ΣΤ' ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ SOS ΙΑΤΡΩΝ

ΣΤ' ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ SOS ΙΑΤΡΩΝ

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ, στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης τους, παρουσίασαν τις ακόλουθες εργασίες τους στην τακτική επιστημονική συγκέντρωση της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδόχειο Electra Palace το Σάββατο 8/3/2014.

Ανασκόπηση 2013
Γιώργος Θεοχάρης, Πρόεδρος SOS ΙΑΤΡΩΝ, Παθολόγος

Νεώτερα δεδομένα σε ΧΑΠ και άσθμα
Ευγενία Καρυανού- Έλενα Ηλιάδη, SOS Πνευμονολόγοι

Χειρουργικός καθαρισμός κατακλίσεων χωρίς νυστέρι, με τη βοήθεια υπέρηχων
Αθηνά Καπράλου, SOS Γενικός Χειρουργός

Δείκτες CRP- Septifast
Ιωάννης Σαλπιγκτής, SOS Παθολόγος

Διαφοροδιάγνωση σήψης-γριπώδους συνδρομής
Ιωάννης Μπληζιώτης, SOS Παθολόγος