Α' ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ SOS ΙΑΤΡΩΝ

Α' ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ SOS ΙΑΤΡΩΝ

Ο τομέας της επείγουσας ιατρικής στο σπίτι, εκτός από αντικείμενο καθημερινής εμπειρίας, αποτελεί για τους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ και χώρο έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό, διοργάνωσαν την Α΄επιστημονική τους συγκέντρωση στο ξενοδόχειο Electra Palace το Σάββατο 2/4/2011, αξιοποιώντας το πλούσιο υλικό από τις επισκέψεις κατ' οίκον που πραγματοποιούν για περίπου είκοσι χρόνια στην περιοχή της Αθήνας. SOS ΙΑΤΡΟΙ παρουσίασαν τις ακόλουθες εργασίες τους:

Φάρμακα στην επείγουσα καρδιολογία
Νίκος Αλεξόπουλος, SOS Καρδιολόγος

Εισρόφηση
Διονύσης Ρόδης, SOS Παθολόγος