Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ο Τζέρι Σκλαβούνος, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας του Κεμπέκ, εξηγεί πως λύσανε τα προβλήματα του Συστήματος Υγείας στο Καναδά. Επίσης αναλύει την σπουδαιότητα της διαβαθμισμένης περίθαλψης και της οικιακής φροντίδας για τους ηλικιωμένους που παγκοσμίως είναι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού.

Πηγή: www.iatronet.gr