Επιτυχημένη προνοσοκομειακή παροχή ιατρικής φροντίδας

Dr. VP Chandrasekaran, SS Kumara., S. Balaji, Vinayαkα mission research foundation, Salem, Tamilnadu

Σκοπός

Η αξιολόγηση μιας προνοσοκομειακής παροχής ιατρικής βοήθειας με την χρήση ασθενοφόρου επανδρωμένου με γιατρό εξειδικευμένο στην επείγουσα ιατρική (σύστημα προχωρημένης υποστήριξης ζωής A.T.L.S. με μελέτη κόστους αποτελέσματος) και η σύγκριση της αποτελεσματικότητάς του με το προϋπάρχον σύστημα ασθενοφόρου.

Υλικό - Μέθοδοι

Η έρευνα διεξήχθη από τον Φεβρουάριο 2006 έως τον Οκτώβριο του 2006. Η παροχή ιατρικής βοήθειας τύπου προχωρημένης υποστήριξης ζωής από ασθενοφόρο με τρόπο ώστε να διαθέτει όλα τα μέσα ενός ιατρείου επείγουσας ιατρικής και με την παρουσία εξειδικευμένου γιατρού σχεδιάστηκε και όλο το σύστημα ονομάστηκε γιατρός σε ρόδες.

Τα προϋπάρχοντα ασθενοφόρα σχεδόν δεν διέθεταν ούτε ιατρό, ούτε διαγνωστικά και θεραπευτικά μέσα. Ανάλογα με την διαθεσιμότητα τα δύο συστήματα χρησιμοποιήθηκαν για την μεταφορά ασθενών.

Αποτελέσματα

193 ασθενείς σταθεροποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τα ασθενοφόρα προχωρημένης υποστήριξης ζωής και 208 μεταφέρθηκαν με το προϋπάρχον σύστημα. Κανενός η κατάσταση δεν επιδεινώθηκε από το «Γιατρός σε Ρόδες» σύστημα. 36 ασθενείς με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα χρειάστηκαν διασωλήνωση, σε 4 περιπτώσεις πνευμοθώρακα έγινε παρακέντηση, σε 14 περιπτώσεις υποογκαιμικού shock χορηγήθηκαν ενδοφλέβια υγρά, 6 ασθενείς με καρδιογενές shock σταθεροποιήθηκαν και σε 1 περιστατικό οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου χορηγήθηκε θρομβόλυση στο ασθενοφόρο. Καμία θεραπευτική παρέμβαση δεν έγινε στο άλλο σύστημα και 13 θάνατοι παρατηρήθηκαν από τους οποίους 9 οφείλονταν σε δυνητικά θεραπεύσιμα αίτια. 27,8 % που αντιμετωπίσθηκαν με το προϋπάρχον σύστημα παρουσίασαν επιδείνωση της κατάστασής του οφειλόμενη στην έλλειψη βασικού εξοπλισμού επείγουσας ιατρικής.

Συμπεράσματα

Η μελέτη μας δείχνει ότι τα ασθενοφόρα προχωρημένης υποστήριξης ζωής με γιατρούς επείγουσας ιατρικής (Γιατροί σε Ρόδες) βελτιώνουν την πρόγνωση των βαρέων επειγόντων περιστατικών.