ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

αφηγηματική ιατρική

Αφηγηματική Ιατρική, το δεύτερο βιβλίο της σειράς «Ιατρικές Ανθρωπιστικές Σπουδές»  υπό την επιστημονική διεύθυνση του Γ. Θεοχάρη

Οι γιατροί επιχειρούν να κατανοήσουν σε βάθος πώς οι εμπειρίες που έχουν βιώσει οι   ασθενείς επηρεάζουν την υγεία των τελευταίων.

Η άσκηση της ιατρικής αυτού του τύπου ενθαρρύνει τους ασθενείς να αφηγούνται την ιστορία τους, διαδικασία η οποία θα βοηθήσει τους γιατρούς να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα την ασθένεια, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που συλλέγουν για τις ζωές των ασθενών τους.

Η αφηγηματική ιατρική αποτελεί ένα αναπτυσσόμενο πεδίο στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Ξεκίνησε ως ένας θεωρητικός και πρακτικός επιστημονικός κλάδος με σκοπό την ενίσχυση της ιατρικής περίθαλψης μέσω της βελτίωσης της ικανότητας των ιατρών να προσλαμβάνουν και να κατανοούν τις περιγραφές που δίνουν οι ασθενείς για τον εαυτό τους. Αν και στην Ελλάδα αποτελεί ένα πρωτοποριακό και καινούριο πεδίο με αυξανόμενη απήχηση και επιρροή, η αφηγηματική ιατρική είναι, από το 2001,  υποχρεωτικό μάθημα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κολούμπια και έχει εξαπλωθεί σε διάφορες ιατρικές σχολές του κόσμου (Καναδά, Παρίσι κ.ά.).

Ποιος είναι ο στόχος της άσκησης της αφηγηματικής ιατρικής;

Η αφηγηματική ιατρική αξιοποιεί έργα των ανθρωπιστικών επιστημών και των τεχνών με στόχο  να βοηθήσει στην εκπαίδευση των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού. Η ενασχόληση με έργα τέχνης και λογοτεχνίας, υπό την καθοδήγηση εκπαιδευμένων συντονιστών, συμβάλλει στη διεύρυνση της ικανότητας των γιατρών να κατανοούν τις εκφάνσεις των ζωών των ασθενών τους οδηγώντας στην αυτεπίγνωση και επίγνωση του άλλου ατόμου. Η προαναφερθείσα διαδικασία οριοθετεί τους πραγματικούς στόχους της ιατρικής εν γένει: την ενσυναίσθηση, τον αλτρουισμό, τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη.

Σύμφωνα με την Rita Charon, MD, PhD, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κολούμπια και θεμελιώτρια του εν λόγω πεδίου, «η αφηγηματική ιατρική παρέχει ένα ισχυρό μέσο για τη γεφύρωση των διαιρέσεων που χωρίζουν οι γιατροί από τους ασθενείς».

Συνιστά έναν πιο ολιστικό τρόπο αντιμετώπισης της νόσου, πέρα ​​από τα συμπτώματα και τις επιλογές θεραπείας, με σκοπό να εξετάσει τον ασθενή στο σύνολό του, λαμβάνοντας υπόψιν τις μοναδικές ανάγκες, πεποιθήσεις και αξίες του.

Ποιες είναι οι κύριες έννοιες που αποτελούν τη βάση για την άσκησή της αφηγηματικής ιατρικής;

Η αφηγηματική ιατρική βασίζεται στην προσεκτική ανάγνωση και στη στοχαστική γραφή. Αποτελεί συνάντηση των σύγχρονων θεωριών της λογοτεχνίας, της αισθητικής, του κινηματογράφου και των φιλοσοφικών ρευμάτων με την ιατρική. Επίσης, στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη της ατομικής (υποκειμενικής) συνείδησης.

Η ιατρική δεν είναι επιστήμη αλλά «τέχνη» που βασίζεται στην επιστήμη.

Χρειάζεται τη συνδρομή των άλλων τεχνών, ιδιαίτερα των ανθρωπιστικών, και μάλιστα των σύγχρονων, καθώς αυτές ασχολούνται με τον σύγχρονο άνθρωπο.

Έχει ως βάση την αναζήτηση, τη μελέτη και την ανάλυση της σχέσης μεταξύ της κοινής υποκειμενικής συνείδησης του γιατρού και του ασθενούς (διυποκειμενικότητα) που θα πρέπει πάντα να είναι το επίκεντρο της ιατρικής φροντίδας.

Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο Αφηγηματική Ιατρική

Το βιβλίο Αφηγηματική Ιατρική απευθύνεται σε όσους θέλουν να κατανοήσουν το περιεχόμενο της αφηγηματικής ιατρικής αλλά και να εκπαιδευτούν σε αυτήν, ενώ παρέχει τις προδιαγραφές του πεδίου για τα άτομα εκείνα που επιθυμούν να πορευτούν   στoν δρόμο της αναζήτησης της αυθεντικότητας, της αναγνώρισης, της σύνδεσης και της δικαιοσύνης στην αφηγηματική ιατρική περίθαλψη.

Πώς θα προμηθευτείτε το βιβλίο  "Οι αρχές και η άσκηση της Αφηγηματικής Ιατρικής"

Μπορείτε να το προμηθευτείτε από όλα τα βιβλιοπωλεία ή από τις εκδόσεις Παπαζήση.