7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ 24ΩΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ 24ΩΡΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ τη γιορτάζουν όπως κάθε μέρα με 24ωρη εφημερία

Στην Αθήνα, όπως και σε πολλές άλλες μεγαλουπόλεις στον κόσμο, υπάρχει ανάγκη επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ασθενών στο σπίτι είτε γιατί αυτοί αδυνατούν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο είτε διότι δεν  μπορούν να επικοινωνήσουν με τον προσωπικό τους ιατρό. Αυτό το πρόβλημα οδήγησε στη δημιουργία των SOS ΙΑΤΡΩΝ.

Η φιλοσοφία της λειτουργίας των SOS ΙΑΤΡΩΝ  βασίζεται στην υποχρέωση του SOS ΙΑΤΡΟΥ να σπεύσει (σε 30΄ κατά μέσο όρο) στο πλευρό του ασθενή που τον καλεί στο τετραψήφιο 1016. Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ βρίσκονται σε 24ωρη εφημερία, 365 ημέρες τον χρόνο, ακόμα και γιορτές και αργίες.

Στα 30 χρόνια λειτουργίας μας βραβευτήκαμε  από την Ακαδημία Αθηνών για το ιατρικό, επιστημονικό και ανθρωπιστικό μας έργο. Είμαστε η μόνη χώρα στην οποία οι ιατρικές υπηρεσίες κατ΄οίκον προσφέρονται από εξειδικευμένους γιατρούς και συχνά προσομοιάζουν με αυτό που στη διεθνή βιβλιογραφία αποκαλείται «Νοσοκομείο στο Σπίτι».

Η επίσκεψη στο σπίτι του ασθενούς στην περίπτωση επείγοντoς προβλήματος, μέσα στο οικείο περιβάλλον του, είναι μια εξαιρετικά αποτελεσματική και ανθρώπινη πράξη, όταν αυτή διενεργείται με αξιοπιστία και με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Στον ευρωπαϊκό χώρο τα εθνικά συστήματα υγείας ενθαρρύνουν και αποζημιώνουν τις επισκέψεις κατ’ οίκον. Κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτή συμβάλλει στον περιορισμό άσκοπων εισαγωγών σε νοσοκομείο και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που ελλοχεύουν σε αυτή την περίπτωση.

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν παρουσιάσει οι SOS ΙΑΤΡΟΙ σε επιστημονικά συνέδρια αποδεικνύεται ότι μόνο το 9% περίπου των ασθενών χρειάζεται άμεσα εισαγωγή σε νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιπες περιπτώσεις νοσηλεύονται αποτελεσματικά στο σπίτι.

Η Παγκόσμια Μέρα Υγείας είναι μια μέρα κατά την οποία πρέπει να αναστοχαζόμαστε πάνω στην έννοια του όρου «Υγεία», για τον οποίo παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμα ακριβής ορισμός, η σημασία του γίνεται αμέσως αισθητή όταν κλονιστεί.