Αιμορροϊδοπάθεια

Νεώτερα δεδομένα αντιμετώπισης της αιμορροϊδοπάθειας

Σταύρος Καρακόζης , MD

Γενικός Χειρουργός

Τι είναι οι αιμορροΐδες

Οι αιμορροΐδες είναι διακριτές διογκώσεις αγγειακού ιστού στην περιοχή του πρωκτού. Η ακριβής αιτιολογία της νόσου των αιμορροΐδων δεν έχει ακόμη πλήρως αποσαφηνιστεί. Διάφορες θεωρίες έχουν υποστηριχθεί για την αιτιολογία και παθογένεσή τους. Για πολλά χρόνια οι αιμορροΐδες θεωρούνταν ως οι κιρσοί του αιμορροϊδικού πλέγματος, αλλά σήμερα αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια υπεραπλούστευση. Η θεωρία αυτή δεν μπορεί να εξηγήσει το γεγονός ότι οι αιμορροΐδες παρουσιάζονται συχνά σε μία μόνο θέση και πιο συχνά στη δεξιά προσθιοπλάγια (θέση 11). Παραλλαγή αυτής της θεωρίας είναι ότι οι αιμορροΐδες αποτελούν μάζες διατεταμένων φλεβιδίων με άφθονες αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες του πρωκτικού βλεννογόνου, οι οποίες δημιουργούν ένα είδος «σηραγγώδους σώματος του ορθού». Η θεωρία αυτή της αγγειακής υπερπλασίας απορρίφθηκε μετά από ιστολογική εξέταση πολλών δειγμάτων αιμορροϊδικού ιστού που δεν έδειξε κανένα ίχνος υπερπλασίας, ούτε διαφορά από πτωματικά δείγματα ανθρώπων χωρίς αιμορροϊδοπάθεια.

Η σύγχρονη και πιο αποδεκτή θεωρία των «αγγειακών προσκεφαλαίων» περιγράφει τις αιμορροΐδες ως διακριτές μάζες πάχυνσης του υποβλενογονίου με περιεχόμενο αγγεία, λείες μυικές ίνες και ελαστικό συνδετικό ιστό. Οι αιμορροΐδες είναι η μετακίνηση προς τα κάτω και έξωθεν του πρωκτού αυτών των αγγειακών προσκεφαλαίων. Επειδή αυτά τα αγγειακά προσκεφάλαια παρατηρούνται σε όλους τους ανθρώπους, ο όρος αιμορροΐδες χρησιμοποιείται μόνο όταν υπάρχουν συμπτώματα ή όταν αυτά έχουν μετακινηθεί προς τα κάτω. Η φυσιολογική τους θέση είναι σταθερή: αριστερή πλαγία, δεξιά προσθιοπλάγια και δεξιά οπισθοπλάγια θέση (δηλαδή, ώρα 3, 7, και 11 με τον ασθενή σε θέση γυναικολογική). Το φλεβικό δίκτυο του πρωκτού παροχετεύει το αίμα δια της πυλαίας και δια της έσω λαγονίου φλεβός με σημείο επικοινωνίας αυτών την οδοντωτή γραμμή.

