Ήπιες κρανιοκεφαλικές κακώσεις

Γεώργιος Πέππας,
Χειρουργός

Κατάλληλη Διάγνωση Και Αντιμετώπιση

Ώρα 4 το πρωί… Το ασθενοφόρο μόλις έφερε στα επείγοντα μια γυναίκα που έπεσε στο πεζοδρόμιο και έχασε τις αισθήσεις της για μερικά λεπτά, αλλά που τώρα λέει ότι είναι μια χαρά. Στην πραγματικότητα θέλει να φύγει και να πάει σπίτι της. Ο πάντα δύστροπος εφημερεύων ακτινολόγος και ο τεχνικός του αξονικού κοιμώνται στα σπίτια τους.

Τι κάνουμε σ’ αυτή την περίπτωση και πολλές παρόμοιες;

Κάνουμε αξονική τομογραφία εγκεφάλου, εισαγωγή για παρακολούθηση ή στέλνουμε τον άρρωστο στο σπίτι του; Δεν υπάρχει μία αποδεκτή από όλους απάντηση στο ερώτημα, αλλά είναι καθήκον του γιατρού που αντιμετωπίζει ένα τέτοιο ασθενή να διακρίνει εάν αυτός ανήκει στην υποομάδα ασθενών που έχουν μία δυνητικά θανατηφόρο ενδοκράνια βλάβη, χωρίς όμως παράλληλα να γίνονται υπερβολικά έξοδα, μη αναγκαίες εισαγωγές και περιττές διαγνωστικές εξετάσεις.

Ένα κεντρικό ερώτημα παραμένει: Χρειάζεται κάθε ασθενής που έχει παροδική απώλεια συνείδησης Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου; Οι γνώμες των ειδικών για το θέμα διίστανται. Υπάρχουν οι υποστηρικτές της εκτέλεσης αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου σε όλους τους ασθενείς διότι θεωρούν ότι η αξονική τομογραφία εγκεφάλου αναδεικνύει ένα μεγάλο αριθμό παθολογικών ευρημάτων σε ασθενείς με φυσιολογική νευρολογική εξέταση, όπως θλάσεις, κατάγματα κρανίου και υπαραχνοειδή αιματώματα (και περιστασιακά μαζικού τύπου βλάβες).

Υπάρχουν από την άλλη πλευρά οι υποστηρικτές της επιλεκτικής εκτέλεσης αξονικής τομογραφίας που θεωρούν ότι πράγματι ορισμένοι ασθενείς θα έχουν παθολογικά ευρήματα, χωρίς όμως όλα εξ αυτών να έχουν κλινική σημασία, αφού κατ’ αυτούς στόχος της νευροαπεικόνισης δεν είναι η αναγνώριση τυχαίων ευρημάτων, αλλά η αναγνώριση των ασθενών που χρειάζονται νευροχειρουργική παρέμβαση, όπως κρανιοτομή, χορήγηση μανιτόλης ή τοποθέτηση καθετήρα παρακολούθησης ενδοκοιλιακής πιέσεως εγκεφάλου.

Μελετώντας αυτό το άρθρο κάποιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 1. αναγνωρίζει τα κριτήρια χαμηλού κινδύνου και υψηλού κινδύνου για ενδοκράνιο τραυματισμό σε ασθενείς με κρανιοκεφαλική κάκωση
 2. αναφέρει τις ενδείξεις για απεικόνιση του κρανίου και του εγκεφάλου
 3. εξηγεί τα βραχυχρόνια και μακροχρόνια κατάλοιπα του ήπιου εγκεφαλικού τραύματος καθώς και την χρησιμότητα της παρακολούθησης
 4. αναγνωρίσει την σημασία της ήπιας διάσεισης και την σημασία της εφαρμογής των οδηγιών για την αντιμετώπιση των διασείσεων αθλητικής φύσεως
 5. αντιλαμβάνεται την δυσκολία στην εκτίμηση των ήπιων κρανιοκεφαλικών κακώσεων σε βρέφη και παιδιά

Ορισμοί και Ορολογία

Ήπια κρανικοεγκεφαλική κάκωση

Κάκωση της κεφαλής και τραυματική κάκωση του εγκεφάλου είναι δύο διακριτές οντότητες που συχνά, αλλά όχι αναγκαστικά, σχετίζονται. Ως κάκωση της κεφαλής ορίζεται ο τραυματισμός που είναι κλινικά εμφανής στην φυσική εξέταση και χαρακτηρίζεται από εκχυμώσεις, αιματώματα, θλαστικά τραύματα, παραμορφώσεις και διαρροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Η τραυματική κάκωση του εγκεφάλου αναφέρεται ειδικά σε τραυματική βλάβη του εγκεφάλου και δεν είναι πάντα κλινικά εμφανής. Ένα ποσοστό 30% των ασθενών με ήπια τραυματική κάκωση του εγκεφάλου που έρχονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών έχουν φυσιολογική νευρολογική εξέταση και καμία ένδειξη κάκωσης της κεφαλής. Σύμφωνα με την Επιτροπή Ήπιας Τραυματικής Εγκεφαλικής Βλάβης στον ορισμό της Ήπιας Τραυματικής Βλάβης του Εγκεφάλου περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

 1. Οιαδήποτε περίοδος απώλειας συνείδησης μικρότερη από 30min και Σκορ Γλασκώβης 13-15 μετά την περίοδο αυτή;
 2. Οιαδήποτε απώλεια μνήμης των γεγονότων αμέσως πριν ή μετά το ατύχημα, με μετατραυματική αμνησία λιγότερη των 24hr;
 3. Οιαδήποτε μεταβολή του επιπέδου συνείδησης κατά την στιγμή του ατυχήματος (σύγχυση, απώλεια προσανατολισμού, θάμβωση).

Αυτός ο ορισμός περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων, από διάσειση έως επισκληρίδιο αιμάτωμα και έτσι δεν βοηθά στην διάκριση της ήπιας τραυματικής βλάβης του εγκεφάλου. Ο όρος ήπια τραυματική βλάβη του εγκεφάλου συνήθως αφορά ασθενείς με Σκορ Γλασκώβης > 12, αν και ορισμένοι θεωρούν ότι οι ασθενείς με Σκορ Γλασκώβης 13 κατηγοριοποιούνται στην μέση βαρύτητα. Σε μία προοπτική μελέτη, ασθενείς με Σκορ Γλασκώβης >12 συνεκρίθησαν ανάλογα με το εάν είχαν ή όχι ανωμαλίες στην Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου. Βρέθηκε ότι ασθενείς με ενδοπαρεγχυματικές βλάβες είχαν χειρότερη απόδοση στις νευροψυχολογικές δοκιμασίες σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν βλάβες και έτσι η προγνωστική αξία της νευροαπεικόνισης.

