Σύνδεσμοι για ιατρούς

Ανθρωπιστικές Οργανώσεις
ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ - http://www.msf.gr
ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - http://mdmgreece.gr/
Ιατρικές Εταιρείες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - http://www.eae.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - http://www.anaesthesiology.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - http://www.elegeia.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - http://www.hcs.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - http://www.huanet.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - http://www.eyenet.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - http://www.hts.org.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - http://www.exe1928.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - http://www.elikar.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ - http://www.hsintmed.gr/
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - http://www.hesem.gr/
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ - http://www.anesthesia.gr/
Δημόσιοι Οργανισμοί
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ - http://www.moh.gov.gr/
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - https://www.pis.gr/
ΕΟΦ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - http://www.eof.gr
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - http://www.mednet.gr
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - http://www.isathens.gr
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - https://eody.gov.gr/eody/
Διεθνείς Ιατρικές Εταιρείες
AMERICAN ACADEMY OF EMERCENCY MEDICINE - http://www.aaem.org/
AMERICAN ACADEMY OF HOME CARE MEDICINE - http://www.aahcm.org/
AMERICAN ACADEMY OF FAMILY PHYSICIANS - http://www.aafp.org/home.html
MAYO CLINIC PROCEEDINGS - http://www.mayoclinicproceedings.org/
NATIONAL CENTER FOR EMERCENCY MEDICINE INFORMATICS - NCEMI - http://www.ncemi.org/
AMERICAN COLLEGE OF EMERGENCY PHYSICIANS - http://www.acep.org/
EUROPEAN SOCIETY FOR EMERGENCY MEDICINE - http://www.eusem.org/
ASSOCIATION DES MEDECINS URGENTISTES HOSPITALIERS DE FRANCE - http://www.amuhf.com/
AUSTRALASIAN COLLEGE FOR EMERGENCY MEDICINE - http://www.acem.org.au/
Ξένοι Εκδοτικοί Οίκοι - Ιατρικά Περιοδικά
AMERICAN JOURNAL OF EMERCENCY MEDICINE - http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/yajem
ANNALS OF INTERNAL MEDICINE - http://www.annals.org
EVIDENCE BASED MEDICAL PRACTICE - http://www.ebmedpractice.net
EMJ EMERGENCY MEDICINE JOURNAL - http://www.emj.bmjjournals.com
ARCH INTERN MED JAMA & ARCHIVES - http://archinte.ama-assn.org/
JAMA THE JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION - http://www.jama.ama-assn.org
POSTGRADUATE MEDICINE - http://www.postgradmed.com/
SFMU-CONSENSUS, RECOMMANDATIONS, TEXTES d' EXPERT - http://www.sfmu.org/ressources/consensus
THE FREE MEDICAL JOURNALS SITE - http://www.freemedicaljournals.com
THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE - http://content.nejm.org/
ANNALS OF INTERNAL MEDICINE - HOME - http://www.annals.org
BMJ - BRITISH MEDICAL JOURNAL - http://www.bmj.bmjjournals.com
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL - http://www.cmaj.ca
JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE - http://www.elsevier.com/locate/jemermed
ACADEMIC EMERGENCY MEDICINE - http://www.aemj.org/
EUROPEAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE - http://www.euro-emergencymed.com/
EMJ (EMERGENCY MEDICINE JOURNAL-FORMERLY JOURNAL OF ACCIDENT AND MEDICINE) - http://emj.bmjjournals.com/
THE COCHRANE COLLABORATION - http://hiru.mcmaster.ca