Το έσω αιμορροϊδικό πλέγμα είναι τα υποβλεννογόνια αγγεία άνωθεν της οδοντωτής γραμμής και παροχετεύουν στην κάτω μεσεντέριο φλέβα και από εκεί στην πυλαία κυκλοφορία. Ενδεχόμενη πυλαία υπέρταση προκαλεί διόγκωση του έσω αιμορροϊδικού πλέγματος. Τα αγγεία κάτωθεν της οδοντωτής γραμμής αποτελούν το έξω αιμορροϊδικό πλέγμα που παροχετεύουν το αίμα στα μέσα και τα κάτω αιμορροϊδικά αγγεία και διαμέσου της έσω λαγονίου φλεβός στη συστηματική κυκλοφορία. Αυξημένη φλεβική πίεση, πυλαία ή συστηματική, μπορεί να οδηγήσει σε διόγκωση των αιμορροϊδικών πλεγμάτων. Οι συχνότερες ηλικίες που εμφανίζουν συμπτώματα αιμορροϊδοπάθειας είναι μεταξύ των 45 και 65 ετών. Πολύ σπάνια θα παρουσιαστεί ασθενής νεώτερος των 20 ετών με αιμορροϊδοπάθεια. Συνήθως οι αιμορροΐδες συνυπάρχουν με διαταραχές των κενώσεων, όπως σκληρές και ογκώδεις κενώσεις ή τεινεσμός από διαρροϊκές κενώσεις. Αυτές οι καταστάσεις δημιουργούν επανειλημμένα αυξημένες πιέσεις στην περιοχή του πρωκτού και έχουν σαν συνέπεια την καταστροφή του στηρικτικού συνδετικού ιστού και την πρόπτωση των αγγειακών προσκεφαλαίων. Άλλοι προδιαθεσικοί παράγοντες εμφάνισης ή και επιδείνωσης των αιμορροΐδων είναι η κληρονομικότητα, η ορθοστασία, η απουσία φλεβικών βαλβίδων στα αιμορροϊδικά πλέγματα και η αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση. Η εγκυμοσύνη προδιαθέτει επίσης στη νόσο των αιμορροΐδων, είτε με την αυξημένη πίεση , είτε με τις αυξημένες κυκλοφορούσες ορμόνες8. Ασθενής με συνύπαρξη διάρροιας και αιμορροΐδων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή και να αποκλειστεί πιθανή συνυπάρχουσα φλεγμονώδης νόσος του εντέρου.

Οι εξωτερικές αιμορροΐδες βρίσκονται κάτωθεν της οδοντωτής γραμμής και καλύπτονται από πολύστοιβο πλακώδες επιθήλιο. Συνήθως δεν ενδείκνυται κάποιος θεραπευτικός χειρισμός εκτός από την περίπτωση της οξείας θρόμβωσης που προκαλεί έντονο πόνο.

Οι εσωτερικές αιμορροΐδες είναι ο διογκωμένος υποβλεννογόνιος αγγειακός ιστός άνωθεν της οδοντωτής γραμμής και καλύπτεται από μεταβατικό και κυλινδρικό επιθήλιο.

Διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες - στάδια:

 • Στάδιο Α ή 1ου βαθμού: οι εσωτερικές αιμορροΐδες που προβάλλουν στον αυλό του πρωκτού και προκαλούν ανώδυνη αιμορραγία.
 • Στάδιο Β ή 2ου βαθμού: οι εσωτερικές αιμορροΐδες που προπίπτουν κατά τη διάρκεια της κένωσης και ανατάσσονται αυτόματα.
 • Στάδιο Γ ή 3ου βαθμού: οι εσωτερικές αιμορροΐδες που προβάλλουν προς τα έξω αυτόματα ή κατά την κένωση και χρειάζονται δακτυλική ανάταξη, και
 • Στάδιο Δ ή 4ου βαθμού: οι εσωτερικές αιμορροΐδες που προπίπτουν μονίμως προς τα έξω και δεν ανατάσσονται παρά την προσπάθεια του ασθενούς.

Περισφιγμένες και γαγγραινώδεις αιμορροΐδες παρουσιάζονται όταν συνυπάρχει οίδημα και σπασμός του σφιγκτήρα με αποτέλεσμα την προοδευτική νέκρωση του προπίπτοντος ιστού. Οι εσωτερικές αιμορροΐδες συνήθως παρουσιάζονται με ανώδυνη ερυθρά αιμορραγία στο τέλος της κένωσης. Άλλα συμπτώματα είναι η έκκριση βλέννης, ο κνησμός και η εμφάνιση αναιμίας. Η παρουσία πόνου συνήθως υποδηλώνει άλλη συνυπάρχουσα πάθηση.