Επιδημιολογία

Στις ΗΠΑ μία κάκωση κεφαλής συμβαίνει κάθε 15sec ή 2-10 εκ ετησίως. Από αυτές περίπου 500000 θύματα επισκέπτονται ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών και η μεγάλη τους πλειοψηφία χαρακτηρίζονται ήπιες. Τροχαία ατυχήματα είναι η πιο συχνή αιτία ήπιας τραυματικής βλάβης του εγκεφάλου, ακολουθούμενοι από πτώσεις και επιθέσεις. Η μεγαλύτερη επίπτωση συμβαίνει σε άνδρες 15-24 ετών και >75 ετών. Περίπου 15% των ασθενών με ήπια τραυματική βλάβη του εγκεφάλου έχουν μειωμένη λειτουργικότητα ένα χρόνο μετά την κάκωση.

Παθοφυσιολογία

Ο ακριβής μηχανισμός που είναι υπεύθυνος για τις κλινικές εκδηλώσεις της ήπιας τραυματικής βλάβης του εγκεφάλου είναι άγνωστος. Γενικά, τραύμα είναι αποτέλεσμα είτε άμεσης πλήξης είτε αιφνίδιας δύναμης επιβράδυνσης/περιστροφής με την δημιουργία αξόνων αποσχίσεως εντός του εγκεφάλου. Αυτές οι δυνάμεις διατέμνουν αγγεία και άξονες στην μεσοφάνεια φαιάς και λευκής ουσίας.

Η πρωτογενής βλάβη αφορά εκείνες τις βλάβες που συμβαίνουν στον τόπο του αρχικού τραυματισμού, όπως υποσκληρίδια, επισκληρίδια, υπαραχνοειδή αιματώματα και ενδοπαρεγχυματική αιμορραγία.

Η δευτερογενής βλάβη αφορά παθολογίες που είναι αποτέλεσμα καθυστερημένης επίδρασης διαφόρων καταστάσεων, όπως υποξία, ισχαιμία, έκλυση διεγερτικών αμινοξέων, ασβεστίου ή νευροτοξινών.

Η πρόληψη της δευτερογενούς βλάβης είναι πρωταρχικός στόχος της επείγουσας παρέμβασης.
Διάχυτη αξονική βλάβη είναι μία διεργασία δευτερογενούς βλάβης που αφορά την λευκή ουσία. Μπορεί να εξελίσσεται σε διάστημα ημερών. Τραύμα σε μικρά αγγεία του παρεγχύματος οδηγεί σε οίδημα, πετέχειες και θλάσεις. Ρήξη γεφυρικών φλεβών μπορεί να προκαλέσει υποσκληρίδια αιματώματα ενώ επισκληρίδια αιματώματα είναι αποτέλεσμα ρήξης της μέσης μηνιγγικής αρτηρίας. Διάσειση είναι μία τραυματικής αιτιολογίας βραχεία μεταβολή του επιπέδου συνείδησης, όχι απαραίτητα απώλεια συνείδησης, χαρακτηριζόμενο από οίδημα των αξόνων.

Η Αρχική Εκτίμηση του Ασθενούς με Ήπια Κρανιοκεφαλική Κάκωση

Η αρχική αντιμετώπιση αφορά την διασφάλιση των ABC (βατότης αεροφόρων οδών, μηχανισμός αναπνοής, κυκλοφορικό σύστημα) με παράλληλη προστασία της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Από την στιγμή που οι άμεσες απειλές για την ζωή αντιμετωπίζονται ή αποκλείονται, αρχίζει η συλλογή ειδικών πληροφοριών από το ιστορικό και την φυσική εξέταση.

Σημαντικές Πληροφορίες από το Ιστορικό

Σημαντικές πληροφορίες από το ιστορικό είναι η απώλεια συνείδησης, η μετατραυματική αμνησία, η χρήση οινοπνεύματος, η ηλικία του ασθενούς, τυχόν διαταραχές πηκτικότητας και λήψη αντιπηκτικών. Η προτραυματική αμνησία είναι πιο σημαντική από την μετατραυματική αμνησία και συνεπάγεται μεγαλύτερη πιθανότητα για νευροχειρουργική παρέμβαση.
Αν και ο μηχανισμός τραυματισμού μπορεί να κατευθύνει την απόκτηση περισσότερων πληροφοριών, αρκετές μελέτες δείχνουν ότι ο μηχανισμός από μόνος του δεν μπορεί να προβλέψει την ενδοκράνια βλάβη. Πάντως, το ιστορικό πυροβολισμού στο κρανίο χρήζει ιδιαίτερης μνείας, αφού σε ποσοστό 25% συνυπάρχει κάταγμα κρανίου ή ενδοκράνια βλάβη, ενώ σε ασθενείς με σπασμούς και κρανιοκεφαλική κάκωση η πιθανότητα ενδοκράνιας βλάβης είναιαυξημένη.

Συμπτώματα

Σε ένα αριθμό μελετών, εάν υπάρχουν πονοκέφαλος, σπασμοί, ναυτία, έμετος και ζάλη δεν αποτελούν ανεξάρτητους προγνωστικούς παράγοντες ενδοκράνιας βλάβης.

Σημαντικά Ευρήματα στην Εξέταση

Η φυσική εξέταση αρχίζει με μία γενική επισκόπηση του ασθενούς ερευνώντας για θλαστικό τραύμα κεφαλής, κάταγμα θόλου ή βάσεως κρανίου. Σημεία κατάγματος βάσεως κρανίου αποτελούν εκχυμώσεις περιοφθαλμικές (μάτια ρακούν) και περιμαστοειδικές (Battle) που όμως χρειάζονται μερικές ώρες να εμφανιστούν, καθώς και ωτόρροια και ρινόρροια ΕΝΥ. Ψηλάφηση για κατάγματα κρανίου πρέπει πάντα να γίνεται με αποστειρωμένο γάντι διερευνώντας το βάθος ενός θλαστικού τραύματος. Ο ασθενής με κρανιοκεφαλική κάκωση χρειάζεται εξέταση και του υπολοίπου σώματος.

Νευρολογική Εξέταση

Ένα μειούμενο επίπεδο συνείδησης είναι ο πιο σημαντικός προγνωστικός δείκτης ενδοκράνιας βλάβης. Όλοι οι ασθενείς με κρανιοκεφαλικές κακώσεις χρειάζονται διαδοχική καταγραφή του Σκορ Γλασκώβης μέχρις πλήρους ομαλοποίησης. Η παρουσία εστιακών νευρολογικών σημείων ή αλλαγών στο επίπεδο συνείδησης είναι σημαντικό προγνωστικό σημείο σημαντικών επιπλοκών. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να αποδίδεται στα κρανιακά νεύρα IV, VI.

Σκόρ Γλασκώβης

Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο σύστημα εκτίμησης κρανιοκεφαλικών κακώσεων είναι από το 1974 το Σκορ Γλασκώβης το οποίο βασίζεται σε τρεις παραμέτρους, το άνοιγμα ματιών, την λεκτική ανταπόκριση και την κινητική λειτουργία, με ορισμένες τροποποιήσεις για τα παιδιά που δεν ομιλούν.
Ένα Σκορ Γλασκώβης από μόνο του δεν μπορεί να προσδιορίσει τον βαθμό της παρεγχυματικής βλάβης ούτε έχει προγνωστική αξία, αντίθετα η καταγραφή διαδοχικών Σκορ Γλασκώβης είναι πολύτιμη. Ένα χαμηλό Σκορ Γλασκώβης που παραμένει χαμηλό ή ένα υψηλό Σκορ Γλασκώβης που μειούται αποτελεί κακό προγνωστικό δείκτη σε σχέση με ένα σταθερά υψηλό Σκορ Γλασκώβης ή ένα χαμηλό Σκορ Γλασκώβης που σταδιακά βελτιούται. Ένα μεμονωμένο υψηλό Σκορ Γλασκώβης δεν εξαλείφει την πιθανότητα σοβαρής ενδοκράνιας βλάβης. Σε μία αρχική πολυκεντρική μελέτη 13% των ασθενών που περιέπεσαν σε κώμα είχαν αρχικά Σκορ Γλασκώβης 15.

