Οστεοπόρωση.Ενδείξεις μέτρησης: Πότε και πού

Πέτρος Χ. Κατσαβοχρήστος
Παθολόγος

Τι είναι η οστεοπόρωση

Η οστεοπόρωση αποτελεί κλινική συνδρομή και χαρακτηρίζεται από μείωση της οστικής πυκνότητας των οστών και διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής τους. Συνέπεια της διαταραχής αυτής είναι η ελάττωση της μηχανικής αντοχής των οστών και η αυξημένη ευθραυστότητά τους. Η οστεοπόρωση αποτελεί μια σιωπηλή επιδημία αν αναλογισθεί κανείς ότι αφορά 150.000.000 ανθρώπους παγκοσμίως. Οι μισές, δε, γυναίκες άνω των 50 ετών, θα εμφανίσουν κάποια στιγμή οστεοπορωτικό κάταγμα που θα έχει σαν αποτέλεσμα πόνο, απώλεια της κινητικότητας και παραμορφώσεις του αξονικού ιδίως σκελετού. Σε προχωρημένη, δε, οστεοπόρωση είναι δυνατόν να παρατηρηθούν και αυτόματα κατάγματα (κατάγματα που προκαλούνται χωρίς ιδιαίτερη ανάπτυξη δύναμης στα οστά). Μια κλασική διαίρεση της οστεοπόρωσης περιλαμβάνει την :

 • Τύπου Ι ή μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, που αφορά τα πρώτα 15 μεταεμμηνοπαυσιακά χρόνια και εμφανίζεται κυρίως στα σπογγώδη οστά (σπονδυλική στήλη και περιφερικό άκρο της κερκίδας).
 • Τύπου ΙΙ, που αφορά κυρίως ηλικιωμένους (>70 ετών) και εμφανίζεται στα φλοιώδη οστά με κατάγματα του περιφερικού σκελετού – συχνότερα του άνω άκρου του μηριαίου.

Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη οστεοπόρωσης αποτελούν:

 • η εθνικότητα
 • το βάρος σώματος
 • το ύψος (στο παρελθόν και το παρόν)
 • η φυσική δραστηριότητα
 • η έκθεση στον ήλιο
 • το κάπνισμα - το αλκοόλ
 • η λήψη γαλακτοκομικών
 • το γυναικολογικό ιστορικό
 • η ρευματοειδής αρθρίτιδα – ο σακχαρώδης διαβήτης κ.ά.
 • ιστορικό κατάγματος (ατομικό/κληρονομικό)
 • η λήψη οιστρογόνων
 • η θυροξίνη – τα κορτικοειδή κ.ά.

Η διάγνωση της οστεοπόρωσης θα τεθεί με βάση:

 • Το ιστορικό της ασθενούς όπου αναζητούνται και οι προδιαθεσικοί παράγοντες που προαναφέρθηκαν, δεν θα πρέπει βέβαια να παραβλέπεται και η συνεχώς αυξανόμενη διάγνωση της ανδρικής οστεοπόρωσης.
 • Την κλινική της εικόνα με απώλεια του αναστήματος και κύφωση.
 • Τους δείκτες οστικής εναλλαγής.
 • Τον ακτινολογικό έλεγχο που περιλαμβάνει:
 1. απλή ακτινογραφία (ανάδειξη οστεοπορωτικών καταγμάτων – μείωση της Οστικής Μάζας)
 2. ακτινολογικούς μορφομετρικούς δείκτες
 3. οπτική φωτοπυκνομετρία.
 • Την οστική πυκνομετρία με τις μεθόδους:
 1. Απλής απορρόφησης φωτονίων (single photon absorptiometry - spa)
 2. Διπλής απορρόφησης φωτονίων (dual photon absorptiometry - dpa)
 3. Διπλής απορρόφησης ακτίνων-x (dual x-ray absorptiometry –dpx ή dexa)
 4. Ποσοτικής υπολογιστικής τομογραφίας (quantitative computed tomography –qct)
 5. περιφερικής ποσοτικής υπολογιστικής τομογραφίας (peripheral quantitative computed tomography– pqct)
 6. υπερήχων (ultrasound attenuation).
 7. Εύκολη προσπέλαση περιφερικού σκελετού (πτέρνα – δοκιδώδες οστούν)
 8. Φθηνότερη τεχνολογία
 9. Φτωχή αναπαραγωγιμότητα (όχι ικανοποιητική μέθοδος διαχρονικής παρακολούθησης)

Η ακτινογραφία, παλαιότερα, αποτελούσε ουσιαστικά τη μόνη δυνατότητα διάγνωσης της οστεοπόρωσης. Θα έπρεπε, όμως, να υπάρχει τουλάχιστον μια απώλεια 30% της οστικής πυκνότητας για να γίνει αυτό ορατό ακτινολογικά. Το τελευταίο διάστημα με την εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας, όπως είδαμε, κατέστη δυνατός ο ποσοτικός προσδιορισμός της οστικής μάζας με νεώτερες τεχνικές, που αποκαλύπτουν την οστική διαταραχή σε πρώιμα στάδια. Η πλέον χρησιμοποιούμενη μέθοδος οστικής πυκνομετρίας σήμερα, είναι η οστική πυκνομετρία με τη μέθοδο DEXA.

