ΟΙ SOS ΙΑΤΡΟΙ ΣΤΟ 38ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ SOS ΙΑΤΡΟΙ ΣΤΟ 38ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Ο κ. Ρόδης Διονύσης, εκ μέρους των SOS ΙΑΤΡΩΝ, παρουσίασε στο 38ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο την εργασία τους με τίτλο "Συγκριτική μελέτη των δύο επιδημικών κυμάτων γρίπης H1N1v κατά τις περιόδους 2009 και 2011 σύμφωνα με το μοντέλο επείγουσας, εξωνοσοκομειακής ιατρικής των SOS ΙΑΤΡΩΝ στην Αθήνα".

Η ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε την παρουσίαση επικεντρώθηκε στην αξιοπιστία του παρατηρητηρίου γρίπης των SOS Ιατρών στις κατ’ οίκον επισκέψεις και στη σύγκριση των αποτελεσμάτων του με αυτά του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Η βάση δεδομένων των SOS ΙΑΤΡΩΝ είναι αρκετά μεγάλη και ενημερωμένη, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παρατηρητήριο λοιμώξεων, δηλαδή σαν ένα σύστημα μέσα από το οποίο μπορούν να ανιχνεύονται και, σε ένα βαθμό, να προβλέπονται επιδημίες κοινών λοιμωδών νοσημάτων στον πληθυσμό της Αττικής.

Συγκεκριμένα, το μέγεθος του δείγματος των ασθενών με λοίμωξη αναπνευστικού που κατέγραψαν οι SOS ΙΑΤΡΟΙ είναι απόλυτα συγκρίσιμο με το μέγεθος του δείγματος που καταγράφει δειγματοληπτικά το ΚΕΕΛΠΝΟ, μέσα από το δίκτυο επιτήρησης Πρωτοβάθμιας Υγείας που έχει.

Το δε πλήθος των ασθενών στους οποίους έγινε δοκιμασία ανίχνευσης του ιού της γρίπης όπως και ο αριθμός των ασθενών που επιβεβαιώθηκε η λοίμωξη με τον ίο της γρίπης είναι μεγαλύτερα από το δείγμα που συνέλεξε το ΚΕΕΛΠΝΟ μέσα από δίκτυο επιτήρησης Πρωτοβάθμιας Υγείας.

Την αποτελεσματική εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση του ιού H1N1v κατά τις δύο περιόδους γρίπης (2009 και 2011)
παρουσίασαν οι SOS ΙΑΤΡΟΙ στο 38ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο

Οι SOS ΙΑΤΡΟΙ, στο πλαίσιο του επιστημονικού τους έργου, παρουσίασαν στο 38ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (16-19 Μαΐου 2012) την εργασία τους με τίτλο "Συγκριτική μελέτη των δύο επιδημικών κυμάτων γρίπης H1N1v κατά τις περιόδους 2009 και 2011 σύμφωνα με το μοντέλο επείγουσας, εξωνοσοκομειακής ιατρικής των SOS Ιατρών στην Αθήνα".

Η γρίπη H1N1v αποτέλεσε ένα σημαντικό λόγο ανησυχίας το 2009 σε κάθε χώρα του κόσμου, όπως και στην Ελλάδα.

Παρατηρητήριο λοιμώξεων των SOS ΙΑΤΡΩΝ: Αποτελέσματα

Τα συγκριτικά στοιχεία των SOS ΙΑΤΡΩΝ έδειξαν ότι, παρ' όλη την ανησυχία που προκάλεσε η εμφάνιση του ιού H1N1v, δεν υπήρξε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο επιδημικών κυμάτων γρίπης που εκδηλώθηκαν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την έκβαση του ασθενούς, το ποσοστό εισαγωγής σε νοσοκομείο και την ανάγκη-ζήτηση κατ’ οίκον επισκέψεων σύμφωνα με το μοντέλο επείγουσας εξωνοσοκομειακής ιατρικής.

Συγκεκριμένα:

  1. Ελάχιστοι ασθενείς (λιγότεροι από 3%) που προσβάλλονται από γρίπη H1N1v χρειάζονται εισαγωγή σε νοσοκομείο.
  2. Η γρίπη Η1Ν1 "προτίμησε" περισσότερο τους άνδρες από τις γυναίκες καθώς και τους νεώτερους ενήλικες μεταξύ 16-40.
  3. Σημαντικά αυξημένα ήταν και τα κρούσματα της γρίπης στις ηλικίες 41-65, ευρήματα τα οποία εναρμονίζονται απόλυτα με τα στατιστικά στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ.

Αντίθετα, υπήρξε διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση της γρίπης από τους ασθενείς αλλά και από τους ιατρούς. Παρατηρήθηκε μείωση του ποσοστού ασθενών που εξετάστηκαν με ένα γρήγορο τεστ γρίπης, η οποία μπορεί να ερμηνευθεί τόσο από την υποχώρηση του φόβου εκ μέρους του πληθυσμού για το νέο ιό της γρίπης, όσο και από την αύξηση της εμπειρίας των ιατρών στη διάγνωση του νέου ιού χωρίς τη συνδρομή του τεστ.
«Το δίκτυο των SOS ΙΑΤΡΩΝ, έχοντας την εμπειρία 20 ετών, μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα αξιόπιστο «παρατηρητήριο» λοιμώξεων συγκρινόμενο σε αξιοπιστία με αυτό του ΚΕΕΛΠΝΟ», σχολίασε ο κ. Γιώργος Θεοχάρης, Παθολόγος και Πρόεδρος των SOS ΙΑΤΡΩΝ, επισημαίνοντας για άλλη μία φορά ότι «Η εξωνοσοκομειακή αντιμετώπιση του ιού H1N1v φαίνεται να είναι αποτελεσματική αλλά και οικονομική, καθ' ότι απαιτεί εισαγωγή ασθενών σε νοσοκομεία σε ποσοστό μικρότερο του 3%».