ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

anthropini iatriki

Ανθρώπινη Ιατρική από τη σειρά Ιατρικές Ανθρωπιστικές Σπουδές  Διεύθυνση Γ. Θεοχάρης

Ένας κορυφαίος χειρουργός εξετάζει τι κάνουν οι γιατροί, τι προσδοκούν οι ασθενείς από εκείνους, και πώς οι επιθυμίες και των δύο μένουν ανικανοποίητες.

Στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα τα εντυπωσιακά επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής είναι προφανή. Ωστόσο, η ιατρική φαίνεται να απέτυχε να ικανοποιήσει τις προσδοκίες της κοινής γνώμης. Το βιβλίο αυτό, το οποίο γράφτηκε από τον Miles Little, έναν χειρουργό και στοχαστή με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στην κλινική ιατρική, εξετάζει την πρακτική των γιατρών αλλά και τις προσδοκίες των ασθενών από εκείνους, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι υπό το πρίσμα της αβεβαιότητας, συχνά υπάρχει απόκλιση μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας.

Εκκινώντας από τις δυσκολίες που ανακύπτουν κατά την επικοινωνία μεταξύ γιατρών και ασθενών, η Ανθρώπινη Ιατρική διερευνά τον ρόλο της επιστήμης, της ηθικής και των ανθρωπιστικών σπουδών στην άσκηση της ιατρικής. Ανιχνεύει το βιοηθικό κίνημα στην κανονιστική ηθική, η οποία αναζητά τους κώδικες που διέπουν την ηθική συμπεριφορά, σε ωφελιμιστικά ή δεοντολογικά ζητήματα. Υπερασπίζει σθεναρά την άποψη ότι το χάσμα δεν μπορεί να γεφυρωθεί με εναργέστερη επιστημονική ή ηθική εκπαίδευση.

Το βιβλίο Ανθρώπινη Ιατρική αποτελεί το πρώτο από μια σειρά βιβλίων στο πλαίσιο της εκδοτικής δραστηριότητας των SOS ΙΑΤΡΩΝ με θεματική τις Ανθρωπιστικές Ιατρικές Σπουδές, οι οποίες κατακτούν όλο και μεγαλύτερο έδαφος στα Πανεπιστήμια της Δύσης και κάνουν δειλά την εμφάνισή τους στις Ιατρικές Σχολές στην Ελλάδα.

Αναδεικνύει επίσης προϋπάρχουσες έννοιες, οι οποίες δεν έχουν βρει τη σημασία που τους αναλογεί στο ιατρικό επάγγελμα.

Απόσπασμα του προλόγου του συγγραφέα της Ανθρώπινης Ιατρικής, Miles Little

Το βιβλίο Ανθρώπινη Ιατρική πραγματεύεται την αναγνώριση των προβλημάτων που προκύπτουν στη σχέση μεταξύ γιατρών και ασθενών, και εξετάζει τον ρόλο τον οποίο θα μπορούσε να διαδραματίσει η επιστήμη, η ηθική και οι ανθρωπιστικές σπουδές στη βελτίωση αυτής της ελλιπούς μεταξύ τους επικοινωνίας.
Η ουσία της άσκησης της ιατρικής και ο γενεσιουργός παράγοντας της ιατρικής έρευνας εξακολουθούν να ενυπάρχουν στη μοναδική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ ενός γιατρού και ενός ασθενούς.
Η σύγχρονη τάση του διοικητισμού στην ιατρική ενδεχομένως βοηθά στην επίλυση κάποιων σημαντικών ζητημάτων που υπάρχουν στη δημόσια σφαίρα, αλλά δε συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων που εγείρονται σε διαπροσωπικό επίπεδο. Η κυρίαρχη οπτική είναι αυτή του γιατρού και όχι του ασθενούς.

Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο Ανθρώπινη Ιατρική;

Αυτό το βιβλίο απευθύνεται περισσότερο σε απόφοιτους ιατρικής που έχουν προχωρήσει στην άσκηση της ιατρικής, αλλά και σε αναγνώστες με ενδιαφέρον για την εκπαίδευση, την κοινωνιολογία, τις πολιτικές υγείας, τη φιλοσοφία και την ανθρωπολογία της ιατρικής. Νομικοί και πολιτικοί ίσως εκτιμήσουν τα νοήματα, τις προσεγγίσεις και τις ιδέες του παρόντος βιβλίου τη στιγμή που θα κληθούν να διαμορφώσουν τη νομοθεσία ή πολιτικές υγείας.

Για την προώθηση της βελτίωσης της επικοινωνίας, ο συγγραφέας προτρέπει τους καθηγητές ιατρικής να αλλάξουν τη φιλοσοφία και τις μεθόδους τους έτσι ώστε τα σημαντικά ζητήματα στην κλινική ιατρική να συνυφαίνονται με την απαραίτητη επιστήμη και υποστηρίζει ότι η καλλιέργεια του φιλοσοφικού και θεωρητικού υπόβαθρου των γιατρών μέσω της εκπαίδευσής τους στις ανθρωπιστικές σπουδές και στη λογοτεχνία θα βελτιωθεί η αντίληψη αναφορικά με την ηθική βάση της ιατρικής πρακτικής και παράλληλα θα τεθούν τα θεμέλια για μια καλύτερη κοινωνία.

Κριτικές για το βιβλίο "Human Medinine "  

«…ένα πολύ φιλόδοξο, καλογραμμένο και εξαιρετικά έξυπνο βιβλίο, το οποίο περιγράφει την ατζέντα των ιατρικών συζητήσεων του παρόντος και του μέλλοντος.»
Bruce Charlton, Journal of the Royal College of Physicians of London

«Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτό το βιβλίο πρέπει να διαβαστεί από όλους τους φοιτητές ιατρικής.»
Sir Norman Browse, Journal of the Royal Society of Medicine

«Ο Miles Little έχει το σπάνιο ταλέντο να συνδυάζει την ενεργή κλινική πρακτική με την ικανότητα να γράφει για φιλοσοφικά και ηθικά προβλήματα στην ιατρική επιστήμη.»
Kenneth Mealy, British Journal of Biomedical Science

Πώς θα προμηθευτείτε το βιβλίο  " Ανθρώπινη Ιατρική"  

Μπορείτε να το προμηθευτείτε από όλα τα βιβλιοπωλεία ή από τις εκδόσεις Παπαζήση.

Δείτε live την παρουσίαση του βιβλίου  " Ανθρώπινη Ιατρική"