ΟΙ SOS ΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 3ου ΕΠΑ.Λ. ΤΗΣ ΣΙΒΑΤΙΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

ΟΙ SOS ΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 3ου ΕΠΑ.Λ. ΤΗΣ ΣΙΒΑΤΙΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

ΟΙ SOS ΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 3ου ΕΠΑ.Λ. ΤΗΣ ΣΙΒΑΤΙΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Στο πλαίσιο της κοινωνικής μας ευθύνης, προσφέραμε τη δυνατότητα διενέργειας παθολογικών και καρδιολογικών εξετάσεων δωρεάν στους οικονομικά ασθενέστερους μαθητές της Α' Λυκείου του 3ου ΕΠΑ.Λ. της Δημόσιας Σιβιτανιδείου Σχολής.

Σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας μας οι μαθητές της Α' Λυκείου είναι υποχρεωμένοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στο μάθημα της γυμναστικής, να προσκομίσουν ατομικό πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται ύστερα από ιατρικές εξετάσεις (παθολογικές-καρδιολογικές), τις οποίες αρκετοί μαθητές δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πραγματοποιήσουν.

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ ήταν δίπλα σε αυτούς τους μαθητές και για 3 ημέρες το Δεκέμβριου 2021 και τον Ιανουάριο 2022 πραγματοποίησε στα γραφεία της εταιρίας ιατρικές εξετάσεις.

Μπορείτε να βρείτε την ευχαριστήρια επιστολή εδώ.