2ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΣΩ ZOOM

ΖΟΟΜ WEBINAR SITE

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Επείγουσα Εξωνοσοκομειακή Ιατρική
στην Πράξη

Πέμπτη 28/03 20:30-23:30

Δεν απαιτείται εγγραφή. Απλά ακολουθήστε τον σύνδεσμο

Δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου ΕΔΩ

Η Ελληνική Εταιρεία Εξωνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής (ΕΕΕΕΙ) και οι SOS ΙΑΤΡΟΙ συνεχίζουν δυναμικά την από κοινού εκπαιδευτική τους δραστηριότητα με διαδικτυακά συνέδρια, τα οποία αποτελούν θετικά διδάγματα της εποχής covid. Μετά την μεγάλη επιτυχία του 1ου Διαδικτυακού Επιστημονικού Συνεδρίου, διοργανώνουμε την 2ο διαδικτυακό συνέδριο στο ίδιο πλαίσιο και με τον ίδιο προσανατολισμό και φιλοσοφία με την 1ο, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής σε όσο το δυνατόν περισσότερους Επαγγελματίες Υγείας, χωρίς χωρικούς περιορισμούς.

Όπως έχουμε ανακοινώσει, η πρόκληση και ο στόχος για εμάς είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την απαραίτητη πλαισίωση ενός παραγωγικού επιστημονικού διαλόγου, ο οποίος στοχεύει στην προσέγγιση της άσκησης της Επείγουσας Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της αντίληψής μας ότι οι νέοι εκκολαπτόμενοι συνάδελφοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει και η Ιατρική έξω από τα Νοσοκομεία, την οποία δε διδασκόμαστε ποτέ στο Πανεπιστήμιο αλλά όλοι αναγκαζόμαστε να μάθουμε στην πράξη, θεωρούμε πολύ σημαντική τη συμμετοχή φοιτητών Ιατρικής, μέσω επιστημονικών εισηγήσεων, στις συναντήσεις αυτές. Ως εκ τούτων, σε σταθερή συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση Φοιτητών Ελλάδας συμπεριλάβαμε και σε αυτό το πρόγραμμα ειδικό Στρογγυλό τραπέζι, στο οποίο οι  Φοιτητές  θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν με δύο εισηγήσεις.

Το πρόγραμμα του 2ου Διαδικτυακού Επιστημονικού Συνεδρίου της Επείγουσας Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής, εμπνέεται από συνήθη θέματα της καθημέρας άσκησης της Ιατρικής εξωνοσοκομειακά και με βάση τις ανάγκες  για επιμόρφωση και εκπαίδευση του ιατρικού κυρίως κλάδου. Φυσικά, οι συναντήσεις αυτές θα είναι πολύ χρήσιμες και για φαρμακοποιούς, νοσηλευτές, μαίες, φυσιοθεραπευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και λοιπούς εμπλεκόμενους στην Επείγουσα Εξωνοσοκομειακή Ιατρική φορείς.

Σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά και μέσα από ουσιαστική διάδραση και αλληλεπίδραση με ειδικευμένους επιστήμονες, να συνδιαμορφώσουμε και να συνδημιουργήσουμε μια νέα προσέγγιση του μη συστηματικά μελετημένου χώρου της άσκησης της Ιατρικής σε Εξωνοσοκομειακό επίπεδο.

Προσβλέπουμε στην ανταπόκριση σας

Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS – EACCME (Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος) χορηγούνται 3 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits). Το συνέδριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ.

Ηλίας Καραμπίνος
Πρόεδρος ΕΕΕΕΙ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γεώργιος Θεοχάρης
Ηλίας Καραμπίνος

Θώμη Μπάτσιου
Μαρία Θεοχάρη
Σωτήρης Θεοχάρης