ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΟΠΥΥ

ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΟΠΥΥ

Εντάσσονται οι SOS ΙΑΤΡΟΙ στους γιατρούς ΕΟΠΥΥ;

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ είναι ειδικευμένοι ιατροί, ελεύθεροι επαγγελματίες, που πραγματοποιούν κατ’ οίκον επισκέψεις στους νομούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, πολλοί από τους συνεργάτες ιατρούς μας διατηρούν και ιδιωτικά ιατρεία, καθώς έχουν τη δυνατότητα να ασκούν την ιατρική πρακτική και μέσα από αυτό το πλαίσιο.

Στις λίστες που είναι οι γιατροί ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) έχουν ήδη ενταχθεί κάποιοι από τους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ ως ιδιώτες γιατροί ΕΟΠΥΥ, ενώ αρκετοί έχουν επιλέξει να μη συνεργαστούν.

Παρόλ’ αυτά, όλοι οι SOS ΙΑΤΡΟΙ είναι σε θέση να συνταγογραφούν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ως γιατροί ΕΟΠΥΥ, εφ’ όσον όμως τους επισκεφθεί κάποιος ασθενής στο ιατρείο τους.

Αντίθετα, δεν έχει προβλεφθεί παρόμοια διαδικασία συνταγογράφησης στους ασθενείς που επισκέπτονται οι ιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ κατ’ οίκον. Την παράβλεψη-αδυναμία αυτή του συστήματος οι SOS ΙΑΤΡΟΙ προσπαθούν να υπερκεράσουν με έννομες διαδικασίες.

Μέριμνα των SOS ΙΑΤΡΩΝ είναι η πλήρης διευκόλυνση των ασθενών που αναζητούν ιατρικές υπηρεσίες κατ’ οίκον και οι ενέργειες της εταιρείας τείνουν προς την επίτευξη αυτού του σκοπού.