Αποτελεσματικότητα και ποιότητα συστημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας Μιχάλης Οικόνομου BSc, MD, PhD, Γαστρεντερολόγος,  Αντιπρόεδρος ΕΕΕΕΙ…