Ενδοσκοπική χειρουργική αντιμετώπιση του Συνδρόμου Καρπιαίου Σωλήνος

Ιωάννης Δημ. Πατούλιας
Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα: Αντιμετώπιση

Με την κλασική μέθοδο χειρουργικής αντιμετώπισης του συνδρόμου του καρπιαίου σωλήνος, η παραμονή του ασθενούς μακριά από την εργασία του είναι παρατεταμένη και αυτό οφείλεται πρωτίστως στη χειρουργική τομή που βρίσκεται στο μέσον της παλάμης, αλλά και γενικότερα στην καθυστερημένη μετεγχειρητική αποκατάσταση ολοκλήρου της άκρας χειρός.

Σήμερα, με την πρόοδο της τεχνολογίας ο ορθοπεδικός χειρουργός έχει στη διάθεσή του ένα νέο «όπλο», που του επιτρέπει την ενδοσκοπική διάνοιξη του καρπιαίου σωλήνος δια μέσου μιας πολύ μικρής τομής στη βάση του καρπού (επομένως, έξω από την παλάμη) δια μέσου της οποίας, τοποθετώντας το ειδικό ενδοσκόπιο (μέθοδος Agee), μπορεί να βλέπει την κάτω επιφάνεια του εγκαρσίου συνδέσμου του καρπιαίου σωλήνος καθαρά σε ένα κλασικό κλειστό σύστημα τηλεόρασης. Ακολούθως, πατώντας την ειδική «σκανδάλη» του ενδοσκοπίου ενεργοποιεί τη χειρουργική λεπίδα και διανοίγει τον εγκάρσιο σύνδεσμο εκ των έσω.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι:

  • Απλή και εύκολη μέθοδος για τον χειρουργό.
  • Γρήγορη επιστροφή του ασθενούς στις καθημερινές του δραστηριότητες.
  • Γρήγορη επιστροφή στην εργασία του (5η μετεγχειρητική ημέρα σε εργασία γραφείου, 15η μετεγχειρητική ημέρα σε χειρωνακτική εργασία).
  • Δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης ταυτόχρονα και στα δύο χέρια (απόλυτη ένδειξη εκλογής της μεθόδου).
  • Αποδεδειγμένα πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα.
  • Μεγάλη ικανοποίηση των ασθενών (απουσία pillar pain).

Βιβλιογραφία

  1. Agee Endoscopic Decompression of the Median Nerve: Prospective Study with Comprarision to Open Decompression. Benedetti VR, Sennwald G, Handchir Microchir Plast Chir (Germany), May 1996, 28(3).
  2. Carpal Tunnel Release by Agee Technique. 5 Year Followup. Matuszewski, Turkey, June 2001.