δωρεά λάρισα

ΔΩΡΕΑΝ ΤΩΝ SOS ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΣ»

δωρεά λάρισα

Στο πλαίσιο της κοινωνικής μας ευθύνης, δωρίσαμε τα βιβλία «Ανθρώπινη Ιατρική», «Οι αρχές και η άσκηση της Αφηγηματικής Ιατρικής», καθώς και το βιβλίο «Εξωνοσοκομειακή Επείγουσα Ιατρική» στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λάρισας "Κωνσταντίνος Κουμάς" τα οποία θα καταχωρηθούν στη συλλογή της Βιβλιοθήκης και σύντομα θα βρίσκονται στη διάθεση του αναγνωστικού κοινού.

Μπορείτε να βρείτε την ευχαριστήρια επιστολή εδώ.