Νέες οδηγίες για την εκτίμηση και αντιμετώπιση της εκκολπωματίτιδας

Πέππας Γεώργιος
Χειρουργός

Οι πλέον πρόσφατες οδηγίες από την Αμερικανική Εταιρεία Χειρουργών Παχέως Εντέρου και Ορθού είναι σύμφωνες με την προσέγγιση των περισσότερων γαστρεντερολόγων.

Εκκολπωματίτιδα: οδηγίες

Η Αμερικανική Εταιρεία Χειρουργών Παχέως Εντέρου και Ορθού δημιούργησε νέες οδηγίες για την εκτίμηση και αντιμετώπιση της εκκολπωματίτιδας. Οι πιο κάτω υποδείξεις έχουν ενδιαφέρον για τους γαστρεντερολόγους:

  • Μετά την υποχώρηση ενός αρχικού επεισοδίου οξείας εκκολπωματίτιδας, το παχύ έντερο πρέπει να απεικονισθεί με κολονοσκόπηση ή βαριούχο υποκλυσμό.
  • Η απόφαση για σύσταση επιλεκτικής κολεκτομής του σιγμοειδούς μετά την ανάρρωση από οξεία εκκολπωματίτιδα πρέπει να λαμβάνεται κατά περίπτωση. Η απόφαση θα πρέπει να επηρεάζεται από την ηλικία του ασθενούς, το ιατρικό ιστορικό, τη συχνότητα και τη σοβαρότητα των επεισοδίων και την επιμονή των συμπτωμάτων μετά από ένα οξύ επεισόδιο. Μετά από ένα επεισόδιο, περίπου το ένα τρίτο των ασθενών θα υποστεί ένα δεύτερο επεισόδιο και από αυτούς το ένα τρίτο θα υποστεί ακόμα ένα επεισόδιο (9% επί του αρχικού αριθμού). Οι περισσότεροι ασθενείς με επιπλεγμένη εκκολπωματίτιδα εμφανίζονται έτσι στο πρώτο επεισόδιο.
  • Επιλεκτική κολεκτομή συνιστάται όταν ένα επεισόδιο επιπλεγμένης εκκολπωματίτιδας
    αντιμετωπίζεται συντηρητικά, περιλαμβανομένης και της παροχέτευσης υπό ακτινολογικό έλεγχο.
  • Λαπαροσκοπική κολεκτομή ενδείκνυται σε επιλεγμένες περιπτώσεις.

Σχόλιο: Σύμφωνα με την εμπειρία μου η εκκολπωματίτις μπορεί συχνά να αντιμετωπίζεται πιο συντηρητικά απ΄ ό,τι αναφέρεται στις χειρουργικές οδηγίες. Πάντως, αυτές οι νέες οδηγίες είναι πολύ ευαισθητοποιημένες και σύμφωνες με την προσέγγιση των περισσότερων γαστρεντερολόγων. Συγκεκριμένα, η απόφαση να χειρουργηθεί επιλεκτικά ένας ασθενής με υποτροπιάζοντα επεισόδια δεν βασίζεται στον αριθμό των επεισοδίων, αλλά στην συχνότητα και σοβαρότητα των επεισόδιο.

Douglas K. Rex, MD
Δημοσιεύθηκε στο Journal Watch Gastroenterology 18 Αυγούστου 2006.