ΟΙ SOS ΙΑΤΡΟΙ ΣΤΟ 6ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΟΙ SOS ΙΑΤΡΟΙ ΣΤΟ 6ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Παρουσίαση εργασίας των SOS ΙΑΤΡΩΝ σε Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής

Στο 6ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη 11-14 Οκτωβρίου 2010, οι SOS ΙΑΤΡΟΙ παρουσίασαν εργασία με τίτλο "A comparative study of both epidemic waves of influenza during 2009-January 2010 (H3N2 vs. H1N1v) from the point of view of the outhospital emergency medicine model of SOS Doctors in Athens, Greece"(Συγκριτική μελέτη των δύο επιδημικών κυμάτων γρίπης κατά την περίοδο 2009-Ιανουάριος 2010 (H3N2 εναντίον H1N1v) σύμφωνα με το μοντέλο επείγουσας, εξωνοσοκομειακής ιατρικής των SOS Ιατρών στην Αθήνα, Ελλάδα).

Στη μελέτη αυτή περιγράφηκαν τα κλινικά χαρακτηριστικά της εποχικής και πανδημικής γρίπης, οι επιπτώσεις της μόλυνσης από τον ιό της γρίπης καθώς και η εξωνοσοκομειακή αντιμετώπισή των δύο κυμάτων γρίπης από τους SOS Ιατρούς. Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία από τις επισκέψεις κατ’ οίκον που πραγματοποίησαν οι SOS Ιατροί κατά την περίοδο της περιόδου 2009-Ιανουάριος 2010

Δείτε την εργασία