ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΠΙΔΗΜΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2009- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 (H3N2 ΕΝΑΝΤΙΟΝ H1N1V) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΩΝ SOS ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ.

Θεόδωρος Σπυρόπουλος, Σπυρίδων Μπάρμπας, Μανώλης Βουτσαδάκης, Ιωάννης Γαροφαλάκης, Λάμπρος Νικολιδάκης, Γεώργιος Θεοχάρης

Ιατρική μελέτη των SOS ΙΑΤΡΩΝ για τη γρίπη

Κατά τη διάρκεια του έτους 2009 - Ιανουάριος 2010 δύο επιδημικά κύματα της γρίπης εκδηλώθηκαν στην Ελλάδα. Η πρώτη επιδημία (S1) συνέβη από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2009 και το επικρατές στέλεχος ήταν ο ιός H3N2. Το δεύτερο επιδημικό κύμα (S2) εμφανίστηκε από τον Ιούλιο μέχρι τον Ιανουάριο του 2010 και το επικρατές στέλεχος ήταν ο ιός H1N1v. Οι SOS Ιατροί είναι ένα δίκτυο ειδικευμένων ιατρών που πραγματοποιούν κατ’ οίκον επισκέψεις στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας. Σε αυτήν την μελέτη αναλύουμε τα στοιχεία μας σχετικά με τα δύο ξεσπάσματα γρίπης κατά την περίοδο 2009- Ιανουάριος 2010.

Σκοπός & Αντικείμενο

Η σύγκριση των κύριων κλινικών χαρακτηριστικών των ξεσπασμάτων γρίπης H3N2 και H1N1v. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να παρατηρηθούν τα χαρακτηριστικά των ασθενών που έπασχαν από ιογενή λοίμωξη αναπνευστικού, των ασθενών στους οποίους είχε εκτελεστεί ένα γρήγορο τεστ γρίπης, των ασθενών που έπασχαν από γρίπη και των ασθενών που εισήχθησαν στο νοσοκομείο μετά από μια κατ’ οίκον επίσκεψη.

Υλικά & Μέθοδοι

Διεξαγάγαμε μια αναδρομική παρατήρηση σχετικά με τους ασθενείς στους οποίους είχε διαγνωσθεί οξεία αναπνευστική λοίμωξη (ARI) από 1/1/2009 έως 31/01/2010. Αναλύσαμε στοιχεία από τη βάση δεδομένων μας και συγκρίναμε τα χαρακτηριστικά των ασθενών, την έκβαση και τα ποσοστά εισαγωγής σε νοσοκομείο και για τα δύο επιδημικά κύματα γρίπης κατά την περίοδο 2009- Ιανουάριος 2010.

Αποτελέσματα

Οι SOS Ιατροί εκτέλεσαν συνολικά 40.377 κατ’ οίκον επισκέψεις κατά τη διάρκεια του έτους 2009 και 5.814 (14.4%) ασθενείς διεγνώσθησαν με ιογενή λοίμωξη αναπνευστικού (2698 S1 & 3116 S2). Από τους προαναφερθέντες 5.814 ασθενείς, 1.279 (22%) εξετάστηκαν για γρίπη με τη χρήση ενός γρήγορου τεστ POC (202 S1 & 1.077 S2) και οι 380/1279 (29.7%) βρέθηκαν θετικοί στον ιό της γρίπης (96 S1 & 284 S2). Το ποσοστό θετικών τεστ ήταν υψηλότερο κατά το πρώτο επιδημικό κύμα S1 (π< 0.001). Σημαντικά περισσότερες γυναίκες από ότι άνδρες διεγνώσθησαν με γρίπη S1 (π< 0.001).Ο αριθμός νέων ενηλίκων ήταν υψηλότερος κατά το δεύτερο επιδημικό κύμα S2 (π< 0.001). Από τους 5.814 ασθενείς με ιογενή λοίμωξη αναπνευστικού μόνο 59 (1.01%) εισήχθησαν σε νοσοκομείο, ενώ 13 από τους 380 (3.4%) είχαν διαγνωσθεί με γρίπη (X2 = 14.96, π< 0.001). Σε 216 από τους 380 (56.8%) ασθενείς με γρίπη, που είχε διαγνωσθεί με γρήγορο τεστ, χορηγήθηκε oseltamivir (74/96 S1 & 142/284 S2, X2=5,5 0.025< π< 0.01).

Συμπέρασμα

Τα στοιχεία μας καταδεικνύουν ότι δεν υπήρξε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο επιδημικών κυμάτων γρίπης (H3N2 εναντίον H1N1v) που εκδηλώθηκαν κατά την περίοδο 2009- Ιανουάριος 2010, λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας την έκβαση του ασθενούς, το ποσοστό εισαγωγής σε νοσοκομείο και την ανάγκη-ζήτηση κατ’ οίκον επισκέψεων σύμφωνα με το μοντέλο επείγουσας εξωνοσοκομειακής ιατρικής.