Η σύγκριση της θνησιμότητας από έμφραγμα του μυοκαρδίου

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Willia. J. Kostis, Ph D., Kitaw Dermissies, M.D., Ph. D., Stephe. W. Marchell., M.D., P.P.H. Yu-Hsua. Shao, M.H.S., Ala. C. Wilso., Ph.D., and Abel E. Moreyar., M.D. for  the Myocrdial Infarction Data Acquisitio. System (MIDAS 10) Study Group, N Engl J Med 356;11

Είναι υψηλότερη η θνησιμότητα από έμφραγμα τα Σαββατοκύριακα;

Σκοπός

Σκοπός της μελέτης είναι ο έλεγχος της αντιμετώπισης των οξέων εμφραγμάτων μυοκαρδίου κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή των καθημερινών. Η αντιμετώπιση του οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου απαιτεί επείγουσα διαγνωστική και θεραπευτική παρέμβαση (καρδιακός καθετηριασμός, διαδερμική αγγειοπλαστική, by pass των στεφανιαίων) η οποία είναι δυνατόν να μην είναι διαθέσιμη κατά την διάρκεια όλης της εβδομάδος.

Μέθοδοι

Εξετάσθηκαν οι διαφορές στην θνησιμότητα μεταξύ ασθενών που παραπέμφθηκαν για νοσηλεία τα Σαββατοκύριακα και ασθενών που παραπέμφθηκαν σε νοσοκομεία τις καθημερινές για το πρώτο τους οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του Myocardial Infarction Data Acquisition System. Όλες οι παραπομπές για έμφραγμα του μυοκαρδίου στο New Jersey από το 1987 έως το 2002 (231.164) συμπεριλήφθησαν και ομαδοποιήθηκαν ανά χρονικά διαστήματα 4 ετών.

Αποτελέσματα

Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, στα συνυπάρχοντα νοσήματα ή στην θέση του εμφράγματος μεταξύ των ασθενών που παραπέμφθηκαν τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα. Πάντως οι ασθενείς που παραπέμφθηκαν τα Σαββατοκύριακα είχαν μικρότερη πιθανότητα να αντιμετωπισθούν με επιθετικές καρδιακές επεμβάσεις, ειδικά την πρώτη και την δεύτερη ημέρα της νοσηλείας τους (P<0,001). 1999="" 2002="" 59="" 786="" 30="" 12="" 9="" 0="" 006="" 3="" 2="" 7="" 001="" 1="" p="">

Συμπεράσματα : 

Σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, παραπομπή σε νοσοκομείο τα Σαββατοκύριακα συνδυάζεται με υψηλότερη ρυθμικότητα και μικρότερη χρήση επιθετικών καρδιακών τεχνικών επεμβάσεων. Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι η υψηλότερη θνητότητα τα Σαββατοκύριακα οφείλεται ως σε ένα σημείο στο χαμηλότερο ποσοστό επιθετικών καρδιολογικών επεμβάσεων και υποθέτουμε ότι η βελτίωση της υποδοχής των ασθενών σε καρδιολογικές κλινικές θα βελτιώσει την έκβαση ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.