ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

ΕΛΙΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ

Δωρεάν διαγνωστικός έλεγχος για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού

Οι  SOS  ΙΑΤΡΟΙ  παρείχαν  δωρεάν διαγνωστικό έλεγχο για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού στους ασθενείς τους κατά το μήνα Νοέμβριο, συμμετέχοντας στην πρόδρομη μελέτη σχετικά με τον επιπολασμό της λοίμωξης από Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού σε ελληνικό πληθυσμό, με τη μέθοδο ταχείας ανοσοδοκιμασίας μέσω αντισωμάτων.

Η μελέτη διενεργήθηκε σε συνεργασία  με το  Ελληνικό Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας & Διατροφής καθώς και την Ελληνική  Εταιρεία Επείγουσας & Εξωνοσοκομειακής  Ιατρικής.

Δείτε τα αποτελέσματα της μελέτης