Ζητείται Nοσηλευτής

Η εταιρεία SOS ΙΑΤΡΟΙ, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα 23 χρόνια με αντικείμενο το συντονισμό ιατρικών υπηρεσιών κατ΄οίκον 24 ώρες το 24ωρο, ζητά:

Νοσηλευτή (θέση πλήρους απασχόλησης)

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 • Διαχείριση των εισερχόμενων κλήσεων από τους ασθενείς και διαλογή (triage) των περιστατικών στο Συντονιστικό Κέντρο
 • Συμμετοχή σε ιατρικά projects
 • Κάλυψη πολιτιστικών εκδηλώσεων
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Νοσηλευτικής
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Η εμπειρία σε ΤΕΠ θα εκτιμηθεί
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο
 • Ικανότητα οργάνωσης σε πιεστικές συνθήκες
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Επιθυμητή γνώση Γαλλικών
 • Άριστη γνώση Η/Υ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές
 • Δυναμικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα αναγράφοντας τον τίτλο της θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]