Πίνακας 1. Σκορ Γλασκώβης και κλίμακα Ταξινόμησης Βαρύτητας
Σκορ Γλασκώβης (Ενηλίκων)

Άνοιγμα Ματιών

Αυτόματα 4
Σε ομιλία 3
Σε πόνο 2
Κανένα 1

Λεκτική Ανταπόκριση

Πλήρης και προσανατολισμένη 5
Απροσανατόλιστη 4
Ομιλία χωρίς λογική 3
Μούγκρισμα 2
Καμία 1

Κινητική Ανταπόκριση

Υπακούει εντολές 6
Εντοπίζει πόνο 5
Απομακρύνεται από πόνο 4
Κάμψη αποφλοίωσης 3
Εκταση απεγκεφαλισμού 2
Καμία 1

Ταξινόμηση ΚΕΚ βάσει Σκορ Γλασκώβης

Ήπιες 13-15
Μεσαίες 9-12
Βαρειές 3-8

Σκορ Γλασκώβης (Παιδιών που δεν ομιλούν)

Άνοιγμα Ματιών

Αυτόματα 4
Σε ομιλία 3
Σε πόνο 2
Κανένα 1

Λεκτική Ανταπόκριση

Ευερέθιστο κλάμα 4
Κλάμα σε πόνο 3
Μουγκρίζει σε πόνο 2
Καμία 1

Κινητική Ανταπόκριση

Υπακούει εντολές 6
Εντοπίζει πόνο 5
Απομακρύνεται από πόνο 4
Κάμψη αποφλοίωσης 3
Έκταση απεγκεφαλισμού 2
Καμία 1

Εξέταση Επιπέδου Συνείδησης

Η εξέταση του επιπέδου συνείδησης στο κρανιοκεφαλικό τραύμα γενικά αρχίζει με τον προσανατολισμό (σε πρόσωπα, χώρο και χρόνο) και η εξέταση της μνήμης (άμεση, βραχυχρόνια, ανάδρομη). Η ικανότητα των δοκιμασιών γνωστικής λειτουργίας να προβλέψουν την παρεγχυματική βλάβη σε Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου αμφισβητείται. Πάντως η ανικανότητα να θυμηθεί τρία από τρία αντικείμενα σε μία εκ των μελετών συσχετίσθηκε με την ανάγκη για νευροχειρουργική παρέμβαση σε ασθενείς με θεωρούμενη ήπια κρανιοκεφαλική κάκωση. Μία σημαντική και ανεπαρκώς μελετημένη πλευρά της κατάστασης της συνείδησης αφορά το θυμικό του ασθενούς. Είναι γνωστό ότι ασθενείς με κρανιοκεφαλική κάκωση εμφανίζουν ένα παράδοξο επίπεδο θυμικό που λέγεται και αβουλία. Σ’ αυτήν την κατάσταση οι ασθενείς μιλούν αργά, μονότονα και χωρίς συναίσθημα. Αυτή η αυτόματη ανταπόκριση μπορεί να προέρχεται από βλάβη στους μετωπιαίους λοβούς, μία περιοχή του εγκεφάλου που δεν μπορεί να εκτιμηθεί νευρολογικά. Εάν αστειεύεται κάποιος με έναν ασθενή που έχει υποστεί κρανιοκεφαλική κάκωση, είτε το αστείο είναι αποτυχημένο είτε ο ασθενής έχει υποστεί βλάβη μετωπιαίου λοβού.

Κλινικοί Προγνωστικοί Παράγοντες

Ενδοκράνιας Βλάβης

Να κάνεις ή όχι αξονική τομογραφία εγκεφάλου;
Επικρατεί μία μεγάλη διακύμανση στις πρακτικές διαφόρων γιατρών αναφορικά με την διενέργεια αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου σε ασθενείς με ήπια κρανιοκεφαλική κάκωση. Η νευροαπεικόνιση ποικίλει ευρέως μεταξύ νοσοκομείων (16%-70%) και.γιατρών (6%-80%) σε μια Καναδική Μελέτη. Περιέργως όλες οι μη διαγνωσμένες βλάβες συνέβησαν σε Νοσοκομεία με υψηλό επίπεδο νευροαπεικόνισης.I Σε μία μεγάλη μελέτη όλοι οι ασθενείς με ήπια κρανιοκε φαλική κάκωση που χρειάστηκαν νευροαπεικόνιση είχαν ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω:

 • Αρχικό Σκορ Γλασκώβης 13 ή 14 ή <15 4="" p="">
 • Ηλικία >55
 • Αναξιόπιστη εξέταση λόγω λήψης τοξικών ουσιών
 • Ανάδρομη αμνησία >30min
 • Απώλεια συνείδησης >15min
 • Επανειλημμένοι έμετοι
 • Ικανότητα ανάμνησης αντικειμένων < 3/3
 • Ένδειξη κατάγματος βάσεως κρανίου.

Επιπλέον πολλοί ασθενείς με κρανιοκεφαλική κάκωση ψυχολογικά αναμένουν κάποιο βαθμό εγκεφαλικής ακτινοβόλισης και αισθάνονται ανασφαλείς εάν αυτό δεν συμβεί! Δυστυχώς καμία μεμονωμένη κλινική παράμετρος δεν προβλέπει με ακρίβεια μία σημαντική ενδοκράνια βλάβη. Πάντως οι πιο κάτω κλινικές οντότητες βοηθούν τον επειγοντολόγο να προσδιορίσει την ανάγκη για αξονική τομογραφία εγκεφάλου.

Απώλεια Συνείδησης

Απώλεια συνείδησης θεωρείται ως το πλέον σημαντικό στοιχείο από πλευράς ιστορικού για την εκτίμηση των ασθενών με ήπια κρανιοκεφαλική κάκωση. Δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν υπάρχουν αξιόπιστες μαρτυρίες για την ύπαρξη και διάρκεια της απώλειας συνείδησης. Μία πρωτοποριακή αναδρομική μελέτη που έγινε το 1987 από τον Masters et al που περιελάμβανε 22035 ασθενείς με κρανιοκεφαλικές κακώσεις κατένειμε τους ασθενείς σε 3 κατηγορίες κινδύνου εμφάνισης ενδοκρανίου βλάβης, ήτοι χαμηλού, μεσαίου και υψηλού κινδύνου (Πιν.3). Η παρουσία απώλειας συνείδησης μετακινεί ένα ασθενή από την ομάδα χαμηλού κινδύνου στην ομάδα μέσου κινδύνου με παράλληλη αύξηση της πιθανότητας ενδοκράνιας βλάβης από 0% σε 4%.

