Η ΓΡΙΠΗ ΤΟ 2015

Η ΓΡΙΠΗ ΤΟ 2015

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ μελετούμε συνεχώς τη γρίπη.

Σας παρουσιάζουμε το γράφημα περιστατικών γρίπης για το 2015.

Είναι σαφές πως η έξαρση της γρίπης αρχίζει.