Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ"

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Την επίσημη έναρξη των εργασιών του Α’ Πανελληνίου Συνεδρίου Επείγουσας και Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής κήρυξε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γ. Πατούλης (19-03-2012).