Πίνακας 3. Ομάδες Κινδύνου για την Παρουσία Ενδοκρανιακής Βλάβης σε Κρανιοκεφαλικές Κακώσεις

Χαμηλός Κίνδυνος: Παρακολούθηση – νευροαπεικόνιση μη απαραίτητη εκτός εάν επιδείνωση
 • Όχι απώλεια συνείδησης
 • Όχι μετατραυματική αμνησία
 • Απουσία κριτηρίων μέσου ή υψηλού κινδύνου
 • Οι ασθενείς μπορεί να έχουν ήπιο πονοκέφαλο ή ζάλη
Μέσος Κίνδυνος:
 • Παρακολούθηση ή νευροαπεικόνιση
 • Μεταβολή επιπέδου συνείδησης
 • Προοδευτικά αυξανόμενοι έμετοι
 • Αναξιόπιστο ιστορικό
 • Μετατραυματικός σπασμός
 • Πολυτραυματίας
 • Σημεία κατάγματος κρανίου
 • Προοδευτικά επιδεινούμενος πονοκέφαλος
 • Μέθη ή λήψη τοξικών ουσιών
 • Ηλικία < 2
 • Μετατραυματική αμνησία
 • Σοβαρό τραύμα προσώπου
 • Υποψία παιδικής κακοποίησης
Υψηλός Κίνδυνος:
 • Νευροχειρουργική Εκτίμηση, Νευροαπεικόνιση
 • Μείωση επιπέδου συνείδησης μη οφειλόμενο σε φάρμακα, οινόπνευμα ή μεταβολική νόσο
 • Εστιακό νευρολογικό σημείο
 • Προοδευτική επιδείνωση στο επίπεδο συνείδησης
 • Διατιτραίνον τραύμα κρανίου ή ψηλαφητό εμπιεστικό κάταγμα

Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η συχνότητα αξονικοτομογραφικών παθολογικών ευρημάτων σε ασθενείς με ήπιες κρανιοκεφαλικές κακώσεις (Σκορ Γλασκώβης 13-15) και απώλεια συνείδησης ποικίλει από 3% - 38% αναλόγως των κριτηρίων, ενώ νευροχειρουργική επέμβαση χρειάζεται σε ένα ποσοστό 0-3%. Σε μερικές μελέτες η διάρκεια της απώλειας συνείδησης δεν σχετίζεται με την ύπαρξη θετικής αξονικής τομογραφίας, ενώ σε άλλες μία 15λεπτη απώλεια συνείδησης εμφανίζεται ως σημαντική. Ούτε η παρουσία απώλειας συνείδησης ούτε η διάρκεια της απώλειας συνείδησης σχετίζεται με την ανάπτυξη μεταδιασεισικών συμπτωμάτων. Επιμένοντα γνωστικά προβλήματα ευρίσκονται σε ασθενείς με κρανιοκεφαλικές κακώσεις, αλλά όχι ιστορικό απώλειας συνείδησης.

Σκορ Γλασκώβης 15

Πολυάριθμες μελέτες έχουν μελετήσει τον ρόλο του Σκορ Γλασκώβης στην πρόγνωση ενδοκρανιακής βλάβης. Από τους ασθενείς με Σκορ Γλασκώβης 15, η κλίμακα των παθολογικών αξονικών τομογραφιών εγκεφάλου κυμαίνεται μεταξύ 3-17% και η παρουσία βλαβών που χρειάζονται νευροχειρουργική παρέμβαση ποικίλει από 0% - 3.3%. Εάν συνδυασθούν όλες οι μελέτες ασθενών με απώλεια συνείδησης και Σκορ Γλασκώβης 15 η παρουσία βλαβών που χρειάζονται νευροχειρουργική επέμβαση είναι < 1%. Συνεπώς, ενώ ένα άριστο Σκορ Γλασκώβης σχετίζεται με μικρή πιθανότητα νευροχειρουργικών βλαβών, εν τούτοις δεν μπορεί να αποκλείσει την ύπαρξη μιας σημαντικής ενδοκράνιας βλάβης.

Σκορ Γλασκώβης 13 – 14

Η ομαδοποίηση των ασθενών με Σκορ Γλασκώβης 13, 14 και 15 μπορεί να είναι επικίνδυνη και λανθασμένη. Μερικοί ασθενείς προτείνουν την κατηγοριοποίηση των ασθενών με Σκορ Γλασκώβης 13 στην ομάδα μεσαίου κινδύνου, αφού έως 38% θα έχουν ενδοκράνια βλάβη και 10% θα χρειασθούν εγχείρηση. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι καθώς το Σκορ Γλασκώβης μειούται, η πιθανότητα ενδοκρανιακής βλάβης αυξάνει σημαντικά.

Εντόπιση της Κρανιοκεφαλικής Κάκωσης

Γενικά, ιστορικό απώλειας συνείδησης, αμνησία ή παθολογικά ευρήματα στην φυσική και νευρολογική εξέταση προσδιορίζουν την ανάγκη για νευροαπεικόνιση. Πάντως, η ανατομική εντόπιση της κρανιοκεφαλικής κάκωσης επίσης επιδρά στην έκβαση. Ασθενείς που υφίστανται απ’ ευθείας πλήξη της κροταφοβρεγματικής χώρας του κρανίου έχουν αυξημένο κίνδυνο επισκληριδίου αιματώματος και χρειάζονται αυξημένη παρακολούθηση και νευροαπεικόνιση. Σε μία σειρά 6 ασθενών με καθυστερημένα επισκληρίδια αιματώματα χωρίς νευρολογικό έλλειμμα, δύο από τους ασθενείς είχαν άμεσο τραύμα της κροταφικής χώρας χωρίς απώλεια συνείδησης.. Η κροταφική πλήξη είναι σημαντική σε παιδιά < 2 ετών για να αναπτύξουν καθυστερημένα λεπτομηνιγγικές κύστεις. Γραμμικά ή διαστατικά κατάγματα σε νέα παιδιά προδιαθέτουν στην ανάπτυξη κύστεων με περιεχόμενο ΕΝΥ. Αυτές οι κύστες εμποδίζουν την σύγκλιση των καταγμάτων και συμβάλουν στην ύπαρξη ενός αναπτυσσόμενου κατάγματος κρανίου.

Ηλικιωμένοι

Οι ηλικιωμένοι ασθενείς έχουν αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα από ήπιες κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Σε μία προοπτική μελέτη, 28% των ασθενών ηλικίας >60 ετών με απώλεια συνείδησης ή μετατραυματική αμνησία και Σκορ Γλασκώβης 15 είχαν ενδοκράνια βλάβη. Αυτή η συχνό τητα ήταν σημαντικά μεγαλύτερη απ’ ότι σε νεώτερους. Εξήγηση γι’ αυτό αποτελεί η εγκεφαλική ατροφία και η διάταση των γεφυρικών φλεβών που έτσι διασχίζονται με την δημιουργία υποσκληριδίου ιματώματος.. Αυτό το εύρημα προτείνει αυξημένη ευαισθησία διενέργειας αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου στους ηλικιωμένους ασθενείς με κρανιοκεφαλική κάκωση.

