ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ SOS ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ 38ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ SOS ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ 38ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ, στο πλαίσιο του επιστημονικού τους έργου, παρουσίασαν στο 38ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (16-19 Μαΐου 2012) την εργασία τους με τίτλο "Συγκριτική μελέτη των δύο επιδημικών κυμάτων γρίπης H1N1v κατά τις περιόδους 2009 και 2011 σύμφωνα με το μοντέλο επείγουσας, εξωνοσοκομειακής ιατρικής των SOS Ιατρών στην Αθήνα".

«Το σύστημα Επείγουσας και Εξωνοσοκομειακής ιατρικής που έχουμε καθιερώσει εδώ και 18 χρόνια με τους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ και ο μεγάλος αριθμός ασθενών που επισκεπτόμαστε καθημερινά, μας επιτρέπουν να διατηρούμε ένα Παρατηρητήριο που ερευνά την εμφάνιση και την εξέλιξη επιδημιών, λοιμώξεων και άλλων ασθενειών στην Αττική, καθώς και την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών εκτός νοσοκομείων», σχολίασε ο κ. Γιώργος Θεοχάρης, Παθολόγος και Πρόεδρος των SOS ΙΑΤΡΩΝ.

Η μελέτη συνέκρινε τα δύο κύματα επιδημίας της γρίπης H1N1v για τις περιόδους Οκτώβριος 2009-Ιανουάριος 2010 και Ιανουάριος-Απρίλιος 2011. Τα στοιχεία, έδειξαν ότι παρόλη την ανησυχία που προκάλεσε η εμφάνιση του ιού H1N1v, δεν υπήρξε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο επιδημικών κυμάτων γρίπης που εκδηλώθηκαν, λαμβάνοντας υπ’ όψη την έκβαση του ασθενούς, το ποσοστό εισαγωγής σε νοσοκομείο και την ανάγκη-ζήτηση κατ’ οίκον επισκέψεων σύμφωνα με το μοντέλο επείγουσας εξωνοσοκομειακής ιατρικής.

Από τις κατανομές των ηλικιών και του φύλου των ασθενών συμπεραίνουμε ότι η γρίπη Η1Ν1 "προτίμησε" περισσότερο τους άνδρες από τις γυναίκες καθώς και τους νεώτερους ενήλικες μεταξύ 16-40. Σημαντικά αυξημένα ήταν και τα κρούσματα της γρίπης στις ηλικίες 41-65, ευρήματα τα οποία εναρμονίζονται απόλυτα με τα στατιστικά στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ.