ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ - ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Επείγουσα Γηριατρική

Η Γηριατρική συνιστά αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα, η οποία ασχολείται ολιστικά με τη σωματική και ψυχική υγεία των ηλικιωμένων ασθενών, παρέχοντάς τους τη φροντίδα που αυτοί χρειάζονται (προληπτική, αποκατάστασης, επείγουσα, χρόνια ή και τελική).

Κύριο μέλημα της Γηριατρικής είναι η βελτιστοποίηση της λειτουργικής κατάστασης των ηλικιωμένων ατόμων και η διατήρηση της ποιότητας ζωής και της αυτονομίας τους.

Καθώς ο αριθμός των ηλικιωμένων ασθενών βαίνει σταθερά αυξανόμενος διεθνώς και η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα αποτελεί την ταχύτερα αυξανόμενη μεταξύ των πληθυσμών της Ευρώπης, η άσκηση της γηριατρικής καθίσταται απαραίτητη.

Επείγουσα διαχείριση ηλικιωμένων

Η επείγουσα διαχείριση ηλικιωμένων ασθενών αποτελεί μια απαιτητική διαδικασία που  περιλαμβάνει πληθώρα διλημμάτων λόγω της ευθραυστότητας  των ηλικιωμένων καθώς και της δυσκολίας επικοινωνίας μαζί τους.

Oι ηλικιωμένοι ασθενείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν περιστατικά έκτακτης ανάγκης χρήζουν ιατρικής βοήθειας συχνότερα σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό καθώς είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις.

Με την αύξηση της ηλικίας, αναπτύσσεται ένα διαφορετικό και ευρύτερο φάσμα καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Οι απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις είναι πιο συχνές και τα κλινικά συμπτώματα είναι συχνά άτυπα. Η διασφάλιση της έγκαιρης διάγνωσης απαιτεί συχνά παρατεταμένη διερεύνηση, η οποία μπορεί να καταπονήσει περαιτέρω τον ηλικιωμένο ασθενή με πιθανότητα αποφυγής της.

Ο ευπαθής ηλικιωμένος ιδανικά, καλό είναι να αποφεύγει τη νοσηλεία στο νοσοκομείο λόγω κινδύνου αποικισμού του με πολυανθεκτικά μικρόβια και εμφάνιση οξέος οργανικού ψυχοσυνδρόμου.

Αντί για την ιδιαίτερα επιθετική προσέγγιση της διάγνωσης και της θεραπείας που παραδοσιακά χρησιμοποιείται στα επείγοντα περιστατικά, αυτό που οι περισσότεροι ασθενείς στο τέλος της ζωής τους επιθυμούν είναι υποστηρικτικές υπηρεσίες και εστίαση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και όχι απλώς στην παράτασή της.

Επείγουσα Γηριατρική – την κατανοούμε επαρκώς;

Μέχρι πρόσφατα, η βάση δεδομένων για την επείγουσα γηριατρική ήταν σχετικώς παραμελημένη. Εκτός από τις προκλήσεις της παροχής φροντίδας, υπάρχει επίσης η ανάγκη κατανόησης της βιολογίας της επείγουσας γηριατρικής: οι μοναδικές πτυχές της γήρανσης και ο τρόπος με τον οποίο αυτές επηρεάζουν την ικανότητα ενός ασθενούς να ανταποκριθεί σε μια ενδεχόμενη σωματική ή ψυχολογική κρίση. Πώς μπορούμε να μετρήσουμε την ευπάθεια και την ανοσολογική εξασθένιση; Πώς η γήρανση επηρεάζει τις οργανικές λειτουργίες ; Ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των αλλαγές στην ανάνηψη;

Υπάρχει σαφής ανάγκη απόκτησης βασικών γνώσεων σε ό,τι αφορά την επείγουσα γηριατρική, οι οποίες θα συμβάλλουν στην απόκτηση αποδείξεων  με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της διαχείρισης των ηλικιωμένων ασθενών αλλά και την έκβαση της θεραπείας τους. Απαιτείται επίσης ερευνητική διεπιστημονική προσέγγιση του ζητήματος στη βάση στενής συνεργασίας ενός ευρέος φάσματος ειδικοτήτων.