Αιμορροϊδοπάθεια : Διαφοροδιάγνωση

Η διαφοροδιάγνωση της αιμορροϊδοπάθειας περιλαμβάνει όλες τις άλλες παθήσεις του πρωκτού, όπως η ραγάδα του δακτυλίου, το περιεδρικό απόστημα και συρίγγιο, η πρόπτωση του ορθού, οι πολύποδες του ορθού, το μελάνωμα, ο καρκίνος, κλπ, καθώς και συστηματικές παθήσεις, όπως ηπατοπάθειες με πυλαία υπέρταση, αιμορραγική διάθεση, φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου, κλπ.

Αιμορροϊδοπάθεια : Θεραπεία

Η μη χειρουργική θεραπεία της αιμορροϊδοπάθειας συνίστάται στα στάδια Α και Β. Η κατανάλωση πολλών φρούτων, λαχανικών και γενικά η διατροφή με πολλές φυτικές ίνες  και η λήψη πολλών υγρών ανακουφίζουν από τα ενοχλήματα σε συνδυασμό με τοπική αντιφλεγμονώδη και αναλγητική αγωγή. Επιπλέον φαρμακευτικά σκευάσματα ενισχυτικά των φλεβών παρέχουν κάποια προσωρινή ανακούφιση.

Η κλασική χειρουργική αντιμετώπιση των αιμορροΐδων περιλαμβάνει την εκτομή των αιμορροϊδικών όζων. Είναι η γνωστή εγχείρηση κατά Milligan- Morgan, με την οποία αφαιρούνται οι αιμορροΐδες μαζί με τμήμα του πλούσιου σε νευρικές απολήξεις του πόνου και γι’αυτό εξαιρετικά ευαίσθητου πρωκτοδέρματος. Η επέμβαση αυτή έχει άριστα αποτελέσματα αλλά συχνά συνοδεύεται με επώδυνη και μακροχρόνια ανάρρωση.

Παλαιότερα δοκιμάστηκε η τεχνική της διαστολής του πρωκτού, ως μέθοδος αντιμετώπισης των αιμορροΐδων (τεχνική Lord)15. Η μέθοδος αυτή έχει διεθνώς εγκαταλειφθεί λόγω των απρόβλεπτων αποτελεσμάτων της σε σχέση με την πρόκληση ακράτειας κενώσεων μετεγχειρητικά και των συχνών υποτροπών της νόσου. Άλλες εγχειρητικές τεχνικές αντιμετώπισης των αιμορροΐδων περιλαμβάνουν την περίδεση με χρήση ελαστικών δακτυλίων, τη σκληροθεραπεία και τη χρήση νεώτερων μορφών ενέργειας, όπως το laser, η φωτοπηξία με υπέρυθρη ακτινοβολία, η κρυοθεραπεία, το ψαλίδι υπερήχων και λοιπά. Οι μέθοδοι αυτές έχουν περιορισμένη χρήση επειδή δεν έχουν τεκμηριωμένα καλύτερα αποτελέσματα από την κλασική θεραπεία κατά Milligan-Morgan. Τα τελευταία χρόνια οι χειρουργοί διαθέτουν πιο ανώδυνες τεχνικές αντιμετώπισης της αιμορροϊδοπάθειας.

Η συχνότερα χρησιμοποιούμενη από τις νεώτερες μεθόδους είναι η τεχνική Longo η οποία παρουσιάστηκε το 1998 και ονομάστηκε έτσι από το χειρουργό, που την επινόησε. Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι η μετεγχειρητική ανάρρωση είναι ταχεία και ουσιαστικά ανώδυνη . Κατά την επέμβαση οι χειρουργικοί χειρισμοί γίνονται με ένα κυκλικό αναστομωτήρα εντός του ορθού, περίπου 3-4 εκατοστά έσωθεν των σφιγκτήρων. Με αυτόν τον τρόπο απολινώνονται τα αιμορροϊδικά αγγεία και επιπλέον ανατάσσονται οι προπίπτουσες αιμορροΐδες στη φυσιολογική τους θέση. Η όλη επέμβαση πραγματοποιείται σε ανατομική περιοχή που νευρώνεται από το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Επειδή στην περιοχή δεν υπάρχουν σωματικά νεύρα το μετεγχειρητικό άλγος είναι μηδαμινό. Η εγχειρητική αυτή τεχνική γίνεται με τοπική, περιοχική ή και γενική αναισθησία και διαρκεί λιγότερο από 20 λεπτά.

Τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες με μακρό χρόνο παρακολούθησης, συγκρίνουν την τεχνική LONGO με τις άλλες χειρουργικές τεχνικές αιμορροϊδεκτομής. Οι μελέτες αυτές αποδεικνύουν ότι τα αποτελέσματα της νέας μεθόδου είναι εφάμιλλα της «κλασσικής» αιμορροϊδεκτομής κατά Milligan-Morgan, τόσο στην ίαση της νόσου όσο και στη συχνότητα υποτροπών, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνει σαφή μείωση του μετεγχειρητικού άλγους και της διάρκειας της εγχείρησης καθώς και ταχύτερη επιστροφή του ασθενούς στις δραστηριότητές του . Η νέα αυτή «ανώδυνη» θεραπεία της αιμορροϊδικής νόσου απαλλάσσει τους ασθενείς από το φόβο της εγχείρησης και κυρίως από την κακουχία της μετεγχειρητικής ανάρρωσης της αιμορροϊδεκτομής, και ενδείκνυται σε περιπτώσεις με μεγάλες, προπίπτουσες αιμορροΐδες σταδίου 3 και 4.

Τέλος υπό επιστημονική αξιολόγηση βρίσκεται και μία άλλη νεώτερη «ανώδυνη» εγχειρητική θεραπεία της αιμορροϊδοπάθειας: η απολίνωση των αιμορροϊδικών αρτηριών με συσκευή Doppler υπερήχων (μέθοδος H.A.L. από τα αρχικά Hemorrhoidal Artery Ligation). Με τη μέθοδο αυτήν ο χειρουργός απολινώνει τους κλάδους της άνω αιμορροϊδικής αρτηρίας, εντοπίζοντας τους με ειδικό πρωκτοσκόπιο που φέρει ενσωματωμένη συσκευή Doppler. Ενδείκνυται για μη προπίπτουσες αιμορροΐδες σταδίου Ι, ΙΙ και ενίοτε ΙΙΙ, και αντιμετωπίζει κυρίως την αιμορραγία των αιμορροϊδικών όζων.