Αιμοφιλιακοί & Ασθενείς σε Αντιπηκτική Αγωγή

Η ακριβής συχνότητα σημαντικών ενδοκρανιακών βλαβών σε ασθενείς με αιμοφιλία ή που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή είναι άγνωστη. Αν και ορισμένοι γιατροί έχουν αυξημένη ευαισθησία στην νευροαπεικόνιση και ευκολότερη νοσοκομειακή περίθαλψη, εν τούτοις δεν υπάρχουν οδηγίες για την αντιμετώπιση. Μία συχνότητα ενδοκρανιακής βλάβης 38% έχει καταγραφεί σε παιδιά με αιμοφιλία που υπέστησαν κρανιοκεφαλική κάκωση, ενώ μία άλλη καταγραφή δείχνει 5% αιμορραγία. Ασθενείς σε αντιπηκτική αγωγή γενικά θεωρούνται αυξημένου κινδύνου να αναπτύξουν αιμορραγία.. Σε μία μελέτη ασθενών με κρανιοκεφαλική κάκωση και λήψη αντιπηκτικών οι ενδοκρανιακές αιμορραγίες ήταν το πιο συχνό εύρημα. Σε μία πρόσφατη μελέτη των Garra et al ασθενών με αντιπηκτική αγωγή που υπέστησαν κρανιοκεφαλική κάκωση, με Σκορ Γλασκώβης 15, χωρίς απώλεια συνείδησης, χωρίς αμνησία για το γεγονός και χωρίς νέα νευρολογική ανωμαλία, ουδείς είχε ενδοκράνια βλάβη. Πάντως, καλό είναι να υπάρχει αυξημένη ευαισθησία για νευροαπεικόνιση σ’ αυτούς τους ασθενείς.

Λήψη Τοξικών Ουσιών

Ο μεθυσμένος ασθενής που πέφτει και κτυπά το κεφάλι του είναι συχνό πρόβλημα. Σε μία μελέτη ποσοστό 42% ασθενών με ήπια κρανιοκεφαλική κάκωση είχαν νομικά αυξημένα επίπεδα οινοπνεύματος. Η νευροαπεικόνιση όλων αυτών των ασθενών είναι δύσκολη και δαπανηρή.
Ο κίνδυνος πάντως που υπάρχει είναι να αποδοθεί η μεταβολή του επιπέδου συνείδησης μόνο στο οινόπνευμα. Σε πολλά κέντρα, η παρακολούθηση προτιμάται από την νευροαπεικόνιση, αν και οι κλινικοί παράμετροι και η νευρολογική εξέταση δεν συμβάλλουν στην ανακάλυψη ενδοκρανιακής βλάβης. Από την άλλη πλευρά καμία προοπτική μελέτη δεν έδειξε καλύτερη έκβαση λόγω νευροαπεικόνισης. Πάντως και αυτή η ομάδα ασθενών χρειάζεται αυξημένη ευαισθησία.

Διαγνωστικές Δοκιμασίες στις Ήπιες Κρανιοκεφαλικές Κακώσεις

Εργαστηριακές Εξετάσεις

Γενικά, εργαστηριακές εξετάσεις έχουν μικρή αξία σε ασθενείς με ήπια κρανιοκεφαλική κάκωση. Εάν χρειάζεται κάποια εξέταση αίματος, αυτή πρέπει να είναι μέτρηση γλυκόζης, ιδιαίτερα όταν υπάρχει μεταβολή του επιπέδου συνείδησης. Ο ασθενής με κρανιοκεφαλικό τραύμα δεν ωφελείται από την γενική αίματος, εκτός εάν υπάρχει αναιμία. Επίσης τα αιμοπετάλια μπορούν να πέσουν λόγω διάχυτης ενδαγγειακής πήξης, αλλ’ αυτό δεν συμβαίνει στον ασθενή με εγρήγορση. Η μέτρηση ηλεκτρολυτών είναι επίσης χωρίς σημασία.

Έλεγχος Πηκτικότητας

Στους περισσότερους ασθενείς με ήπια κρανιοκεφαλική κάκωση, ο έλεγχος πηκτικότητας είναι μη απαραίτητος. Σε ασθενείς με Σκορ Γλασκώβης > 12 η ανάπτυξη διάχυτης ενδαγγειακής πήξης είναι μηδαμινή. Μόνο ασθενείς με ηπατοπάθεια και λήψη αντιπηκτικών χρειάζονται έλεγχο με PT, PTT,INR.

Επίπεδα Οινοπνεύματος

Η συσχέτιση μεταξύ οινοπνεύματος και τραύματος είναι αποδεδειγμένη, αφού περίπου 50% των τραυματιών που εισάγονται σε νοσοκομείο έχουν ανιχνεύσιμα επίπεδα οινοπνεύματος. Η μέτρηση πάντως των επιπέδων οινοπνεύματος αίματος μπορεί να βοηθήσει σε μία πιο επιθετική αντιμετώπιση. Ένας ασθενής με Σκορ Γλασκώβης <15 200mg="" dl="" p="">

Έλεγχος για Ρινόρροια ΕΝΥ

Ρινόρροια από ΕΝΥ είναι δύσκολο να διακριθεί από μια λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού. Το σημείο της στεφάνης, όπου αίμα συγκεντρώνεται στο κέντρο και μία διαυγής στεφάνη στην περιφέρεια, εμφανίζεται και στην ρήξη της σκληράς μήνιγγας και στην ρινορραγία. Σε ασθενείς με διαυγή ρινόρροια η μέτρηση γλυκόζης θα διακρίνει το ΕΝΥ (γλυκόζη ΕΝΥ=2/3 γλυκόζης ορρού) από την ρινική βλέννα (γλυκόζη απούσα). Ορθό είναι αυτή ή μέτρηση να γίνει στο εργαστήριο.

Ακτινογραφία Κρανίου

Αν και η ακτινογραφία κρανίου είναι εύκολη και φθηνή, πολλές μελέτες δείχνουν ότι αυτή η εξέταση είναι χαμηλής ευαισθησίας και εξειδίκευσης για ενδοκράνια βλάβη. Παρά το ότι ένα κάταγμα κρανίου αυξάνει την πιθανότητα ενδοκράνιας βλάβης κατά 2-200 φορές, μέχρις και 79% των ενδοκρανιακών βλαβών δεν σχετίζεται με κάταγμα κρανίου. Στην μελέτη του Masters βρέθηκε ότι 91% των ασθενών με κάταγμα κρανίου δεν είχε ενδοκράνια βλάβη, ενώ 51% των ασθενών με ενδοκράνια βλάβη δεν είχαν κάταγμα κρανίου. Ακτινογραφίες κρανίου δεν ενδείκνυνται σε ασθενείς με κίνδυνο, αντιθέτως αξονική τομογραφία εγκεφάλου με οστικά παράθυρα είναι η επιλογή. Εξαίρεση αποτελεί το παιδί < 2 ετών με βρεγματικό τραύμα, όπου ακτινογραφία κρανίου (4 λήψεις, ΟΠ, ΑΡ, ΔΕ, Townes) είναι επαρκής.
Μερικοί γιατροί παραγγέλουν ακτινογραφίες κρανίου σε παιδιά με υποψία κακοποίησης. Σε τέτοια περίπτωση, κακοποιημένα παιδιά έχουν βρεθεί να έχουν πολλαπλά κατάγματα (30.8% έναντι 9.5%, ρ=0.0036), αμφοτερόπλευρα κατάγματα(18% έναντι 3.2%, ρ=0.0395) και κατάγματα που διασταυρούνται με ραφές (25% έναντι 9.5%, ρ=0.0264) σε σχέση με παιδιά που τραυματίζονται τυχαία.

Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου

Η αξονική τομογραφία εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και ειδική για την αναγνώριση καταγμάτων, θλάσεων, υπαραχνοειδών, επισκληριδίων και υποσκληριδίων αιματωμάτων. Τρεχόντως είναι η εξέταση επιλογής για κρανιοκεφαλικές κακώσεις αυξημένου κινδύνου επιπλοκών. Μία αξονική τομογραφία μπορεί να προσδιορίσει προσωπικά κατάγματα και βοηθά στην εκτίμηση κακώσεων αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης. Μειονέκτημα της αξονικής τομογραφίας είναι η μειωμένη ευαισθησία στην διάγνωση καταγμάτων βάσεως κρανίου και παρεγχυματικής βλάβης κοντά στην βάση του εγκεφάλου. Επίσης το δυνητικά αιμοδυναμικά ασταθές άτομο πρέπει να παρακολουθείται στενά για πιθανή επιδείνωση. Σε μερικά κέντρα τραύματος ο αξονικός τομογράφος καλείται ¨γύρος του θανάτου”. Ένας ασθενής νευρολογικά ακέραιος με φυσιολογικό επίπεδο συνείδησης και φυσιολογική αξονική τομογραφία σχεδόν ποτέ δεν σχετίζεται με καθυστερημένη νευροχειρουργική καταστροφή. Έτσι, ένας ασθενής με φυσιολογική αξονική τομογραφία εγκεφάλου και φυσιολογική νευρολογική εξέταση μπορεί να λάβει εξιτήριο και να μην παραμείνει για παρακολούθηση.

Μαγνητική Τομογραφία

Αν και η αξονική τομογραφία παραμένει το χρυσό στάνταρντ στην οξεία μετατραυματική νευροαπεικόνιση, η μαγνητική τομογραφία είναι πιο ευαίσθητη για βλάβες του στελέχους, διάχυτη αξονική βλάβη και μη αιμορραγική παθολογία. Η αξία της καθίσταται πιο σαφής αρκετές μέρες μετά το ατύχημα, οπότε η μαγνητική τομογραφία ξεπερνάει την αξονική στην αναγνώριση όλων των τραυματικών βλαβών εκτός των καταγμάτων. Πάντως η μαγνητική τομογραφία έχει επίσης πλεονέκτημα σε ασθενείς με ήπια κρανιοκεφαλική κάκωση και μεταδιασεισικό σύνδρομο. Μειονέκτημα της μεθόδου είναι το υψηλό κόστος, η μειωμένη διαθεσιμότητα και το ότι ορισμένες συσκευές παρακολούθησης δεν μπορούν να βρίσκονται κοντά στον τομογράφο.

Άλλες Διαγνωστικές Εξετάσεις

Ανωμαλίες στα ακουστικά προκλητά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους (BAEPs) παρατηρούνται στην ήπια κρανιοκεφαλική κάκωση, μέχρι και 6 εβδομάδες μετά τον τραυματισμό, βεβαιώνοντας την ύπαρξη αλλοιώσεων στον φλοιό και το εγκεφαλικό στέλεχος, αλλά χωρίς να υπάρχει συσχέτιση με την πρόγνωση. Η εξέταση SPECT (αξονική τομογραφία εκπομπής φωτονίων) μπορεί να αναγνωρίζει οίδημα που δεν φαίνεται στο CT ή MRI, χωρίς όμως αυτό να έχει κλινική σημασία. Η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (ΡΕΤ) είναι πιο ευαίσθητη στην αναγνώριση υποκλινικής εγκεφαλικής βλάβης απ’ ότι το MRI. Νευροψυχολογικές μελέτες με την εκτίμηση της προσοχής, χρόνου αντίδρασης και επεξεργασίας πληροφοριών δείχνουν ανωμαλίες άμεσα μετατραυματικά και έως 6 μήνες μετά.

Ήπιες Κρανιοκεφαλικές Κακώσεις σε Βρέφη και Παιδιά

Η πλειοψηφία των κρανιοκεφαλικών κακώσεων σε βρέφη και παιδιά είναι αποτέλεσμα πτώσεων από μικρό ύψος, δηλαδή καρέκλες, τραπέζια, πολυθρόνες. Σε μία μελέτη το 50% των επισκληριδίων αιματωμάτων συνέβη από πτώσεις < 1.5m. Σε μία άλλη μελέτη, 24% των κακώσεων κεφαλής συνέβη λόγω παιδικής κακοποίησης. Οι ακτινογραφίες κρανίου έχουν χαμηλή ευαισθησία και εξειδίκευση για την ανίχνευση ενδοκρανιακών βλαβών. Η συχνότητα ενδοκρανιακής βλάβης σε παιδιά νευρολογικώς φυσιολογικά μετά από απώλεια συνείδησης είναι 0-7%. Οι κλινικοί παράμετροι δεν έχουν καλή συσχέτιση με την πρόγνωση ενδοκρανιακής βλάβης, γι’ αυτό αρκετά κέντρα προχωρούν σε διενέργεια CT εγκεφάλου και επί φυσιολογικού αποτελέσματος μη εισαγωγής του παιδιού. Πάντως, άλλα κέντρα δεν εκτελούν CT εγκεφάλου σε παιδιά με ήπια κρανιοκεφαλική κάκωση, διότι η πιθανότητα ενδοκρανίου βλάβης και νευροχειρουργικής παρέμβασης είναι μικρή (0.3%). Σε μία τρίτη μελέτη με 883 βρέφη και παιδιά CT εγκεφάλου με ευρήματα υπήρχαν στις πιο κάτω καταστάσεις: εστιακά νευρολογικά σημεία, επιδείνωση ή επιμονή συμπτωμάτων σχετιζομένων με κρανιοκεφαλική κάκωση, ένδειξη καταγμάτων βάσεως κρανίου ή εμπιεσμάτων, διατιτραίνουσες κακώσεις και διαταραχές αιμόστασης. Τα βρέφη είναι πιο δύσκολο να εκτιμηθούν. Η ύπαρξη αιμορραγιών αμφιβληστροειδούς σημαίνει κακοποίηση. Η μεγαλύτερη συχνότητα ενδοκρανιακών βλαβών ευρίσκεται σε βρέφη < 12 μηνών, γι’ αυτό ενδείκνυται επιθετική πολιτική νευροαπεικόνισης σε αυτή την κατηγορία ασθενών, αφού δεν παρατηρείται σε ποσοστό 58%, απώλεια συνείδησης, ναυτία, σπασμοί). Σε άλλη μελέτη τέλος βρέθηκε ότι παιδιά που έπεσαν από ύψος < 1.5m, δεν είχαν τραύμα κεφαλής εξωτερικό και είχαν φυσιολογική νευρολογική εξέταση, είχαν πιθανότητα ενδοκρανιακής βλάβης 0%.

