ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ SOS ΙΑΤΡΩΝ

ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ SOS ΙΑΤΡΩΝ

Μια ακόμα εργασία των SOS ΙΑΤΡΩΝ δημοσιεύθηκε στη δικτυακή πύλη PubMed. Η εργασία με τίτλο "Outpatient parenteral antibiotic therapy (OPAT) at home in Attica, Greece" (Ενδοφλέβια αντιμικροβιακή θεραπεία κατ' οίκον στην Αττική, Ελλάδα) υποβλήθηκε προς έγκριση και δημοσιεύθηκε στη Διεθνή Ιατρική Βιβλιοθήκη στις 02/06/2012.

Διαβάστε την περίληψη της εργασίας