Με τη μέθοδο της DEXA:

 • οι μετρήσεις πραγματοποιούνται στην περιοχή ενδιαφέροντος εκεί όπου υπάρχει δηλαδή και αυξημένος κίνδυνος οστεοπορωτικού κατάγματος (καρπός - σπονδυλική στήλη - ισχία) ή μπορεί ακόμη να γίνει ολόσωμη μέτρηση ή λήψη πλαγίων προβολών (αποφεύγεται κατ΄αυτόν τον τρόπο ο υπολογισμός των εξωσκελετικών ασβεστώσεων που αποτελεί σύνηθες σφάλμα).
 • Είναι δυνατός ο υπολογισμός και της σύστασης του ανθρωπίνου σώματος (το λίπος, η άλιπος μάζα καθώς και η μορφομετρία της σπονδυλικής στήλης).
  Δεν απαιτείται μεγάλος χρόνος για την εκτέλεση της μέτρησης (5-10 λεπτά είναι αρκετά).
 • Η μεγάλη ακρίβεια των μηχανημάτων νέας γενιάς επιτρέπουν σήμερα, όπως αναφέραμε ήδη, την έγκαιρη διάγνωση της νόσου.
 • Αποτελεί απλή, αναίμακτη και ανώδυνη, τεχνική αποκάλυψης της οστεοπόρωσης.
 • Επιτρέπει την παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξη. των μεταβολών της οστικής πυκνότητας καθώς και το αποτέλεσμα της θεραπείας.

Αξιολόγηση οστικής πυκνομετρίας

Ουδός κατάγματος

Αποτελεί μια αυθαίρετη τιμή σε σχέση πάντα με το φύλο και την ηλικία του εξεταζομένου.
Εξαρτάται από το είδος του μηχανήματος.
Ορίζεται στις δύο σταθερές αποκλίσεις (SD) κάτω από τη μέση τιμή μέτρησης των νέων ατόμων του ιδίου φύλου.
Πρακτικά σημαίνει ότι το 90% των οστεοπορωτικών καταγμάτων ευρίσκονται κάτω από την τιμή αυτή.

Τ-Score

Είναι οι σταθερές αποκλίσεις που απέχει η τιμή του εξεταζομένου από την κορυφαία οστική πυκνότητα των ατόμων του ιδίου φύλου.

Ζ-Score

Είναι οι σταθερές αποκλίσεις που απέχει η τιμή του εξεταζομένου απο τις αντίστοιχες τιμές των φυσιολογικών ατόμων της ιδίας ηλικίας και φύλου.

Ποσοστό μέσης φυσιολογικής τιμής

 • Ίσως αποτελεί εκ μέρους των ασθενών τον καλύτερο δείκτη αντίληψης του «πόσο είναι η οστεοπόρωση μου γιατρέ;» Εκφράζεται, δε, είτε σε σχέση με τα άτομα της ιδίας ηλικίας, είτε σε σχέση με την κορυφαία οστική πυκνότητα.
 • Η ακτινοβολία που δέχεται ο εξεταζόμενος είναι χαμηλή, σχεδόν ασήμαντη.
 • Υπάρχει χαμηλό λάθος στην αναπαραγωγιμότητα της εξέτασης.

Κριτήρια Π.Ο.Υ. για διάγνωση οστεοπόρωσης με βάση την οστική πυκνότητα

 • Φυσιολογική μέτρηση - 1 ≤T-Score
 • Οστεοποιά -2,5 ≤ Τ-Score ≤ - 1
 • Οστεοπόρωση T-Score ≤ -2,5
 • Σοβαρή οστεοπόρωση T-Score ≤ -2,5 και ένα τουλάχιστον κάταγμα.

