Γαστρεντερολογικές Εκδηλώσεις του Covid-19

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19 ΣΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Γαστρεντερολογικές Εκδηλώσεις του Covid-19

Βάσει των ως τώρα δεδομένων -στην ιατρική πρέπει πάντα να μιλάμε με αυτόν τον τρόπο- φαίνεται ότι έως και το 15% των ασθενών που προσβάλλονται από Covid-19 εμφανίζουν συμπτώματα στο γαστρεντερικό τους σύστημα. Το προαναφερθέν συμπυκνώνει το συμπέρασμα μιας μετα-ανάλυσης 35 μελετών, το δείγμα της οποίας συμπεριελάμβανε 6686 ασθενείς.

Συμπτώματα της COVID-19 στο γαστρεντερικό σύστημα

Τα συχνότερα εμφανιζόμενα συμπτώματα ήταν: ναυτία και έμετοι, διάρροιες, κοιλιακό άλγος και ανορεξία. Η ανοσμία και η δυσγευσία παρατηρούνται πολύ πιο συχνά αλλά αφορούν προσβολή του οσφρητικού νεύρου ή διασυναπτική μετάδοση μέσω μολυσμένων νευρώνων. Η διαταραχή της ηπατικής βιοχημείας (αύξηση των τρανσαμινασών) παρατηρήθηκε στο 19% του δείγματος. Οι ασθενείς των οποίων το γαστρεντερικό σύστημα έχει προσβληθεί αλλά και όσοι εμφανίζουν διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας φαίνεται ότι έχουν χειρότερη πρόγνωση από εκείνους που δεν εμφανίζουν γαστρεντερική/ηπατική δυσλειτουργία (πηλίκο πιθανοτήτων: 2,96͘͘͘͘͘͘· IC 95%: 1,17-7,48· p = 0,02).

H έκφραση των υποδοχέων του μετατρεπτικού ενζύμου στα εντεροκύτταρα επιτρέπουν στον ιό SARS-CoV-2 να προσδένεται και να εισχωρεί στον γαστρεντερικό σωλήνα. Πολλές μελέτες επεσήμαναν παρουσία του ιού στα κόπρανα. Δεν μπορεί να αποκλειστεί η κοπρο-στοματική μετάδοση του ιού.

Ποιοι διατρέχουν κίνδυνο;

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των ενδοσκοπικών τμημάτων διατρέχει αυξημένο κίνδυνο, ως εκ τούτου η λήψη μέτρων προστασίας καθώς και η σχολαστική απολύμανση των ενδοσκοπικών οργάνων κρίνονται απαραίτητα . Ούτως ή άλλως ο κίνδυνος λοίμωξης από τον κορωνοϊό είναι τριπλάσιος σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίες υγείας.

Πηγή: Revue Medical Suisse Impact du Covid-19 sur la gastroenterologie et l’ hepatologie.

  1. Mao R, et al. Manifestations and prognosis of gastrointestinal and liver involvement in patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Lancet Gastroenterol Hepatol 2020;5:667-78.
  2. Sultan S, et al., AGA Institute. AGA rapid recommendations for gastrointestinal procedures during the COVID-19 pandemic. Gastroenterology 2020;159: 739-58.

 

Γεώργιος Θεοχάρης

Προέδρος SOS ΙΑΤΡΩΝ