ΟΙ SOS ΙΑΤΡΟΙ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

SOS Παθολόγος

Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής, Σιγκαπούρη

Στο Διεθνές Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής που πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη 9-12 Ιουνίου 2010, οι SOS ΙΑΤΡΟΙ παρουσίασαν εργασία με τίτλο «A model of outhospital management of H1N1 influenza epidemic by SOS Doctors in Greece»(Ένα πρότυπο εξωνοσοκομειακής αντιμετώπισης της επιδημίας του ιού Η1Ν1v από τους SOS Ιατρούς στην Ελλάδα).

Στην εργασία αυτή περιγράφηκαν τα κλινικά χαρακτηριστικά του ιού Η1Ν1v, οι επιπτώσεις της μόλυνσης από τον ιό καθώς και η εξωνοσοκομειακή αντιμετώπισή του από τους SOS Ιατρούς. Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία από τις επισκέψεις κατ’ οίκον που πραγματοποίησαν οι SOS Ιατροί κατά την περίοδο που σημειώθηκε κυρίως η επιδημία της γρίπης Η1Ν1 στην περιοχή της Αθήνας, δηλαδή από 1/11/2009 έως 30/4/2010.

Δείτε την εργασία