ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ SOS ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ SOS ΙΑΤΡΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΙΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

Ανάμεσα στις 1000 σημαντικότερες δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες του 2008 κατατάχθηκε η μελέτη των SOS ΙΑΤΡΩΝ με τίτλο «Επίδραση των μετεωρολογικών μεταβλητών στη συχνότητα εμφάνισης λοιμώξεων του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος» σύμφωνα με τον διεθνή οδηγό “Faculty of 1000 Medicine”.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη η αύξηση της θερμοκρασίας και η μειωμένη σχετική υγρασία σχετίζονται με την αύξηση των κατ’ οίκον ιατρικών επισκέψεων για ουρολοίμωξη. Για το λόγο αυτό η αυξημένη λήψη νερού και υγρών γενικότερα τις θερμές ημέρες, μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά και να μας προστατέψει από τέτοιου είδους λοιμώξεις.

Για τη διενέργεια της μελέτης εξετάστηκε αναδρομικά η συσχέτιση του εβδομαδιαίου ποσοστού των κατ’ οίκον επισκέψεων, που πραγματοποιήθηκε από τους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ κατά το διάστημα 1/11/2000 – 18/1/2005 στην Αττική, με τη μέση εβδομαδιαία θερμοκρασία και υγρασία που καταγράφηκε στην ίδια περιοχή, 3 ημέρες νωρίτερα. Τα στοιχεία αυτά αντλήθηκαν από το Εθνικό Τεχνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μετεωρολογίας.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία οι διαγνώσεις τέθηκαν με βάση κλινικά κριτήρια και την επιπρόσθετη χρήση επιτόπου εξετάσεων. “Η γνώση που προκύπτει από τη συσχέτιση του καιρού και των μετεωρολογικών μεταβλητών με τα νοσήματα διευκολύνει στη λήψη προληπτικών μέτρων για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα στην περίπτωση πρόβλεψης επιδημιών” τονίζει ο κ. Γιώργος Θεοχάρης, SOS Παθολόγος και Πρόεδρος των SOS ΙΑΤΡΩΝ.

Αντίστοιχη μελέτη, που ερευνά την επίπτωση των μετεωρολογικών μεταβλητών στις λοιμώξεις του αναπνευστικού οι SOS ΙΑΤΡΟΙ έχουν επίσης παρουσιάσει πρόσφατα στο 12ο Παγκόσμιο Συνέδριο Επείγουσας Ιατρικής στο Σαν Φρανσίσκο. Συγκεκριμένα πρόκειται για τη μελέτη «Επίδραση των μετεωρολογικών παραγόντων στην εμφάνιση λοιμώξεων του αναπνευστικού», σύμφωνα με την οποία όταν η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 10°C, τότε σε διάστημα 4 ημερών συμβαίνει ο επιπολασμός (ανάπτυξη του νοσήματος) και εκδηλώνονται στους Αθηναίους λοιμώξεις στο ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό σύστημα. Με βάση αυτή την γνώση σε παρόμοιες περιπτώσεις θα μπορούσε κάποιος με τροποποίηση της συμπεριφοράς του (λαμβάνοντας μέτρα μη εξόδου στο κρύο ή περαιτέρω κάλυψη ευαίσθητων περιοχών) να προλάβει μια λοίμωξη του αναπνευστικού.