Σύνδρομα σχετιζόμενα με ήπιες κρανιοκεφαλικές κακώσεις

Μεταδιασεισικό Σύνδρομο

Το μεταδιασεισικό σύνδρομο αφορά ένα σύνολο συμπτωμάτων που παρουσιάζουν αρκετοί ασθενείς μετά από ήπια κρανιοκεφαλική κάκωση. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι σωματικά (πονοκέφαλος, αϋπνία/υπνηλία, ζάλη/ίλιγγος, ναυτία, κόπωση, δυσανεξία στο φως/ήχο), γνωστικά (διαταραχή προσοχής, συγκέντρωσης, μνήμης) και συναισθηματικά (ευερεθιστότης, άγχος, κατάθλιψη). Περίπου 30% των ασθενών με ήπια κρανιοκεφαλική κάκωση θα έχουν συμπτώματα 3 μήνες μετά το ατύχημα, ένα 15% θα έχουν συμπτώματα 1 χρόνο μετά. Σε μία προοπτική μελέτη 587 ασθενών με ήπια κρανιοκεφαλική κάκωση και φυσιολογική αξονική τομογραφία εγκεφάλου που είχαν εισαχθεί σε νοσοκομείο, το 67% παραπονέθηκε για τουλάχιστον ένα σύμπτωμα και 17% είχαν πολλά συμπτώματα κατά την έξοδο τους. Όπως προκύπτει νέοι, δραστήριοι άνδρες είναι σε μικρότερο κίνδυνο να αναπτύξουν μεταδιασεισικό σύνδρομο, ενώ γυναίκες > 55 ετών ή ασθενείς με παρατεταμένη μετατραυματική αμνησία έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Παρά την προκύπτουσα συμφωνία στο ότι σωματικά και γνωστικά ελλείμματα είναι αποτέλεσμα ήπιας κρανιοκεφαλικής κάκωσης, η φυσιογένεση σε σχέση με την ψυχογένεση των συμπτωμάτων είναι ακόμη υπό συζήτηση, ιδιαίτερα επί επιμονής των συμπτωμάτων για > 3 μήνες. Ασθενείς με συμπτώματα που επιμένουν για > 1 χρόνο θεωρούνται ότι έχουν επίμονο μεταδιασεισικό σύνδρομο.

Διάσειση και σύνδρομο δεύτερης κάκωσης

Το σύνδρομο δεύτερης κάκωσης αναφέρεται στην συσσωρευτική νευροανατομική βλάβη που υφίσταται ο εγκέφαλος όταν τραυματίζεται μια δεύτερη φορά και πριν αναρρώσει πλήρως από ένα αρχικό τραυματισμό. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να προκαλέσει μόνιμη ανικανότητα ή θάνατο από κακόηθες και μη αναστρέψιμο εγκεφαλικό οίδημα. Οι περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την διάσειση και το σύνδρομο δεύτερης κάκωσης έχουν προέλθει από αθλητικούς τραυματισμούς. Η διάσειση είναι συχνή στους ποδοσφαιριστές και τους πυγμάχους. Οδηγίες για την αντιμετώπιση των ασθενών με διάσειση παρέχονται στον Πίνακα 4.

Πίνακας 4. Οδηγίες για την αντιμετώπιση ασθενών με διάσειση

Διάσειση 1ου βαθμού: Σύγχυση, αλλά όχι αμνησία ή απώλεια συνείδησης
 • Διακοπή δραστηριότητος (άθλημα) και παρακολούθηση. Όταν ο ασθενής επιστρέφει στα βασικά, βάλε τον ασθενή να κάνει ασκήσεις. Εάν ο ασθενής παραμένει ασυμπτωματικός, τότε ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει σε πλήρη δραστηριότητα.
 • Δύο διασείσεις 1ου βαθμού σε μία μέρα: Καμία φυσική δραστηριότητα δεν επιτρέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας.
 • Τρεις διασείσεις 1ου βαθμού σε περίοδο τριών μηνών: Καμία φυσική δραστηριότητα που θέτει τον ασθενή σε κίνδυνο κρανιοκεφαλικής κάκωσης για 3 μήνες.
Διάσειση 2ου βαθμού: Σύγχυση και αμνησία, αλλά όχι απώλεια συνείδησης
 • Διακοπή κάθε δραστηριότητας που θέτει τον ασθενή σε κίνδυνο κρανιοκεφαλικής κάκωσης για το υπόλοιπο της ημέρας.
 • Επανεξέταση σε 24 ώρες.
 • Καμία δραστηριότητα που θέτει τον ασθενή σε κίνδυνο για μία εβδομάδα.
 • Δύο διασείσεις 2ου βαθμού σε περίοδο 3 μηνών: Καμία δραστηριότητα που θέτει τον ασθενή σε κίνδυνο για 3 μήνες.
Διάσειση 3ου βαθμού: Απώλεια συνείδησης
 • Μεταφορά σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για εκτίμηση και αξονική τομογραφία.
 • Εάν ο ασθενής παραμείνει ελεύθερος συμπτωμάτων για 2 εβδομάδες, τότε μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά από 30 ημέρες.
 • Δύο διασείσεις 3ου βαθμού σε περίοδο 3 μηνών: Καμία δραστηριότητα που θέτει τον ασθενή σε κίνδυνο κρανιοκεφαλικής κάκωσης για 3 μήνες.

Παρεμβάσεις

Οι περισσότεροι ασθενείς με ήπια κρανιοκεφαλική κάκωση δεν χρειάζονται επείγουσες παρεμβάσεις. Πάντως, ο γιατρός που ασχολείται με επείγοντα περιστατικά θα πρέπει να δράσει ταχέως σε ιδιαίτερες ομάδες ασθενών. Μία τέτοια ομάδα είναι οι αιμορροφιλικοί (Σοβαρή έλλειψη Παραγόντων VIII ή IX.). Κανένας ασθενής που έλαβε τους παράγοντες που έλειπαν εντός 6 ωρών από τον τραυματισμό δεν παρουσίασε ενδοκράνιο αιμορραγία, ενώ 7/21 ασθενείς που δεν έλαβαν τους σχετικούς παράγοντες εμφάνισε ενδοκράνια αιμορραγία. Έτσι, αυτή η μελέτη δείχνει την ανάγκη για έγκαιρη χορήγηση των ελλειπόντων παραγόντων. Μερικές φορές, τραύμα στην κεφαλή μπορεί να προκαλέσει σημαντική εξωτερική αιμορραγία, η οποία μπορεί να αντιμετωπισθεί είτε με άμεση πίεση είτε με ελαστική περίδεση είτε με συνεχή ραφή.