Ποια είναι τα οφέλη της γηριατρικής;

Αρκετά χαρακτηριστικά στοιχεία της γηριατρικής παθολογίας μπορούν άμεσα να αναγνωριστούν ως ιδιαίτερα επωφελή στην αντιμετώπιση του ηλικιωμένου:

  1. Η κατανόηση του γηριατρικού συνδρόμου της ευπάθειας (frailty).
  2. Μια ολιστική οπτική της υγείας των ηλικιωμένων ασθενών με εκτίμηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων συστημάτων, αλλά και των φυσικών-σωματικών, νοητικών και κοινωνικών διαστάσεών τους.
  3. Μια ρεαλιστική οπτική των θεραπευτικών στόχων, η οποία αναγνωρίζει τί είναι εφικτό στα πλαίσια της γενικότερης κατάστασης υγείας του ασθενούς και το κατά πόσον μία θεραπευτική παρέμβαση αξίζει το όποιο κόστος.
  4. Δυναμισμό και εμπειρία στον συντονισμό διεπιστημονικών ομάδων αποκατάστασης, εξειδικευμένων σε ηλικιωμένους ασθενείς.

Κατ’ οίκον φροντίδα γηριατρικών ασθενών

Η κατ’ οίκον φροντίδα επιτελεί αυστηρά καθορισμένους σκοπούς και στόχους και παρέχεται στον ασθενή από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας. Η ομάδα παροχής κατ’ οίκον φροντίδας αποτελείται από το σύνολο των διαφορετικών ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται στο χώρο διαμονής του ασθενούς και στοχεύουν στην κάλυψη των σωματικών, κοινωνικών, ψυχολογικών αναγκών του, όπως αυτές προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της κατάστασής του.

Ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς παρέχεται ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα από ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και νοσηλευτές (υπό την επίβλεψή του προσωπικού ιατρού του ασθενούς). Στόχος των υπηρεσιών κατ’ οίκον είναι η προαγωγή, η διατήρηση και η αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς. Επιδιώκεται η ενίσχυση της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας του ασθενούς μέσα από την βελτίωση της κινητικότητας και της γενικότερης λειτουργικής κατάστασης.

SOS ΙΑΤΡΟΙ – 30 χρόνια εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών επείγουσας γηριατρικής υψηλού επιπέδου

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ αναλαμβάνουν την οργάνωση κατ’ οίκον νοσηλείας σε υπερήλικες, που δεν επιθυμούν να μετακινηθούν από την οικία τους και ασχολούνται µε τις νέες τάσεις της Σύγχρονης Ιατρικής, όπως την Παρηγορητική Φροντίδα, την Επείγουσα Ιατρική των ηλικιωμένων, την Ορθογηριατρική κ.ά..

Η δράση µας περιγράφεται και αξιολογείται επιστημονικά, τόσο στη διεθνή ιατρική βιβλιογραφία, όσο και σε παγκόσμια ιατρικά συνέδρια, αποτελώντας ένα μοναδικό μοντέλο άσκησης της εξωνοσοκομειακής επείγουσας Ιατρικής.

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ, πάροχοι ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, βάσει της πολυετούς εμπειρίας τους στην παροχή επείγουσας φροντίδας σε ηλικιωμένους, και όχι μόνο, ασθενείς, προσεγγίζουν με γνώση αλλά και ευαισθησία τις ανάγκες του ευάλωτου αυτού πληθυσμού με :

  1. 20 συνεργαζόμενες Ιατρικές ειδικότητες με πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς
  2. Οργάνωση νοσηλευτικών υπηρεσιών κατ’ οίκον υπό την επίβλεψη του θεράποντα ιατρού
  3. Εξειδικευμένες διαγνωστικές εξετάσεις κατ’ οίκον
  4. Απεικονιστικές εξετάσεις κατ’ οίκον (ακτινογραφίες, υπέρηχοι κλπ.)
  5. Ιατρικές πράξεις κατ’ οίκον (ενδοφλέβιες αγωγές, παρακεντήσεις, ανατάξεις καταγμάτων, συρραφές τραυμάτων)

 

Δείτε την ομιλία του τραπεζιού της Επείγουσας Γηριατρικής στο ΣΤ' Επιστημονικό Συνέδριο ΕΕΕΕΙ "Νοσοκομείο στο Σπίτι".