Ενδείξεις για μέτρηση με DEXA αποτελούν

 • Οι λεπτόσωμες, με θετικό οικογενειακό ιστορικό και πρώιμη εμμηνόπαυση.
 • Η αξιολόγηση των προεμμηνοπαυσιακών και μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών για πιθανή έναρξη θεραπείας.
 • Τα άτομα ανεξαρτήτως φύλου με ακτινολογική εικόνα οστεοπενίας ή αναίτιο κάταγμα.
 • Οι περιπτώσεις δευτεροπαθούς αμηνόρροιας λόγω υπερβολικής άσκησης.
 • Η μακροχρόνια λήψη κορτικοειδών.
 • Ο πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός.
 • Οι εμμηνοπαυσιακές για τον έλεγχο συμμόρφωσης στη θεραπεία.
 • Η εκτίμηση του κινδύνου οστεοπόρωσης – ποιοι ασθενείς θα χρειασθούν περαιτέρω διερεύνηση του οστικού μεταβολισμού.
 • Σαν μέθοδος ανίχνευσης και εκτίμησης της σοβαρότητας της νόσου (screening).
 • Η εκτίμηση ασθενών με διαταραχές του μεταβολισμού που έχουν επίπτωση στα οστά.
 • Η παρακολούθηση και εκτίμηση της αντιοστεοκλαστικής θεραπείας.

Μέτρηση στη σπονδυλική στήλη ή στο ισχίο;

Η διαφορετική σύσταση της σπονδυλικής στήλης (σπογγώδες) από το ισχίο (φλοιώδες) επιβάλλει τον υπολογισμό της οστικής πυκνότητας και στις δύο περιοχές, αν αυτό είναι εφικτό, διότι ο ρυθμός απώλειας είναι διαφορετικός ανάλογα με τη σύσταση κάθε ανατομικής θέσης. Ο συνδυασμός υπολογισμού και των δύο ανατομικών θέσεων (προσθιοπλάγια λήψη σπονδυλικής στήλης και ισχίου) προβλέπει σωστά στα Ύ των ασθενών την οστεοπόρωση. Δεν θα ανιχνευθεί, όμως, το υπόλοιπο Ό εάν η μέτρηση γίνει μόνο σε μια ανατομική περιοχή. Ας λάβουμε υπ΄ όψιν δε ότι τα ασφαλιστικά ταμεία δικαιολογούν τη μέτρηση, μόνο σε μια ανατομική θέση.

Συνήθης πρακτική για την επιλογή της σωστής θέσης μέτρησης, εάν ο προσδιορισμός «πρέπει να γίνει» σε μια ανατομική περιοχή είναι:

 • Σε γυναίκα περιεμμηνοπαυσιακή ή μετεμμηνοπαυσιακή και έως την ηλικία των 65 περίπου ετών προτιμάται η σπονδυλική στήλη
 • Σε μεγαλύτερες ηλικίες και για την αποφυγή των σφαλμάτων μέτρησης προτιμάται το ισχίο. Ας μην ξεχνάμε ότι στις μεγαλύτερες ηλικίες μεγαλύτερο κίνδυνο αποτελεί το κάταγμα του ισχίου.

Κάθε πότε πρέπει να επαναλαμβάνεται η μέτρηση;

Κάθε ένα ή δύο χρόνια για την εκτίμηση και πιθανή αλλαγή της θεραπείας σε ασθενείς που θα αρχίσουν θεραπεία μετά τη μέτρηση.
Μετά τριετία ή πενταετία σε ασθενείς που δεν κρίθηκε αναγκαία η χορήγηση θεραπείας μετά τη μέτρηση, λόγω ικανοποιητικής οστικής πυκνότητας.

Υπάρχουν λανθασμένα αποτελέσματα στη μέτρηση της πυκνότητας της σπονδυλικής στήλης και πού οφείλονται;

Έχουμε ψευδώς θετικά αποτελέσματα στην προσθιοπίσθια λήψη της ΟΜΣΣ που οφείλονται κυρίως:

 • Στην ύπαρξη οστεοφύτων στη σπονδυλική στήλη
 • Στις αποτιτανώσεις της κοιλιακής αορτής στην προσθιοπίσθια λήψη
 • Σε πρόσφατη λήψη σκιαγραφικού
 • Σε εκφυλιστικές αλλοιώσεις και ελάττωση του μεσοσπονδυλίου διαστήματος, στα άτομα μεγάλης ηλικίας, που έχει σαν αποτέλεσμα και την μη σωστή οριοθέτηση των σπονδύλων.

Αντιθέτως, η πλάγια λήψη εκτιμά καλύτερα τα σπονδυλικά σώματα.

Και κάτι πρακτικό

Η εξέταση παραγγέλλεται

Μέτρηση οστικής μάζας ΟΜΣΣ ή ισχίου με τη μέθοδο dexa