Εξιτήριο

Σε πολλές περιπτώσεις, η έξοδος του ασθενούς εξαρτάται από την αξονική τομογραφία ή από διαδοχικές φυσικές εξετάσεις. Ασθενείς που δεν βελτιώνονται με τις διαδοχικές εξετάσεις, χρειάζονται νευροαπεικόνιση.
Θετική Αξονική Τομογραφία
Η πλειοψηφία των ασθενών με ήπια κρανιοκεφαλική κάκωση και θετική αξονική τομογραφία εγκεφάλου δεν χρειάζονται νευροχειρουργική επέμβαση. Πάντως, όταν η αξονική τομογραφία αναδεικνύει μία ενδοκρανιακή βλάβη ή ένα ανοικτό ή συμπιεστικό ή κάταγμα βάσεως κρανίου τότε απαιτείται νευροχειρουργική εκτίμηση. Η εισαγωγή σε νοσοκομείο προσδιορίζεται από τον τύπο της βλάβης, συνοδές τυχόν παθήσεις και την κοινωνική κατάσταση του ασθενούς. Οι περισσότεροι ασθενείς με απλά κατάγματα κρανίου, ουδεμία ενδοκρανιακή βλάβη στην αξονική τομογραφία, φυσιολογική νευρολογική εξέταση και υπεύθυνο άτομο δίπλα τους μπορούν να αντιμετωπισθούν σπίτι τους. Αυτή η πρακτική μπορεί να εφαρμοσθεί και σε βρέφη και παιδιά, που δεν είναι θύματα παιδικής κακοποίησης.

Αρνητική Αξονική Τομογραφία

Όταν η αξονική τομογραφία είναι αρνητική για οξεία παθολογία και ο ασθενής νευρολογικά ακέραιος και με φυσιολογική διανοητική κατάσταση, τότε μπορεί να μείνει στο σπίτι του με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κάποιος αξιόπιστος ενήλικας μαζί του. Αν και η ασφάλεια της τακτικής αυτής έχει αποδειχθεί, εν τούτοις σε μία μελέτη των Levitt et al προέκυψε ότι το 23% των ασθενών δεν μπορούσαν να θυμηθούν τις οδηγίες που τους εδόθησαν, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να χορηγούνται γραπτές οδη γίες και επεξηγήσεις σε συνοδό. Ένδειξη για εισαγωγή σε νοσοκομείο όταν είναι φυσιολογική η αξονική τομογραφία είναι: παθολογική διανοητική κατάσταση ή νευρολογική εξέταση, επίμονοι έμετοι, λήψη οινοπνεύματος ή τοξικών άλλων ουσιών, έλλειψη ικανού συνοδού και υποψία οικιακής βίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ο στόχος οιουδήποτε σχήματος αντιμετώπισης είναι απλός: Παροχή έγκαιρης και πλήρους ιατρικής φροντίδας, ελαχιστοποίηση νοσηρότητας και θνητότητας και καλή χρήση χρημάτων και δυνατοτήτων. Ενώ πολλοί ασθενείς εμπίπτουν στην κατηγορία χαμηλού κινδύνου (όχι ανάγκη για αξονική) και άλλοι εμπίπτουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (ανάγκη για αξονική), ένας μεγάλος αριθμός ασθενών έχει διφορούμενες ενδείξεις για αξονική τομογραφία. Επί τη βάσει της καλύτερης υπάρχουσας μαρτυρίας, ασθενείς με κρανιοκεφαλική κάκωση χωρίς απώλεια συνείδησης ή μετατραυματική αμνησία και που είναι νευρολογικά ακέραιοι δεν χρειάζονται αξονική τομογραφία εγκεφάλου και μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους. Όλοι οι ασθενείς που εμφανίζουν ιστορικό απώλειας συνείδησης και Σκορ Γλασκώβης 15 χρειάζονται αξονική τομογραφία ή διαδοχικές εκτιμήσεις. Όσοι αναπτύσσουν ευρήματα υψηλού κινδύνου, όπως μείωση επιπέδου συνείδησης, επιδεινούμενη κεφαλαλγία ή έμετο όλοι οφείλουν να υποβληθούν σε αξονική τομογραφία. Ο ασθενής με λήψη τοξικών ουσιών χρειάζεται ενωρίς αξονική τομογραφία και επανειλημμένες εξετάσεις. Το κατά πόσον οι διαδοχικές εξετάσεις μπορούν να αντικαταστήσουν την αξονική τομογραφία εγκεφάλου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως ηλικία, διαταραχές πηκτικότητας, νευρολογική εξέταση. Κανένας συνδυασμός κλινικών κριτηρίων δεν έχει δημιουργηθεί που να αναγνωρίζονται όλοι οι ασθενείς με νευροχειρουργικά σημαντικές βλάβες. Όλοι οι ασθενείς με κρανιοκεφαλική κάκωση, ανεξαρτήτως ιστορικού απώλειας συνείδησης, χρειάζονται σωστή πληροφόρηση για τα μεταδιασεισικά συμπτώματα, υπό μορφή γραπτών οδηγιών με την ανάγκη για επανεκτίμηση να γίνεται σαφής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΗΠΙΑ ΚΡΑΝΙΟΚΕΦΑΛΙΚΗ ΚΑΚΩΣΗ

Εσύ ή ο συγγενής σου έχει υποστεί κρανιοκεφαλική κάκωση. Ευτυχώς δεν υπάρχει ένδειξη ότι υπάρχει σοβαρή βλάβη. Αλλά, υπάρχει πιθανότητα να έχεις «κτυπήσει» τον εγκέφαλο σου και έτσι θα χρειασθεί κάποια περίοδος έως ότου αισθανθείς απολύτως καλά. Τις επόμενες ημέρες μπορεί να αισθανθείς άποια από τα πιο κάτω συμπτώματα:

 • ήπιο πονοκέφαλο
 • δυσκολία συγκέντρωσης
 • διακυμάνσεις συναισθημάτων
 • αϋπνία
 • ήπια ναυτία

Αυτά τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν σε μερικές ημέρες, είναι όμως σημαντικό για σένα να ξεκουραστείς και να αποφύγεις το στρες. Απόφυγε να πίνεις οινοπνευματώδη ή φάρμακα που προκαλούν υπνηλία, όπως ναρκωτικά ή μερικά αντιισταμινικά. Είναι επίσης σημαντικό να επικοινωνείς με τον γιατρό σου και να τον ενημερώνεις σχετικά. Θα πρέπει να επιστρέψεις αμέσως σε νοσοκομείο εάν εμφανιστεί κάποιο από τα πιο κάτω συμπτώματα:

 • Σοβαρός ή επιδεινούμενος πονοκέφαλος
 • Σύγχυση ή μη σωστή δράση
 • Σοβαρή υπνηλία ή δυσκολία αφύπνισης
 • Σπασμοί
 • Επανειλημμένοι έμετοι
 • Απώλεια ισορροπίας ή πτώση
 • Διαταραχές όρασης ή διπλωπία
 • Αδυναμία άνω ή κάτω άκρου

Θυμήσου ότι τα πιο πάνω ισχύουν για όλες τις ώρες του 24ώρου!

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Klassen T.P., Reed M.H., Stiell Ig, et al: Variation in utilisation of computed tomography scanning for the investigation of minor head trauma in children. A Canadian experience: Ann Emerg Med 2000: 7 (7):739-744
 2. Thorman DiGuerrero J.: Trends in hospitalization associated with traumatic brain injury. JAMA 1999: 950-957