγρασία που καταγράφονται στην ίδια περιοχή, 3 ημέρες νωρίτερα. Οι διαγνώσεις ετέθησαν με βάση κλινικά κριτήρια και την επιπρόσθετη χρήση επιτόπιων εξετάσεων.

Αποτελέσματα

Πίνακας 1. Συσχέτιση μεταξύ του εβδομαδιαίου ποσοστού κατ’ οίκον επισκέψεων για λοιμώξεις του κατώτερου ουροποιητικού και μέσων εβδομαδιαίων μετεωρολογικών παραγόντων.

Συσχέτιση που εξετάσθηκε  Spearman’s Rho R Tιμή p
Κυρία ανάλυση
% κατ’ οίκον επισκέψεων για λοιμώξεις ουροποιητικού (εξαιρουμένων λοιμώξεων αναπνευστικού) έναντι θερμοκρασίας 3 ημέρες νωρίτερα 0.468 <0.001 p="">
% κατ’ οίκον επισκέψεων για λοιμώξεις ουροποιητικού (εξαιρουμένων λοιμώξεων αναπνευστικού) έναντι μέσης σχετικής υγρασίας 3 ημέρες νωρίτερα  - 0.394 <0.001p="">
Δευτερεύουσα ανάλυση
% κατ’ οίκον επισκέψεων για λοιμώξεις ουροποιητικού (περιλαμβανομένων λοιμώξεων αναπνευστικού) έναντι θερμοκρασίας 3 ημέρες νωρίτερα 0.491 <0.001
% κατ’ οίκον επισκέψεων για λοιμώξεις ουροποιητικού (περιλαμβανομένων λοιμώξεων αναπνευστικού) έναντι μέσης σχετικής υγρασίας 3 ημέρες νωρίτερα -0.406 <0.001 p="">
% κατ’ οίκον επισκέψεων για λοιμώξεις ουροποιητικού (εξαιρουμένων λοιμώξεων αναπνευστικού) έναντι θερμοκρασίας 3 ημέρες νωρίτερα 0.468 <0.001 p="">
% κατ’ οίκον επισκέψεων για λοιμώξεις ουροποιητικού (εξαιρουμένων λοιμώξεων αναπνευστικού) έναντι μέσης σχετικής υγρασίας 3 ημέρες νωρίτερα -0.386 <0.001 p="">

3221 κατ’ οίκον επισκέψεις για ουρολοιμώξεις έγιναν σε ασθενείς μέσης ηλικίας 62.9+-21.0 έτη. Οι κατ’ οίκον επισκέψεις για ουρολοιμώξεις συσχετίζονται με την μέση εβδομαδιαία θερμοκρασία (Spearman’s rho +0.468) και την υγρασία (Spearman’s rho –0.394). Υπήρχε επίσης συσχέτιση και όταν οι λοιμώξεις του αναπνευστικού δεν εξαιρούντο (Spearman’s rho +0.491, -0.406), αλλά και όταν παρεμβαλλόταν διάστημα 2 ημερών μεταξύ των μετρήσεων (Spearman’s rho +0.468, -0.386). Όλα τα ευρήματα ήταν σημαντικά (p<0.001).

Συμπεράσματα

Σε ένα πληθυσμό που περιλαμβάνει κυρίως ασθενείς μεγάλης ηλικίας, η αυξημένη θερμοκρασία και μειωμένη σχετική υγρασία σχετίζονται με αύξηση των κατ’ οίκον επισκέψεων για ουρολοιμώξεις.  Η γνώση αυτής της συσχέτισης διευκολύνει στο να ληφθούν προληπτικά μέτρα δημόσιας υγείας.

 

meleti-loimwxewn-ouropoihtikoy-systhmatos-1 meleti-loimwxewn-ouropoihtikoy-systhmatos-2