ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

anthropini iatriki

Ανθρώπινη Ιατρική από τη σειρά Ιατρικές Ανθρωπιστικές Σπουδές  Διεύθυνση Γ. Θεοχάρης

Ένας κορυφαίος χειρουργός εξετάζει τι κάνουν οι γιατροί, τι προσδοκούν οι ασθενείς από εκείνους, και πώς οι επιθυμίες και των δύο μένουν ανικανοποίητες.

Το βιβλίο Ανθρώπινη Ιατρική αποτελεί το πρώτο από μια σειρά βιβλίων στο πλαίσιο της εκδοτικής δραστηριότητας των SOS ΙΑΤΡΩΝ με θεματική τις Ανθρωπιστικές Ιατρικές Σπουδές, οι οποίες κατακτούν όλο και μεγαλύτερο έδαφος στα Πανεπιστήμια της Δύσης και κάνουν δειλά την εμφάνισή τους στις Ιατρικές Σχολές στην Ελλάδα. Αναδεικνύει επίσης προϋπάρχουσες έννοιες, οι οποίες δεν έχουν βρει τη σημασία που τους αναλογεί στο ιατρικό επάγγελμα.

Απόσπασμα του προλόγου του συγγραφέα της Ανθρώπινης Ιατρικής, Miles Little

Το βιβλίο Ανθρώπινη Ιατρική πραγματεύεται την αναγνώριση των προβλημάτων που προκύπτουν στη σχέση μεταξύ γιατρών και ασθενών, και εξετάζει τον ρόλο τον οποίο θα μπορούσε να διαδραματίσει η επιστήμη, η ηθική και οι ανθρωπιστικές σπουδές στη βελτίωση αυτής της ελλιπούς μεταξύ τους επικοινωνίας.
Η ουσία της άσκησης της ιατρικής και ο γενεσιουργός παράγοντας της ιατρικής έρευνας εξακολουθούν να ενυπάρχουν στη μοναδική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ ενός γιατρού και ενός ασθενούς.
Η σύγχρονη τάση του διοικητισμού στην ιατρική ενδεχομένως βοηθά στην επίλυση κάποιων σημαντικών ζητημάτων που υπάρχουν στη δημόσια σφαίρα, αλλά δε συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων που εγείρονται σε διαπροσωπικό επίπεδο. Η κυρίαρχη οπτική είναι αυτή του γιατρού και όχι του ασθενούς.

Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο Ανθρώπινη Ιατρική;

Αυτό το βιβλίο απευθύνεται περισσότερο σε απόφοιτους ιατρικής που έχουν προχωρήσει στην άσκηση της ιατρικής, αλλά και σε αναγνώστες με ενδιαφέρον για την εκπαίδευση, την κοινωνιολογία, τις πολιτικές υγείας, τη φιλοσοφία και την ανθρωπολογία της ιατρικής. Νομικοί και πολιτικοί ίσως εκτιμήσουν τα νοήματα, τις προσεγγίσεις και τις ιδέες του παρόντος βιβλίου τη στιγμή που θα κληθούν να διαμορφώσουν τη νομοθεσία ή πολιτικές υγείας.

Μπορείτε να το προμηθευτείτε από όλα τα βιβλιοπωλεία ή από τις εκδόσεις Παπαζήση.