ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ

εξωνοσοκομειακη επειγουσα ιατρικη

Η Ελληνική Εταιρία Επείγουσας Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής  (ΕΕΕΕΙ) ιδρύθηκε το 2001 με στόχο να παρουσιάσει στην ιατρική κοινότητα αυτό το μοντέλο άσκησης της ιατρικής, το οποίο συμπληρωματικά της νοσοκομειακής ιατρικής προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στην κοινωνία και στα συστήματα υγείας, αλλά κυρίως στον άνθρωπο-ασθενή.

Σε τι συνίσταται η εξωνοσοκομειακή επείγουσα ιατρική;

Η εξωνοσοκομειακή άσκηση της ιατρικής, η οποία διαφοροποιείται της πρωτοβάθμιας περίθαλψης ή της ιατρικής των ιατρείων, κατά κύριο λόγο βάσει του γεγονότος ότι αυτή ασκείται κατ’ οίκον. Συγκεκριμένα, ο ασθενής βρίσκεται στο φυσικό του χώρο, περιστοιχισμένος από δικούς του ανθρώπους, έχει τη δυνατότητα επιλογής, αισθάνεται αυτόνομο υποκείμενο και η σχέση του με τον ιατρό εξελίσσεται υπό όρους μεγαλύτερης ισοτιμίας. Η ασθένεια και ο πόνος απομονώνονται από άλλες συνιστώσες οι οποίες ενδέχεται να δράσουν επιβαρυντικά και να οδηγήσουν στην επιδείνωση της κατάστασης. Η κατ’ οίκον άσκηση της ιατρικής συμπληρώνει αυτήν που ασκείται στο νοσοκομείο και θα μπορούσε να αποτελεί μια εναλλακτική περισσότερο ανθρώπινη (όταν δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ανάγκες, όπως αυτή μιας χειρουργικής επέμβασης ή μιας απειλητικής για τη ζωή κατάστασης όπως το αιμορραγικό ή το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο). Η κατ’ οίκον ιατρική είναι εφικτή, ασφαλής και αποτελεσματική για ένα ευρύ φάσμα παθήσεων. Την ανάγκη αυτή υπηρετούν και καλύπτουν οργανωμένα και συντεταγμένα από το 1993 οι SOS ΙΑΤΡΟΙ, με την παροχή 24/7 ιατρικής κατ’ οίκον από εξειδικευμένους ιατρούς τόσο για επείγοντα όσο και λιγότερο επείγοντα περιστατικά, προσφέροντας στους ασθενείς την επιλογή της διαγνωστικής, θεραπευτικής και νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι, όταν κάτι τέτοιο είναι δυνατό, δηλαδή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η νοσοκομειακή νοσηλεία είναι δυνατό να αποφευχθεί.

Εξωνοσοκομειακή άσκηση της ιατρικής από τους SOS IAΤΡΟΥΣ - «Νοσοκομείο στο Σπίτι»

Τα περιστατικά τα οποία καταφεύγουν στα νοσοκομεία με πρωτοβουλία των ασθενών και φέρουν όντως χαρακτηριστικά επείγοντος κατά την ιατροκεντρική προσέγγιση, συνιστούν ένα μικρό ποσοστό. Το προαναφερθέν έρχεται σε αντίθεση με την ασθενοκεντρική θεώρηση, σύμφωνα με την οποία όλα τα περιστατικά χρήζουν επείγουσας αντιμετώπισης. Κατά συνέπεια η εξωνοσοκομειακή άσκηση της ιατρικής από τους SOS IAΤΡΟΥΣ είναι στην ουσία επείγουσα ιατρική κατ’ οίκον, στη βάση οποιασδήποτε θεώρησης της έννοιας του «επείγοντος». Εντός συντόμου χρονικού διαστήματος, η κατ’ οίκον άσκηση επείγουσας ιατρικής από τους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ συμπληρώθηκε από την παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών κατ’ οίκον, με σκοπό ο ασθενής να έχει τη δυνατότητα να λάβει πιο σύνθετα θεραπευτικά σχήματα υπό ενδελεχή εποπτεία. Τα ανωτέρω συνιστούν την υπηρεσία «Νοσοκομείο στο Σπίτι», η οποία έχει πολύ πιο ανθρώπινα και φιλικά χαρακτηριστικά.

Επιστημονική και εκδοτική δραστηριότητα της ΕΕΕΕΙ

Το τμήμα όμως εκείνο της εξωνοσοκομειακής ιατρικής το οποίο αφορά στην «ιατρική κατ’οίκον» ή ακόμη περισσότερο την «επείγουσα ιατρική κατ’οίκον» αποτελεί παντελώς ανεξερεύνητο τοπίο με εξαιρετικά περιορισμένη βιβλιογραφία. Ως ΕΕΕΕΙ αναγνωρίζουμε ότι η ιατρική βιβλιογραφία θα πρέπει να συμπληρωθεί με δεδομένα εξωνοσοκομειακής, συμπεριλαμβανομένων αυτών της «ιατρικής κατ’οίκον» καθώς και της επείγουσας  εξωνοσοκομειακής ιατρικής. Σε συνεργασία με τους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ, δεδομένα ως αποτέλεσμα συσσωρευμένης εμπειρίας βάσει περιστατικών κατ’ οίκον επειγόντων και μη, προσεγγίσθηκαν και αναλύθηκαν με στατιστική μεθοδολογία οδηγώντας στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, άξιων δημοσίευσης σε σημαντικά διεθνή περιοδικά με impact factor.