Βιβλιογραφία

 1. Thompson WHF. The nature of hemorrhoids. Br J Surg 1975; 62:542-552.
 2. Sun WM, Peck RJ, Shorthouse AJ, et al. Hemorrhoids are associated not with hypertrophy of the internal anal sphincter, but with hypertension of the anal cushions. Br J Surg 1992; 79:592-594.
 3. Bernstein WC. What are hemorrhoids and what is their relationship to the portal venous system? Dis Colon Rectum 1983; 26:829-834.
 4. Wang TF, Lee FY, Tsai YT, et al. Relationship of portal pressure, anorectal varices and hemorrhoids in cirrhotic patients. J Hepatol 1992; 15:170-173.
 5. Johanson JF, Sonnenberg A. Prevalence of hemorrhoids and chronic constipation. An epidemiologic study. Gastroenterology 1990; 98:380-386.
 6. Haas PA, Fos TA Jr, Haas GP. The pathogenesis of hemorrhoids. Dis Colon Rectum 1984; 27:442-450.
 7. Loder PB, Kamm MA, Nicholls RJ, et al. Hemorrhoids: Pathology, pathophysiology and etiology. Br J Surg 1994; 81:946-954.
 8. Salleby RG Jr, Rosen L, Stasik JJ, at al. Hemorrhoidectomy during pregnancy: Risk or relief? Dis Colon Rectum 1991 34:260-261.
 9. Alexander-Williams J, Crapp AR. Conservative management of hemorrhoids. Clin Gastroenterol 1975; 4:595-601.
 10. Mosegaard F, Nielsen ML, Hansen JB, et al. High fiber diet reduces bleeding and pain in patients with hemorrhoids. Dis Colon Rectum 1982; 25:454-456.
 11. Hosch SB, Knoefel WT, Pichlmeier U, et al. Surgical treatment of piles. Prospective, randomised study of Parks vs. Milligan-Morgan hemorrhoidectomy. Dis Colon Rectum 1998; 41:159-164.
 12. Balfour L, Stojkovic SG, Botterill ID, et al. A randomized, double-blind trial of the effect of metronidazole on pain after closed hemorrhoidectomy. Dis Colon Rectum 2002; 45:1186-1191.
 13. Andrews BT, Layer GT, Jackson BT, et al. Randomized trial comparing diathermy hemorrhoidectomy with scissors dissection. Milligan-Morgan operation. Dis Colon Rectum 1993;36:580-583.
 14. Kilbride M, Morse M, Senagore A. Transdermal fentanyl improves management of postoperative hemorrhoidectomy pain. Dis Colon Rectum 1994;27:1070-1072.
 15. Lord PH. A new approach to hemorrhoids. Prog Surg 1972; 10:109-124.
 16. Lewis AAM, Rogers HS, Leighton M. Trial of maximal anal dilatation, cryotherapy, and elastic band ligation as alternatives to hemorrhoidectomy in the treatment of large prolapsing hemorrhoids. Br J Surg 1983; 70:54-56.
 17. Senagore A, Mazier WP, Luchtefeld MA, et al. Treatment of advanced hemorrhoidal disease: A prospective, randomized comparison of cold scalpel vs contact Nd:YAG laser. Dis Colon Rectum1993 36;1042-1049.
 18. Johanson JF, Rimm A. Optimal nonsurgical treatment of hemorrhoids: A comparative analysis of infrared coagulation, rubber band ligation and injection sclerotherapy. Am J Gastroenterol. 1992; 87:1601-1606.
 19. Smith LI. Haemorrhoidectomy with lasers and other contemporary modalities. Surg Clin N Am 1992; 72:665-679.
 20. Longo A. Treatment of hemorrhoids disease by reduction of mucosa and hemorrhoidal prolapse with a circular suturing device: a new procedure. 6th World Congress of Endoscopic Surgery (p.p. 777-784), Rome 1998.
 21. Mehigan BJ, Monson JRT, Hartley JE. Stapling procedure for hemorrhoids versus Milligan-Morgan haemorrhoidectomy: randomised controlled trial. Lancet 2000; 355:782-785.
 22. Stapled versus excision haemorrhoidectomy: long-term follow up of a randomised controlled trial. Lancet 2003; 361:1437-38.
 23. Gravie LF, Lehur PA, Huten N, et al. Stapled hemorrhoidopexy versus milligan-morgan hemorrhoidectomy : a prospective, randomized, multicenter trial with 2-year postoperative follow up. Ann Surg 2005; 242:29-35.
 24. Lan P, Wu X, Zhou X, et al. The safety and efficacy of stapled hemorrhoidectomy in the treatment of hemorrhoids : a systematic review and meta-analysis of ten randomized control trials. Int J Colorectal Dis. 2005 Jun 22; (Epub ahead of print).
 25. Bikhchandani J, Agarwal PN, Kant R, et al. Randomized control trial to compare the early and mid-term results of stapled versus open hemorrhoidectomy. Am J Surg. 2005;189:59-60.
 26. Senagore AJ, Singer M, Abcarian H, et al. A prospective, randomized, controlled multicenter trial comparing stapled hemorrhoidopexy and Ferguson hemorrhoidectomy : perioperative and one-year results. Dis Colon Rectum 2004; 47:1824-1836.
 27. Morinaga K, Hasuda K, Ikeda T. A novel therapy for internal hemorrhoids. Ligation of the hemorrhoidal artery with a newly devised instrument in conjuction with a Doppler flowmeter. The Amer J Gastroenterology 1995; 90:610-613.
 28. Felice G, Privitera A, Ellul E, et al. Doppler-guided hemorrhoidal artery ligation : An alternative to hemorrhoidectomy. Dis Colon Rectum 2005; Sep 30 (Epub ahead of print).