2ο πανελλήνιο συνέδριο επείγουσας & εξωνοσοκομειακής ιατρικής   Σημαντικές επισημάνσεις για τη σημασία και την ανθρωπιστική…