Η  ΕΕΕΕΙ δραστηριοποιείται πλέον στη μετάφραση και έκδοση μιας σειράς βιβλίων τα οποία πραγματεύονται, πέραν των πρακτικών και των προτεραιοτήτων οι οποίες απορρέουν από την άσκηση της  επείγουσας ιατρικής κατ’οίκον, ζητήματα τα οποία αναδεικνύουν προβληματισμούς σχετικά με την έννοια της ιατρικής επιστήμης και της σχέσης ιατρού-ασθενούς. Ο γιατρός πρέπει να βοηθά τον ασθενή να παραμένει αυτόνομο υποκείμενο και να συμμετέχει στις αποφάσεις σε συνεννόηση με τους ιατρούς και πρέπει να ακούει τον ασθενή προτρέποντάς τον να αφηγείται. Σε αυτή τη βάση, νεότερα ρεύματα στην άσκηση της ιατρικής, όπως αυτό της «αφηγηματικής ιατρικής» αποτελούν πραγματική πρόκληση.

Το βιβλίο Εξωνοσοκομειακή Επείγουσα Ιατρική. Σε ποιους απευθύνεται;

Το βιβλίο Εξωνοσοκομειακή Επείγουσα Ιατρική αποτελεί μια επιτομή των χαρακτηριστικών και της φυσιογνωμίας της ΕΕΕΕΙ. Παρουσιάζονται τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο της επείγουσας κατ’ οίκον ιατρικής, όσο και ένα δείγμα του εμπειρισμού από διάφορα κλινικά νοσήματα και περιστατικά τα οποία απαντούν συχνά κατά την άσκηση της ιατρικής κατ’ οίκον, ενώ δε γίνονται αντιληπτά κατά την άσκηση της νοσοκομειακής ιατρικής. Αναγνωρίζοντας φυσικά ότι η ιατρική εν τέλει είναι μία, παρουσιάζονται σε ξεχωριστό κεφάλαιο περιστατικά τα οποία αφού αξιολογήθηκαν κατ’ οίκον, αποφασίσθηκε ότι δεν πρέπει να αντιμετωπισθούν εξωνοσοκομειακά και παραπέμφθηκαν στο νοσοκομείο για την τελική διαχείρισή τους. Δε θα μπορούσε φυσικά από το παρόν σύγγραμμα να λείπει η ακαδημαϊκή δραστηριοποίηση της ΕΕΕΕΙ, οι εργασίες δηλαδή που δημοσιεύθηκαν σε διεθνή ιατρικά περιοδικά, αναδεικνύοντας το κενό που υπάρχει στην παγκόσμια ιατρική βιβλιογραφία για αυτό το επιστημονικό πεδίο. Κλείνοντας, στο κεφάλαιο με τίτλο Ιατρική, Λόγος και Άστυ, περιλαμβάνονται λογοτεχνικά κείμενα σχετικά με την άσκηση της ιατρικής στον αστικό ιστό, επισημαίνοντας έτσι ότι ο ιατρός οφείλει να επιδιώκει την διεύρυνση των γνώσεων και της μόρφωσής του και ότι η πνευματικότητα και καθολικότητα συμπλέουν αρμονικά με την ιατρική τέχνη.

Τα διδάγματα και οι αξίες οι οποίες απορρέουν από τη σχέση γιατρού και ασθενούς κατά την άσκηση της επείγουσας ιατρικής κατ’ οίκον μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και την νοσοκομειακή ιατρική σε επαναπροσέγγιση της ηθικής και της αισθητικής της διάστασης. Ενδεχομένως και οι φοιτητές της ιατρικής θα έπρεπε να έρχονται σε επαφή με την εξωνοσοκομειακή άσκηση της ιατρικής, ώστε να «μαθαίνουν» πώς η σχέση γιατρού και ασθενούς μπορεί και πρέπει να είναι περισσότερο ανθρώπινη, διαφορετική από την βιομηχανοποιημένη εκδοχή της, η οποία συχνά επιβάλλεται στις μεγάλες απρόσωπες υγειονομικές δομές των νοσοκομείων.

 

Πώς θα προμηθευτείτε το βιβλίο Εξωνοσοκομειακή Επείγουσα Ιατρική

Μπορείτε να το προμηθευτείτε από όλα τα βιβλιοπωλεία ή από τις εκδόσεις Παπαζήση.